Enquiry creation date: 2024-07-24

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

Tax Identification Number: 7160001822

Purchaser:

Małgorzata ...

Kontakt merytoryczny:

Małgorzata ...

Enquiry No. Z102/198566/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Uzupełnienie nr 2 z dnia 24.07.2024 r. + dokumentacja.

Enquiry contents:

Wykonanie robót w formule „pod klucz” w ramach Projektu Inwestycyjnego 1226 pod nazwą „Zakup i zabudowa kolumny absorpcyjnej 170K1 i kolumny  destylacyjnej 170K2” zgodnie z SIWZ A. 

UWAGA! Dokumentacja istniejącej kolumny absorpcyjnej 170K1 i kolumny destylacyjnej 170K2 zostanie przekazana po podpisaniu Oświadczenia o zachowaniu poufności (Załącznik nr 5) lub udostępniona do wglądu podczas wizji lokalnej.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie robót w formule „pod klucz” w ramach Projektu Inwestycyjnego 1226 pod nazwą „Zakup i zabudowa kolumny absorpcyjnej 170K1 i kolumny destylacyjnej 170K2” 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ A Nr BI/2-2240/ 052 /2024 z dnia 21.06.2024 r. oraz Uzupełnieniem nr 1 z dnia 10.07.2024 r. i Uzupełnieniem nr 2 z dnia 24.07.2024 r.

Questions to the inquiry "Wykonanie robót w formule „pod klucz” w ramach Projektu Inwestycyjnego 1226 pod nazwą „Zakup i zabudowa kolumny absorpcyjnej 170K1 i kolumny destylacyjnej 170K2”"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Warning! Buyer request a confirmation of participation until 2024-07-29 16:00:00

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.