Enquiry creation date: 2024-06-17

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

Tax Identification Number: 7160001822

Enquiry No. Z243/337426/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Możliwość składania ofert częściowych

Enquiry contents:

SIWZ BOO2/572/2024

Oferta powinna zawierać:

- warunki płatności
- bazę dostawy
- termin realizacji

- karty katalogowe oferowanych wyrobów

- numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zapłata ceny za realizację przedmiotu zamówienia

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Smar Staburags NBU 8EP 16 KG - Read
2. Olej Klubersynth GH 6-460 20 L - Read
3. OLEJ MOBILUBE HD-A 85W-90 20 L - Read
4. OLEJ SYNTETYCZNY MOBIL SHC 632 208 L - Read
5. Olej Shell Tellus S-46 418 L - Read
6. OLEJ TEXACO RANDO HD22 208 L - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

· Deklaracja zgodności z zamówieniem 2.1 wg EN10204 lub deklaracja zgodności wykonania wg EN17050

· Oznakowanie w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację z dokumentami jakości

Questions to the inquiry "Zakup i dostawa : Środki smarne, 6 pozycji, SIWZ BOO2/572/2024"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...