Enquiry creation date: 2024-06-17

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL8730013812

Enquiry No. Z176/278679

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na modernizację budynku laboratorium o powierzchni ok.400 m2, zlokalizowanego w Tarnowie na ul. Braci Saków, wg poniższej specyfikacji.

Zakres prac obejmuje:

a) naprawę pokrycia dachowego papą termoizolacyjną oraz jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia o grubości 5,2 mm, na pow. ok. 400 m2,

b) odbudowę ok. 40 m orynnowania – rynny dachowe z PCV łączone na uszczelki, półokrągłe
o śr. 150 mm wraz z rynnami spustowymi i obróbkami blacharskimi podrynnowymi z blachy powlekanej,

c) obróbki blacharskie krawędzi dachu, ścian szczytowych oraz czap kominowych na kominach i kominkach wentylacyjnych, z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm,

d) odbudowę instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiarów sprawdzających,

e) ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi o gr. 15 cm, na powierzchni ok. 400 m2,

f) wykonanie elewacji cienkowarstwowej z tynków dekoracyjnych – nałożenie podkładowej masy tynkarskiej oraz cienkowarstwowej z silikonowych tynków dekoracyjnych, na powierzchni ok. 400 m2, obejmującej ściany płaskie i powierzchnie poziome,

g) obróbki blacharskie parapetów zewnętrznych wszystkich okien z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm,

h) wymiana 2 szt. daszków nad drzwiami wejściowymi – konstrukcji malowanej proszkowo
z pokryciem poliwęglanem jednokomorowym 10 mm,

i) przemurowanie 3 szt. kominów z cegieł wraz z uzbrojeniem zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego i wykonaniem tynków zwykłych cem.-wap. kat. III,

j) montaż stałej drabiny inspekcyjnej na dach budynku trwale zespolonej z konstrukcją budynku,

k) zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z ułożeniem płytki odbojowej.


Termin realizacji przedmiotu zamówienia - przez okres od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2024 r.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Modernizacja budynku laboratorium o powierzchni ok. 400 m2, zlokalizowanego w Tarnowie na ul. Braci Saków 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 85%
  2. Warranty - 10%
  3. References - 5%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Modernizacja budynku laboratorium o powierzchni ok. 400 m2, zlokalizowanego w Tarnowie na ul. Braci Saków."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Warning! Buyer request a confirmation of participation until 2024-07-01 11:00:00

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...