Enquiry creation date: 2019-03-20

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Contact person:

Anna Wierny

Phone:

e-mail: anna.wierny@grupaazoty.com

Enquiry No. Z48/198700/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer logging in button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Uwaga! Zamawiający zamieścił Załącznik nr 1 do IWU - Taryfikator Kar oraz Załącznik nr 2 do IWU – Klauzula informacyjna dla Kontrahentów.

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi monitorowania oraz czyszczenia sieci kanalizacji przemysłowej i deszczowej oraz instalacji na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. w zakresie:

1. Czyszczenie rurociągów kanalizacji przemysłowej i deszczowej o średnicy od 200 do 1000 mm w zakresie:

a) czyszczenie prewencyjne rurociągów gdzie zamulenie rurociągów wynosi ok. 30%-50%;

b) czyszczenie rurociągów o znacznym zamuleniu (które wynosi powyżej 50% do 100%) z zatorami wraz z kamerowaniem.

2. Monitoring wskazanych odcinków kanalizacji wraz z wykonaniem dokumentacji z monitoringu powykonawczego, zawierającej opis oraz nagranie na płycie CD/DVD.

3. Prace z zastosowaniem zestawu czyszczącego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonywanie usługi monitorowania oraz czyszczenia sieci kanalizacji przemysłowej i deszczowej oraz instalacji na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. 1 US - Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Wykonywanie usługi monitorowania oraz czyszczenia sieci kanalizacji przemysłowej i deszczowej oraz instalacji na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...