Enquiry creation date: 2024-07-24

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Purchaser:

Daniel ...

Kontakt merytoryczny:

Daniel ...

Enquiry No. Z47/453901/aktualizacja6

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Aktualizacja 24.07.2024 r. - Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 2.08.2024 r., do godz. 14:00.

Aktualizacja 18.07.2024 r. – Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 24.07.2024 r., do godz. 14:00.

Aktualizacja 15.07.2024 r. - Zamawiający zamieścił plik z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

Aktualizacja 9.07.2024 r. – Zamawiający zaktualizował punkt VI SIWZ w zakresie terminu przeprowadzenia wizji lokalnej oraz zaktualizował Załącznik nr 5 do SIWZ (Zgłoszenie udziału w wizji lokalnej).

Aktualizacja 5.07.2024 r. – Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 19.07.2024 r., do godz. 14:00.

Aktualizacja 28.06.2024 r. – Zamawiający:
- dodał punkt II.6 SIWZ (zaktualizował jednocześnie numerację w tym punkcie),
- zaktualizował punkt III SIWZ w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
- zaktualizował punkt VI SIWZ w zakresie terminu przeprowadzenia wizji lokalnej,
- zaktualizował Załącznik nr 5 do SIWZ (Zgłoszenie udziału w wizji lokalnej),
- zaktualizował punkt 2. Załącznika nr 8 do SIWZ (Wzór oferty).

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż na istniejącym fundamencie płaszczowo-rurowego wymiennika E-1008 (formuła EPC), zgodnie z udostępnionym przez Zamawiającego projektem procesowym. Wymiennik zlokalizowany jest w Wydziale Amoniaku w Jednostce Biznesowej AGRO. Podmiotom zainteresowanym zamówieniem zostaną udostępnione przez Zamawiającego Załączniki Techniczne (ZT) – Załącznik nr 10 do SIWZ, które składają się z:
• Warunki DZDT;
• Data sheet wymiennika zimna E-1008.
Zasady uzyskania ZT (Załącznik nr 10 do SIWZ) określa pkt V SIWZ.

Zamawiający:
- nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych;
- wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu objętego przedmiotem zamówienia i dokonania własnych obmiarów;
- zastrzega prawo przeprowadzenia wizyt referencyjnych na etapie wyboru ofert na obiektach, na których były realizowane projekty oferenta oraz w zakładzie produkcyjnym oferenta.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wymiana wymiennika zimna E-1008 (formuła EPC) 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  3. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Warunki formalne zostały określone w SIWZ, stanowiącej Załącznik do zapytania.

Questions to the inquiry "Wymiana wymiennika zimna E-1008 (formuła EPC)"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.