Enquiry creation date: 2024-06-14

Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8512895240

Enquiry No. Z53/281310

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót podczyszczeniowych na akwenie Basenu Barkowego, Kanału Barkowego oraz na akwenie Portu Morskiego w Porcie w Policach.

Wszelkie pytania związane z treścią zaproszenia należy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Login Trade. W razie problemów technicznych prosimy o kontakt z działem pomocy Login Trade - +48 71 787 35 34; +48 71 787 37 27; +48 71 787 35 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Roboty podczyszczeniowe akwenów 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ oraz jej załącznikami.

Questions to the inquiry "Roboty podczyszczeniowe akwenów"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...