Enquiry creation date: 2017-11-22

Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8513187611

Enquiry No. Z54/223918/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Change content (update):

Cena powinna zawierać wniesienie oraz montaż dla wszystkich produktów.

Enquiry contents:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ 1 szt. SZAFY O WZMOCNIONEJ OGNIOODPORNOŚCI, 10 szt. REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH oraz 5 szt. FOTELI BIUROWYCH DLA PDH POLSKA S.A.

Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym i wpłaconym w wysokości 180.000.000 PLN („Spółka”)

zaprasza do złożenia oferty na dostawę 1 szt. szafy o wzmocnionej ognioodporności, 10 szt. regałów magazynowych oraz 5 szt foteli biurowych.

Termin na składanie ofert upływa 28.11.2017 r. o godz. 12:00

Szczegółowe warunki Przetargu określa niniejsze Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do niniejszego Zaproszenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w drodze Aukcji Elektronicznej.

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pomocą Platformy Zakupowej Login Trade.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Szafa ognioodporna klasy S2 BM 1993 - 1950x930x520 + zamek elektroniczny 1 ST - Read
2. Regał magazynowy metalowy - 1750x900x450 10 ST - Read
3. Fotel biurowy obrotowy HIT 5 ST - Read
4. Wniesienie i montaż 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. Termin dostawy: do 08.12.17
  5. Spełnienie wymagań Zamawiającego przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 do Zapytania
  6. Wniesienie oraz montaż w cenie
  7. Wniesienie oraz montaż w cenie

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa 1 sztuki szafy o wzmocnionej ognioodporności na dokumenty poufne, 10 szt. regałów magazynowych oraz 5 szt. foteli biurowych dla PDH Polska S.A."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...