Enquiry creation date: 2024-06-18

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

ul. Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8510205573

https://zchpolice.grupaazoty.com/

Enquiry No. Z784/197235

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Biuro Zakupów Technicznych zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowymi złożenia oferty na krążniki zgodnie z załączoną specyfikacją.

Wymagania: 

Krążniki muszą być oznakowane w sposób trwały przez wybicie oznaczeń w materiale – bocznej powierzchni niezużywającej się (nie dopuszcza się znakowania farbą lub flamastrem), umożliwiających, pełną identyfikację produktu w okresie gwarancji: - cecha wykonawcy lub producenta, - miesiąc i rok wykonania, - wymagane jest, aby oznaczenie zostało zamieszczone w miejscu uniemożliwiającym jego zniszczenie.

Części stalowe (detale składowe) krążników, zabezpieczone farbą podkładową o grubości powłoki min. 100um umożliwiającą zabezpieczenie antykorozyjne na czas składowania na terenie zakładu, 

• Palety z materiałami zabezpieczone dodatkowo (owinięte) przeźroczystą folią typu „stretch", 

• Wymagane zastosowanie w krążnikach, bębnach łożysk producentów uznanych marek FAG, SKF, NSK, TIMKEN, KOYO – wymagane podanie producenta łożysk w ofercie, krążniki muszą posiadać uszczelnienie 4-5 labiryntowe, z pokrywą i odrzutnikiem, 

• Na etapie realizacji dostaw Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji produktów krążników poprzez użycie metod niszczących tj.: przecięcie, rozpołowienie celem uzyskania przekroju umożliwiającego szczegółową weryfikację podzespołów (grubości materiałów, rodzaju uszczelnienia, producenta łożysk itp.) pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi oraz złożoną ofertą – w przypadku braku zgodności z wymaganiami produkt zostanie zwrócony na koszt dostawcy przy jednoczesnym obciążeniu karami umownymi aż do czasu dostarczenia produktów wykonanych zgodnie z wymaganiami/zamówieniem/ofertą.


Preferowany termin płatności 60 dni od daty otrzymania faktury


Osoba do kontaktu w sprawach handlowych:

Tomasz Zaleski

tel: + 48 91 317 4678

kom: + 48 887 744 423

tomasz.zaleski@grupaazoty.com


Osoba do kontaktu w sprawach technicznych:

Piotr Zygmunt

tel: + 48 91 317 2615

kom: + 48 519 501 902

piotr.zygmunt@grupaazoty.com


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. KRĄŻNIK STALOWY WZMOCNIONY fi 159X465/49 300 PCS. UR000161420 Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  7. Termin płatnosci 45 dni od daty otrzymania faktury

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa krążników stalowych wzmocnionych 159X465/49 w ilości 300 szt."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...