Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-01-12

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

NIP: 7160001822

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Kulesza

tel:

e-mail: agnieszka.kulesza@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z8/198568

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

Informujemy o wszczęciu procedury w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącej wykonania prac montażowych z dostawą pomocniczych instalacji rurociągowych dla potrzeb zabudowy turbozespołu upustowo-kondensacyjnego TG-2 o mocy elektrycznej 37 MW oraz instalacji pomocniczych w Elektrociepłowni Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” w Puławach.

Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w Regulaminie Komisji Przetargowej powołanej Uchwałą Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A z dnia 21.03.2011 r. (Tekst Ujednolicony z dnia 23.05.2017r.) dla przeprowadzania zamówień dotyczących projektów dofinansowywanych ze środków publicznych w tym funduszy Unii Europejskiej, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego www.pulawy.com w zakładce „Przetargi i Inwestycje: Ogłoszenia o przetargach”.

Dokumentacja przetargowa zostanie Państwu udostępniona po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na wyżej wskazanej stronie internetowej.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Montaż pomocniczych instalacji rurociągowych 1 US - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
  2. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:

Szczegółowe informacje dot. warunków formalnych znajdują się w SIWZ część A opublikowanym na stronie Zamawiającego.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wykonanie montażu wraz z dostawą pomocniczych instalacji rurociągowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego nr 873 pn. „Wymiana turbozespołu TG-2”."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...