Enquiry creation date: 2024-07-10

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z85/198012

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

 

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową i zaprasza do składania ofert.

Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00 Pani Katarzyna Drobny – kontakt: tel. 077 481 27 44

Wymagania:

Mieszanka wzorcowa CO2 na SKID  


      CO2 na SKID o składzie [% objętościowym]:

CO2 – dopełnienie do 100%

H2 – 0,50

O2 – 1,00

N2 – 2,00

CH4 – 0,30

CO – 0,10

Pojemność butli – 10 litrów

Ciśnienie – 10 -11 bar

Certyfikat analizy z wynikami z dokładnością =/- 0,01

Wzorzec o możliwie najdłuższej ważności - minimalna ważność stabilności wzorca – 3 lata

Dzierżawa butli na okres trwania ważności wzorca

Realizację zamówienia – w jak najkrótszym czasie, maksymalnie 1 miesiąc

Zaworem DIN 14

Prosimy o dołączenie specyfikacji jakości i karty charakterystyki oferty jako załącznik.

Zawartość oferty:

W ofercie należy określić:

• cenę jednostkową netto (powinna zawierać koszt transportu + dzierżawę butli)

• dostawa mieszanki - ASAP - prosimy określić NAJBLIŻSZY TERMIN

 

* wymagany certyfikat analizy zamówionej mieszanki

Drugim etapem wyboru dostawcy możne być aukcja elektroniczna lub negocjacje cenowe, o której zakwalifikowani oferenci zostaną poinformowani.

Oferent zobowiązany jest do przesłania skanu oferty podpisanej przez osobę upoważniona.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz Dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Składanie ofert:

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru pozycji z oferty lub oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

W kwestiach obsługi Platformy Logintrade prosimy o kontakt: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.netProducts:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Dzierżawa roczna butli 1 US - Read
2. Mieszanka wzorcowa CO2 na SKID 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: https://zak.grupaazoty.com/owz
 2. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postepowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://zak.grupaazoty.com/pl/spolka/zarzadzanie-zgodnoscia
 3. I have read and confirm that I have read the information clause
 4. Warunki dostawy: DDP Grupa Azoty ZAK S.A.
 5. Koszt transportu wraz ze zwrotem pustej butli: po stronie dostawcy
 6. Terms of payment: 30 days
 7. Place of delivery: place of the orderer
 8. Transport cost: attributable to the supplier
 9. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
 10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
 11. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

 1. Price - 70%
 2. Delivery date - 20%
 3. Terms of payment - 10%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa mieszanki wzorcowej CO2 na SKID - 1 sztuka"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...