Enquiry creation date: 2024-06-18

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z147/198700/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Aktualizacja I
W dniu 18.06.2024 r. Zamawiający:
- w pkt VIII SIWZ podał zasady udostępnienia ekspertyzy oraz dodał Załącznik nr 9 do SIWZ – Oświadczenie o poufności;
- w pkt X SIWZ wydłużył termin składania ofert do dnia 27.06.2024 r., do godz. 14.00;
- w Załączniku nr 1 do SIWZ dodał informacje uzupełniające;
- zamieścił plik „PYTANIE 1 I ODPOWIEDŹ”.

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest remont górnej płyty fundamentowej zbiornika amoniaku A-100 zlokalizowanego w Wydziale Gospodarki Amoniakiem w Jednostce Biznesowej AGRO. Szacowana powierzchnia naprawy wynosi ~390 m2.

Zakres prac obejmuje:
- roboty przygotowawcze i zabezpieczające,
- przygotowanie podłoża,
- przeprowadzenie prac remontowych w oparciu o jeden z 4 opracowanych wariantów dot. technologii naprawy przedmiotowej płyty fundamentowej,
- uporządkowanie miejsca realizacji prac,
- zagospodarowanie powstałych odpadów.

Szczegółowy zakres prac przedstawiono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający:
- wymaga złożenia oferty w jednym wybranym przez siebie wariancie realizacji przedmiotu zamówienia, jakie Zamawiający wskazał w załącznikach do SIWZ: Wariant 1, Wariant 2, Wariant 3, Wariant 4;
- nie dopuszcza składania ofert częściowych,
- wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie będącym przedmiotem zamówienia.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Remont górnej płyty fundamentowej zbiornika amoniaku A-100 w Wydziale Gospodarki Amoniakiem w Jednostce Biznesowej AGRO 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  3. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  4. Warunki formalne zostały określone w SIWZ.
  5. Place of delivery: place of the orderer
  6. Transport cost: attributable to the supplier

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Remont górnej płyty fundamentowej zbiornika amoniaku A-100 w Wydziale Gospodarki Amoniakiem w Jednostce Biznesowej AGRO"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...