Enquiry creation date: 2024-06-14

Grupa Azoty SA Tarnów

Kwiatkowskiego 8

33-100 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

Enquiry No. Z254/194984/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Uwaga! Zmiana zapisów SIWZ.
Zapis: „Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: Termin dostawy: do 31.07.2024 r.”
otrzymuje brzmienie „Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 3,5 m-ca od daty otrzymania zamówienia”.
Prosimy o uwzględnienie tych zmian w Zał. nr 1 do SIWZ – Formularzu Oferty

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodnie z SIWZ

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa:
Silnik elektryczny P-250kW; U-400V  n-2900 obr/min;
Silnik fabrycznie nowy, rok produkcji 2024
wznios wału: 355 mm
średnica wału: fi 80 mm
przystosowany do współpracy z przetwornicą częstotliwości (izolowane łożysko)
skrzynka przyłączeniowa umieszczona na górze silnika: z dwoma dławicami o średnicy zadławienia fi 51 do 56 mm
wyposażony: w czujniki temp. łożysk i uzwojenia typ Pt100
wykonanie: na łapach o rozstawie otworów montażowych (fi 28): dł.630 x szer.610
1 Szt.
Wymagany rysunek techniczny – proszę dołączyć do oferty.
Opakowanie: towar dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym na czas transportu.
Gwarancja: minimum 12 miesięcy od daty montażu lub 18 miesięcy od daty dostawy.
Warunki techniczne/Jakość: wymagane świadectwa jakości na dostarczony towar


Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności: minimum 60 dni od daty wystawienia faktury do Zamawiającego.
Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Baza dostawy: DAP Grupa Azoty S.A., Tarnów.
Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin dostawy: do 31.07.2024 r.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Silnik elektryczny P-250kW; U-400V 1 ST Read

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ.

Questions to the inquiry "Przetarg 45/P/2024 Zakup i dostawa: Silnik elektryczny P-250kW; U-400V 1 szt."

Item Question title Date of question Status
1. Termin ofertowania. 2024-06-18 08:34
2. Uwagi do SIWZ oraz Państwa OWZ 2024-06-12 14:32
3. łapy silnika, zakres pracy falownika 2024-06-12 13:04
4. Akceptacja wałka. 2024-06-10 13:05

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...