Enquiry creation date: 2024-07-09

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

ul. Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8510205573

https://zchpolice.grupaazoty.com/

Enquiry No. Z1183/198552

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Biuro Zakupów Technicznych Grupa Azoty Z.Ch. Police S.A. zaprasza do złożenia oferty jednocześnie informuje, że jesteśmy zainteresowani zakupem wymienionych produktów

w sprawach handlowych Beata Małecka tel 91/3174639; 519501952 e-mail :beata.malecka@grupaazoty.com

w sprawach technicznych Łukasz Branica 91/3174624


Aparat bez butli:

Opcja I

 • noszak z reduktorem PSS 4000
 • automat oddechowy Dräger PSS – szybkozłącze typu P,
 • pas na 1 butlę,
 • uchwyt automatu oddechowego (szybkozłącze typu P)
 • maska FPS 7000 - szybkozłącze typu P

Opcja II

 • noszak z reduktorem PSS 3000
 • automat oddechowy Dräger PSS – szybkozłącze typu P,
 • pas na 1 butlę,
 • uchwyt automatu oddechowego (szybkozłącze typu P)
 • maska FPS 7000 - szybkozłącze typu P

Aparat + butla:

Opcja I

 • noszak z reduktorem PSS 4000
 • automat oddechowy Dräger PSS – szybkozłącze typu P,
 • pas na 1 butlę,
 • uchwyt automatu oddechowego (szybkozłącze typu P)
 • maska FPS 7000 - szybkozłącze typu P
 • butla stalowa 6 l z zaworem EFV

Opcja II

 • noszak z reduktorem PSS 4000
 • automat oddechowy Dräger PSS – szybkozłącze typu P,
 • pas na 1 butlę,
 • uchwyt automatu oddechowego (szybkozłącze typu P)
 • maska FPS 7000 - szybkozłącze typu P
 • butla kompozytowa 6,8 l z zaworem EFV

Opcja III

 • noszak z reduktorem PSS 3000
 • automat oddechowy Dräger PSS – szybkozłącze typu P,
 • pas na 1 butlę,
 • uchwyt automatu oddechowego (szybkozłącze typu P)
 • maska FPS 7000 - szybkozłącze typu P
 • butla stalowa 6 l z zaworem EFV

Opcja IV

 • noszak z reduktorem PSS 3000
 • automat oddechowy Dräger PSS – szybkozłącze typu P,
 • pas na 1 butlę,
 • uchwyt automatu oddechowego (szybkozłącze typu P)
 • maska FPS 7000 - szybkozłącze typu P
 • butla kompozytowa 6,8 l z zaworem EFV

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. APARAT POWIETRZNY PSS4000 - #1 2 KPL SM000025295 Read
2. APARAT POWIETRZNY PSS4000 - #2 5 KPL SM000025295 Read
3. APARAT PSS4000 + BUTLA STAL. 6L/300BAR 2 KPL SM000025296 Read

Additional formal conditions:

Preferowany termin płatności 60 dni.

WARUNKI

Termin związania Dostawcy (Oferenta) ofertą złożoną w toku postępowania – 30 dni.

Planowany termin dostawy wrzesień 2024r

Czas i warunki gwarancji należy określić w ofercie

Transport INCOTERMS 2010: DAP Police; właściwy magazyn zostanie wskazany w zamówieniu

„W niniejszym postępowaniu stosuje się OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY (OWZ) /na stronach GA. których akceptację Oferent potwierdza na PZ przy złożeniu oferty.”

Dostarczany materiał musi być fabrycznie nowy.

Do oferowanych towarów należy dostarczyć karty charakterystyki i deklarację zgodności.

   Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do podziału przedmiotu zamówienia pomiędzy kilku dostawców. Powyższe oznacza, że Zamawiający może przy rozstrzygnięciu przetargu wybrać innego dostawcę dla każdej z części zamówienia, przy czym za każdym razem będzie to dostawca, który złożył w tej właśnie części ofertę najkorzystniejszą. Powyższe w żadnym wypadku nie może stanowić przesłanki do zmiany oferty złożonej przez oferenta bądź żądania przez oferenta zmiany ustalonych warunków współpracy.


Wszelkie płatności na rzecz Sprzedającego, który jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym w Polsce będą realizowane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w obowiązującej Ustawie o podatku od towarów i usług, na rachunek bankowy Sprzedającego podany w Zamówieniu lub Umowie.

Questions to the inquiry "Zakup i dostawa aparatów powietrznych w ilości 9 szt"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...