Enquiry creation date: 2024-06-25

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL8730013812

Enquiry No. Z175/278679/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Termin realizacji przedmiotu zamówienia - III kwartał 2024 r. od dnia podpisania umowy/dostarczenia zamówienia.

Enquiry contents:

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi inwentaryzacji drzewostanu, wycięcie drzew i krzewów w sektorze C-1, na terenie składowiska odpadów za rzeką Biała”, znajdującego się przy ul. Czystej w Tarnowie.

Prace będą prowadzone w sektorze, o powierzchni ok. 2 ha, na terenie grząskim oraz porośniętym gęstą roślinnością.
Drzewostan stanowią głównie wierzby, brzozy i topole.

Zakres prac będzie obejmował:

a) inwentaryzację drzewostanu,

b) uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń na wycięcie drzew i krzewów,

c) odpowiednie zabezpieczenie/wygrodzenie terenu,

d) wycięcie i usunięcie drzew oraz krzewów z sektora,

e) obcięcie gałęzi wyciętych drzew,

f) zmielenie gałęzi, krzewów o średnicy do 100 mm z użyciem rębaka do drewna,

g) pocięcie drzew o średnicy powyżej 100 mm na metrowe odcinki,

h) złożenie rozdrobnionego i pociętego drewna w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu, w rejonie sektora C-1,

i) oczyszczenie i uporządkowanie terenu po wycince.


Termin realizacji przedmiotu zamówienia - II kwartał 2024 r. od dnia podpisania umowy/dostarczenia zamówienia.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Inwentaryzacja drzewostanu, wycięcie drzew i krzewów w sektorze C-1, na terenie składowiska odpadów "za rzeką Biała" 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Inwentaryzacja drzewostanu, wycięcie drzew i krzewów w sektorze C-1, na terenie składowiska odpadów "za rzeką Biała"."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Warning! Buyer request a confirmation of participation until 2024-06-26 11:00:00

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...