Enquiry creation date: 2024-07-09

Agrochem Puławy Sp. z o.o.

Mickiewicza 5

77-300 Człuchów

Tax Identification Number: 7162813547

Purchaser:

Michał ...

Kontakt merytoryczny:

Michał ...

Kontakt merytoryczny:

Paweł ...

Enquiry No. Z2/533021

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Przedmiotem zapytania jest wykonywanie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usług i prac związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną ppoż. dla Agrochem Puławy Sp. z o.o. Baza Dobre Miasto (grupa ok 30 osób)

Zleceniobiorca w szczególności zobowiązany jest do:

- przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp/ppoż. nie mniej niż 1 raz w miesiącu,

- bieżącego informowania zamawiającego o stwierdzonych brakach i zagrożeniach wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji,

- sporządzania dokumentacji powypadkowej dla wypadków przy pracy, wypadków w drodze do lub z pracy w miarę istniejących potrzeb i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami,

- prowadzenia rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną – wypadki pracownicze, choroby zawodowe, rejestry czynników szkodliwych itp.

- sporządzanie raz w roku okresowych analiz stanu bhp/ppoż. zawierających propozycje poprawy warunków pracy,

- przeprowadzania szkoleń wstępnych – instruktaży ogólnych w dziedzinie bhp/ppoż. w miarę potrzeb dla nowo zatrudnionych pracowników oraz szkoleń okresowych bhp wg. potrzeb,

- dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

- aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w miarę istniejących potrzeb,

oraz wszelkie inne prace związane z zakresem obowiązków wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 września 1997 r.

Miejsce wykonywania usługi:

AGROCHEM PUŁAWY SP. ZO.O.

Spichrzowa 13

11-040 Dobre Miasto

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Usługi doradcze BHP i Ppoż 1 ST - Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Wykonywanie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usług i prac związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną ppoż. dla Agrochem Puławy Sp. z o.o. Baza Dobre Miasto"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.