Enquiry creation date: 2018-11-07

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.

Grzybów

28-200 Staszów

Tax Identification Number: 8660001369

Enquiry No. Z11/294808

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

Soda lekka kalcynowana luzem. Ilość – 2 765 Mg.

Zapotrzebowanie kwartalne: I kw. – 640 Mg, II kw. – 702 Mg, IIkw. – 738 Mg, IVkw. – 685 Mg.

Realizacja dostaw w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019

Dostawa – cysterna samochodowa.

Dostawy sukcesywne po uzgodnieniu telefonicznym.

Miejsce dostawy:

KOPALNIA SIARKI OSIEK

28-221 OSIEK

Transport po stronie dostawcy

Do oferty proszę obligatoryjnie dołączyć karte charakterystyki produktu - warunek konieczny.

Po przeanalizowaniu złożonych ofert handlowych odbiorca zastrzega sobie prawo dostarczenia przez oferenta przed zaproszeniem do aukcji próbki surowca.

Postępowanie będzie prowadzone w dwóch etapach:

1. Składanie ofert handlowych

2. Aukcja elektroniczna, będą zaproszeni dostawcy którzy spełnią warunki formalne.

Kryteria oceny ofert:

- Cena 85%

- Jakość (ocena na podstawie karty charakterystyki) 10%

- forma płatności 5%

Kryteria formalne oferty:

- Termin płatności - przelew 30 dni minimum

- Transport po stronie dostawcy

Osoba do kontaktu w sprawach technicznych Pan Mariusz Kajta tel: 726 150 133

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Soda lekka kalcynowana luzem. Ilość – 2 765 Mg. Dostawa – cysterna samochodowa. 2765 TO - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause

Offer evaluation criteria

  1. Price - 85%
  2. Product quality - 10%
  3. Terms of payment - 5%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa: Soda lekka kalcynowana luzem. Ilość – 2 765 Mg."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...