Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-02-14

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 7490005094

Osoba kontaktowa:

Łukasz Jabłoński

tel: 774812502

e-mail: lukasz.jablonski2@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z28/216623/aktualizacja1

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Poprawiono kod CPV. Właściwy kod CPV: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe.
Pozostałe warunki postępowania bez zmian.

Treść zapytania:

Przedmiot zamówienia i zakres tematyczny:
- Obszar tematyczny: Nowe technologie,
- Strategiczny obszar badań i rozwoju: Zielona chemia,
- Zagadnienie badawcze: Technologie wytwarzania produktów z surowców pochodzenia naturalnego,
- Temat: Formulacje/mieszaniny oparte na biodegradowalnych substancjach i surowcach pochodzenia naturalnego z odnawialnych źródeł.Optymalizacja metody wprowadzania dodatków pochodzenia biologicznego do nawozów zawierających azot.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Opracowanie wstępnych formulacji produktu: optymalizacja wprowadzania dodatków pochodzenia biologicznego do nawozów zawierających azot - Etap I 1 US - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Warunki formalne zostały określone w SIWZ stanowiącej załącznik

Kryteria oceny oferty

  1. Ocena sposobu realizacji przedmiotu zamówienia - 35%
  2. Cena - 65%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Przetarg nieograniczony pn.: Etap I: Opracowanie wstępnych formulacji produktu: optymalizacja wprowadzania dodatków pochodzenia biologicznego do nawozów zawierających azot"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...