Enquiry creation date: 2018-06-13

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Contact person:

Wojciech Komosinski

Phone: 774812657

e-mail: wojciech.komosinski@grupaazoty.com

Enquiry No. Z19/199066/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer logging in button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na niżej wymieniony przedmiot zamówienia i zaprasza do składania ofert.

Przedmiot zamówienia:

Atestację chromatografu on‑line wykonującego analizy propylenu. Usługi wzorcowania i dostawcy gazów wzorcujących oraz laboratorium przeprowadzającego atestację muszą być akredytowani zgodnie z normą EN ISO/IEC 17025.

Producent systemu: Yokogawa

Typ: Chromatograf GC1000 Mark II (urządzenie kombinowane z dwóch takich chromatografów działających automatycznie)

Do atestacji:

Analizowany związek

jednostka

Wynik (dokładność)

C3H6

% obj.

0,00000

inerty

% obj.

0,00000

CH4

% obj.

0,00000

C2H6

% obj.

0,00000

C2H4

% obj.

0,00000

C3H8

% obj.

0,00000

i-C4H10

% obj.

0,00000

n-C4H10

% obj.

0,00000

C5H12

% obj.

0,00000

buteny

ppm obj.

0,00

C2H2 (acetylen)

ppm obj.

0,00

C2H4 (propadien)

ppm obj.

0,00

C2H4 (MAC)

ppm obj.

0,00

2-chloropropan

ppm obj. Związku

0,00

1-chloropropan

ppm obj. Związku

0,00

1-fluoropropan + 2-fluoropropan

ppm obj. Związku

0,00

H2S

ppm obj. Związku

0,00

COS

ppm obj. Związku

0,00

CH3SH

ppm obj. Związku

0,00

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00

Pan Grzegorz Nikratowicz – specjalista technolog : tel: 77 481 2127,

Oferta powinna zawierać:

• cenę jednostkową netto,

• wartość oferty,

• termin realizacji usługi ( okres oczekiwania na sprawozdanie ),

• warunki płatności – preferujemy przelew 30 dni po dostawie,

• termin ważności oferty, nie krótszy niż 30 dni.

Oferta podlegać będzie ocenie w oparciu o w/w kryteria.

Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres:woiciech.komosiński@grupaazoty.com

Termin składania ofert:22.06.2018

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie–Koźlu, 47-220, ulica Mostowa 30 A, oświadcza, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity -Dz. U. z 2016 r., poz. 922z późniejszymi zmianami), zebranych w celu wyboru dostawców wyrobów i usług jest ich Administratorem.

Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Grupę Azoty ZAK S.A. a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować udział w niniejszym postępowaniu.

Pozdrawiam.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Chromatograf GC 1000 MARK II 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: company headquarters
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and accepted the General Terms and Conditions of Procurement
  4. Terms of payment: 30 days

Offer evaluation criteria

  1. Service quality - 30%
  2. Delivery date - 30%
  3. Price - 40%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Akcja ofertowa- Atestację chromatografu GC1000 Mark II on line wykonującego analizy propylenu"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Warning! Buyer request a confirmation of participation until 2019-04-30 12:48:00

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...