Enquiry creation date: 2024-07-11

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

Tax Identification Number: 7160001822

Enquiry No. Z403/198580/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Zmiana Załącznika nr 2 do SIWZ.

Enquiry contents:

Zakup i dostawa 113 szt. dystrybutorów wody wraz z montażem oraz zakup i sukcesywne dostawy preparatu izotonicznego dla Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. zgodnie z SIWZ nr BZ2/55/2024

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Dystrybutor wody zgodnie ze specyfikacją wg SIWZ nr BZ2/55/2024 113 ST - Read
2. Serwis 1 szt. dystrybutora wody dotyczącego przeglądów etc. w zakresie 1 roku i dla okresu pogwarancyjnego, w przypadku konieczności ich odbycia dla spełnienia warunków utrzymania urządzenia w należytym stanie technicznym i sanitarnym zgodnie z wymaganiami producenta 113 US - Read
3. Preparat izotoniczny zgodnie ze specyfikacją wg SIWZ nr BZ2/55/2024 25000 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

 1. Place of delivery: place of the orderer
 2. Transport cost: attributable to the supplier
 3. I have read and confirm that I have read the information clause
 4. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
 6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
 7. Terms of payment: 30 days

Offer evaluation criteria

 1. Koszt serwisu pogwarancyjnego - 30%
 2. Websites’ response time in hours - 10%
 3. Warranty - 10%
 4. Price - 50%

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ nr BZ2/55/2024

Questions to the inquiry "Zakup i dostawa 113 szt. dystrybutorów wody wraz z montażem oraz zakup i sukcesywne dostawy preparatu izotonicznego dla Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. zgodnie z SIWZ nr BZ2/55/2024"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...