Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-04-16

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: PL8730013812

Osoba kontaktowa:

Klaudia Musiał

tel: 146330682 w.17

e-mail: klaudia.musial@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z25/224585

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Zapytanie ofertowe

Dla procedury udzielenia zamówienia pn:

Zakup wraz z dostawą zbiornika polietylenowego poziomego, podziemnego, jednokomorowego, o pojemności 15 m3.

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.), jak również protestom i odwołaniom.

Postępowanie nr 45/P/2018

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Zakup wraz z dostawą zbiornika polietylenowego poziomego, podziemnego, jednokomorowego walca do pracy bezciśnieniowej, o poniższych parametrach:

- pojemność V - 15,0 m3,

- średnica DN 2000 mm,

- długość całkowita Lc - 5,3 m,

Zbiornik wyposażony ma być w centryczny właz o średnicy DN 600 mm, wysokości króćca 1,0 m zakończony pokrywą ( kołnierzem zaślepiającym ) oraz króćce 2x110 mm i 2x315 mm, bez drabiny włazowej.

Zbiornik będzie przeznaczony na ścieki technologiczne zawierające związki ropopochodne, kwasy lub zasady, metale ciężkie.

2. Sposób porozumienia się z Wykonawcami.

2.1. W sprawach formalnych:

Pani Klaudia Musiał, (14) 633-06-82 wew. 17, kom.698-989-511.

2.2. W sprawach merytorycznych:

Pan Dariusz Mikołajek, (14) 633-06-82 wew. 33, kom. 694-448-315, Pan Zbigniew Flądro, kom. 694-478-634.

Pytania do Zamawiającego odnośnie postępowania należy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.grupaazoty.com.

3. Termin związania ofertą.

Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Termin realizacji.

Do uzgodnienia, maksymalnie do 30 dni od zamówienia.

5. Miejsce dostawy.

Składowisko odpadów „za rzeką Biała” przy ul. Czystej w Tarnowie.

6. Sposób zapłaty:

Przelewem, w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Zbiornik na ścieki technologiczne 15 m3 1 ST - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup wraz z dostawą zbiornika polietylenowego poziomego, podziemnego, jednokomorowego, o pojemności 15 m3"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Uwaga! Kupiec zażądał potwierdzenia udziału w postępowaniu do 2018-04-23 14:00:00

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...