Enquiry creation date: 2024-06-14

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

ul. Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8510205573

https://zchpolice.grupaazoty.com/

Enquiry No. Z29/236843

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Weryfikacja prawidłowości wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej dla Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za lata 2022 – 2024 wykonanego na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o OZE (Dz.U.2022 r. poz.1378 z późn. zm.) na potrzeby uzyskania statusu odbiorcy przemysłowego na rok 2025 i sporządzenia opinii, o której mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o OZE oraz w art. 71 ust. 2 w powiązaniu z art. 72 ustawy o Rynku Mocy (Dz.U.2021 r. poz. 1854 z późn. zm.) ... .


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Weryfikacja wyliczenia wartości współczynnika 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  7. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions

Offer evaluation criteria

  1. Price - 70%
  2. Experience - 30%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry " Weryfikacja prawidłowości wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej dla Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za lata 2022 – 2024 wykonanego na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy o OZE (Dz.U.2022 r. poz. 1378 z póź.zm. ) na potrzeby uzyskania statusu odbiorcy przemysłowego na rok 2025 i sporządzenia opinii, o której mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o OZE oraz w art. 71 ust. 2 w powiązaniu z art. 72 ustawy o Rynku Mocy (Dz.U.2021 r. poz.1854 z późn. zm.) ... . "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...