Enquiry creation date: 2024-06-17

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

ul. Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8510205573

https://zchpolice.grupaazoty.com/

Enquiry No. Z617/198553

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:


Biuro Zakupów Technicznych Grupa Azoty Z.Ch. Police S.A. zaprasza do złożenia oferty i jednocześnie informuje, że jesteśmy zainteresowani zakupem wymienionych produktów.Specyfikacja techniczna:

1. Wykonanie i dostawa wału mieszadła wg rysunku nr B82a.00.01 - 2 szt.

Materiał: Stal nierdzewna

gatunek: H18N10MT (1.4571)

Wymagana dokumentacja odbiorowa:

- świadectwo kontroli jakości

- atest materiałowy 3.1

- karta gwarancyjnaProducts:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. WAŁ MIESZADŁA RYS.B.82a.00.01;P.82a;75d5 2 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  6. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  7. Termin płatności: 45 dni od daty otrzymania faktury

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Prosimy o uwzględnienie w ofercie następujących informacji:

1. Warunki cenowe

W przypadku złożenia oferty w walucie obcej, prosimy o podanie informacji dotyczących zasad rozliczenia. Proponujemy kurs średni wg tabeli A/NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.

2. Okres obowiązywania oferty w 2024 roku

3. Warunki płatności / termin, forma - preferowane: przelew 60 dni od daty wpływu faktury

4. Warunki dotyczące upustów

5. Termin realizacji

6. Warunki dostawy - preferowane: DAP Police, opakowane

7. Warunki gwarancji

Osoba do kontaktu w sprawach handlowych:

Józef Chomyszyn – jozef.chomyszyn@grupaazoty.com

tel.+48 91 317 3893; Fax.+48 91 317 1649

tel.kom.+48 519 501 563


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa wału mieszadła - 2 sztuki - wg.specyfikacji w opise produktu"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...