Enquiry creation date: 2024-06-17

Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8512727554

Enquiry No. Z321/326787

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Grupa Azoty TRANSTECH Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup nw. odpadów zgromadzonych na terenie Spółki.

LP

KOD ODPADU

RODZAJ ODPADU

1

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów

2

16 01 18

Metale nieżelazne

3

16 02 16

Złom zużytych silników elektrycznych

4

16 06 01

Złom akumulatorowy

5

17 04 01

Złom miedzi

6

17 04 01

Złom miedzi zanieczyszczony

7

17 04 01

Złom mosiądzu

8

17 04 02

Złom stopów aluminium

9

17 04 02

Złom użytkowy aluminium

10

17 04 03

Złom ołowiany

11

17 04 03

Złom ołowiany zanieczyszczony

12

17 04 05

Złom stalowy mieszany N-10

13

17 04 05

Złom stalowy niewsadowy N2, N5

14

17 04 05

Złom zanieczyszczony gumą

15

17 04 05

Złom żeliwa

16

17 04 05

Złom kwasoodporny KO

17

17 04 05

Złom KO zanieczyszczony

18

17 04 05

Złom użytkowy

19

17 04 05

Złom użytkowy KO

20

17 04 11

Złom aluminium kable

21

17 04 11

Złom miedzi kable

Przystępując do postępowania oferent akceptuje poniższe warunki:

1. Cena jednostkowa zakupu złomu w poszczególnych pozycjach powinna być w netto PLN za 1 Mg odpadu.
2. Oferent zobowiązuje się do odbioru złomu w kontenerach, w terminie 72 godzin licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o odbiorze drogą elektroniczną e-mail lub drogą telefoniczną.
3. Rzeczywista waga złomu będzie ustalana każdorazowo przy wyjeździe z terenu GA POLICE na legalizowanej wadze.
4. Firma uczestnicząca w postępowaniu musi posiadać wpis do rejestru BDO oraz posiadać wymagane uprawnienia zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami
i transportu odpadów – załącznik do oferty.

5. Podana cena ofertowa za odbiór odpadów złomu obowiązuje w okresie 7 dni.

Istnieje możliwość złożenia oferty częściowej, tzn. złożenie oferty na wybrane kody odpadów.

Oferent jest zobowiązany do aktualizowania ofert w cyklu cotygodniowym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 91 317 39 59.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów - kod 12 01 01 1 TO - Read
2. Metale niezależne - kod 16 01 18 1 TO - Read
3. Złom zużytych silników elektrycznych - kod 16 02 16 1 TO - Read
4. Złom akumulatorowy - kod 16 06 01 1 TO - Read
5. Złom miedzi - 17 04 01 1 TO - Read
6. Złom miedzi zanieczyszczony - 17 04 01 1 TO - Read
7. Złom mosiądzu - 17 04 01 1 TO - Read
8. Złom stopów aluminium - 17 04 02 1 TO - Read
9. Złom użytkowy aluminium - 17 04 02 1 TO - Read
10. Złom ołowiany - 17 04 03 1 TO - Read
11. Złom ołowiany zanieczyszczony - 17 04 03 1 TO - Read
12. Złom stalowy mieszany N-10 - 17 04 05 1 TO - Read
13. Złom stalowy niewsadowy N2, N5 - 17 04 05 1 TO - Read
14. Złom zanieczyszczony gumą - 17 04 05 1 TO - Read
15. Złom żeliwa - 17 04 05 1 TO - Read
16. Złom kwasoodporny KO - 17 04 05 1 TO - Read
17. Złom KO zanieczyszczony - 17 04 05 1 TO - Read
18. Złom użytkowy - 17 04 05 1 TO - Read
19. Złom użytkowy KO - 17 04 05 1 TO - Read
20. Złom aluminium kable - 17 04 11 1 TO - Read
21. Złom miedzi kable - 17 04 11 1 TO - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. Oświadczam, że zapoznałem się z Kluzulą Informacyjną dla Oferentów (Dokument zamieszczony w zapytaniu jako załącznik)
  5. I have read and confirm that I have read the information clause
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  8. Terms of payment: 30 days

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Sprzedaż odpadów złomu zgromadzonych na terenie GA "Police"."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...