Enquiry creation date: 2024-06-17

Grupa Azoty Prorem sp. z o.o.

ul. Mostowa 24 D

47-220 Kędzierzyn – Koźle

Tax Identification Number: PL9930082391

Enquiry No. Z571/221070

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Elementy preizolowane z dostawą do Tarnowa:

1. Rura PODWÓJNA W IZOLACJI 2x88,9x4 wg PN-EN 10216-2 mat. P235GH–TC1 rury preizolowaneDN80 w osłonie typu SPIRO–ocynk, Dz=250mm - 84 m
2. Rura PODWÓJNA W IZOLACJI 2x76,1x4 wg PN-EN 10216-2 mat. P235GH–TC1 rury preizolowane DN65 w osłonie typu SPIRO–ocynk, Dz=225mm- 120 m


Wymagania:
- atest 3.1- PED/2014/68/UEosoba do kontaktu merytorycznego:

Justyna Rusnarczyk

Kierownik Budowy

Tel. kom. +48 785 781 283


Justyna.Rusnarczyk@grupaazoty.com

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Rura fi 88,9 x 4 Rura PODWÓJNA W IZOLACJI 2x88,9x4 wg PN-EN 10216-2 mat. P235GH–TC1 rury preizolowane DN80 w osłonie typu SPIRO–ocynk, Dz=250mm 84 M MP-000034895 Read
2. Rura fi 76,1 x 4 Rura PODWÓJNA W IZOLACJI 2x76,1x4 wg PN-EN 10216-2 mat. P235GH–TC1 rury preizolowane DN65 w osłonie typu SPIRO–ocynk, Dz=225mm 120 M MP-000034842 Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  6. dostawa: 33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8
  7. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Dostawca gwarantuje termin dostawy do końca 29 tygodnia 2024 r.
Zastrzegamy przeprowadzenie drugiego etapu w postaci aukcji.
Zastrzegamy możliwość zakończenia postępowania bez rozstrzygnięcia.


Questions to the inquiry "zakup i dostawa rur preizolowanych - 204 mb "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...