Enquiry creation date: 2019-05-10

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z222/203502

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową i zaprasza do składania ofert.

Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00 Pani Agnieszka Książkiewicz– kontakt: tel. 077 481 23 61

Prosimy o dołączenie karty charakterystyki oraz karty produktu/SPECYFIKACJĘ ZANIECZYSZCZEŃ, ew. swojej firmowej oferty jako załącznik.

Zawartość oferty:

W ofercie należy określić:

• cenę jednostkową netto (powinna zawierać koszt transportu)

• czas realizacji zamówienia

* Oferta ważna 60 dni


Drugim etapem wyboru dostawcy może być aukcja elektroniczna lub negocjacje cenowe, o których zakwalifikowani oferenci zostaną poinformowani.

Oferent zobowiązany jest do przesłania skanu oferty podpisanej przez osobę upoważnioną.

Składanie ofert:

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru pozycji oferty lub oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

W kwestiach obsługi Platformy Logintrade prosimy o kontakt: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. AZOT 5.0, BUTLA 10L, AKTUALNA KARTA CHARAKTERYSTYKI 2 ST - Read
2. Dzierżawa roczna butli z azotem 5.0 2 US - Read
3. Roczny ryczałt dzierżawny za jedną butlę powietrza syntetycznego 6.0 - wymienną 1 US - Read
4. Powietrze syntetyczne o czystości 6.0, sumaryczna zawartość węgla < 0,5 ppm, pozbawione zwiazków azotu, butla 50 litrów - sukcesywne dostawy zgodnie z bieżącymi potrzebami z odbiorem pustej butli 10 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. Warunki dostawy: DDP Grupa Azoty ZAK S.A.
  3. Koszt transportu wraz ze zwrotem pustej butli: po stronie dostawcy
  4. Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do zamawiajacego
  5. Karta Produktu
  6. Sukcesywne dostawy powietrza syntetycznego - 6.0 w terminie od 01.07.2019 do 31.12.2019r.

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i sukcesywne dostawy powietrza syntetycznego 6.0 - 10 szt., azotu 5.0 - 2 szt."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...