Enquiry creation date: 2024-07-09

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

ul. Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8510205573

https://zchpolice.grupaazoty.com/

Enquiry No. Z1184/198552

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Biuro Zakupów Technicznych Grupa Azoty Z.Ch. Police S.A. zaprasza do złożenia oferty jednocześnie informuje, że jesteśmy zainteresowani zakupem wymienionych produktów

w sprawach handlowych Beata Małecka tel 91/3174639; 519501952 e-mail :beata.malecka@grupaazoty.com

w sprawach technicznych Bartłomiej Spryszyński 91/3172542


Filtr patronowy I”.
Opis wkładów filtracyjnych typu „PATRON” kołnierzowy:

-wkłady mocowane wewnątrz otworu okrągłego,

-wkład wykonany z poliestru ułożony w 44-54 pilsy na średnicy zewnętrznej 123 mm,

-część wkładu służąca do zamocowania i denko wkładu wykonane z gumy lub formowanego elastomeru,

-stelaż wkładu wykonany z tworzywa sztucznego,

-całkowita długość wkładu wraz z podstawą i kołnierzem 1450 mm,

-temperatura robocza pracy wkładów 30-70oC,

-maksymalna punktowa temperatura <90oC,

-zawartość pyłu w gazie surowca 420 g/m3,

-wydajność wentylatora 23670 m3/h,

-pył posiada właściwości ścierne,

-ciśnienie powietrza otrzepującego wkłady filtracyjne 6,5 MPa,

-na długości filtra zamontowane są minimum 4 wzmocnienia (w postaci laminowanej obręczy)

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. FILTR PATRONOWY Z MOCOWANIEM GÓRNYM 200 ST UR000114544 Read

Additional formal conditions:

Preferowany termin płatności 60 dni.

Termin związania Dostawcy (Oferenta) ofertą złożoną w toku postępowania. – 30 dni.

Planowany termin dostawy sierpień 2024r

Czas i warunki gwarancji należy określić w ofercie

Transport INCOTERMS 2010: DAP Police; właściwy magazyn zostanie wskazany w zamówieniu

„W niniejszym postępowaniu stosuje się OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY (OWZ) /na stronach GA. których akceptację Oferent potwierdza na PZ przy złożeniu oferty.”

Dostarczany materiał musi być fabrycznie nowy.

Do oferowanych towarów należy dostarczyć karty charakterystyki i deklarację zgodności.

Wszelkie płatności na rzecz Sprzedającego, który jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym w Polsce będą realizowane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w obowiązującej Ustawie o podatku od towarów i usług, na rachunek bankowy Sprzedającego podany w Zamówieniu lub Umowie.

Questions to the inquiry "Zakup i dostawa filtrów patronowych w ilości 200 szt"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...