Enquiry creation date: 2019-06-12

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z87/194984/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Change content (update):

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert decyzją Jednostki Dokonującej Zakupu zostaje przesunięty i upływa 08.07.2019 o godz. 10.00.

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 114/P/2019.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania obejmującego : zaprojektowanie oraz realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: „Budowa stanowiska załadowczego kwasu azotowego technicznego do i z cystern samochodowych w systemie pod klucz”.

W ofercie należy wycenić:
1.Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń.
2.Wykonanie tacy żelbetowej o wym. 4,5 x 18 [m] wraz z wykładziną chemoodporną (system Belzona 4181), drogi dojazdowej wraz z wszystkimi niezbędnymi wyburzeniami.
3.Wykonanie urządzenia NO – dolne ramię załadowczo-rozładowcze DN80 z linią oparową DN50, podesty obsługowe, schody opuszczane wraz z koszem bezpieczeństwa.
4.Zabudowa kontenera o wym. 2,5x4,0 [m] przeznaczone dla pracowników i kierowcy.
5.Doprowadzenie rurociągów technologicznych, instalacji elektrycznej, pomiarowej zgodnie             z załączonym schematem technologiczno-pomiarowym o nr 2270-0000-T11-001-000-01, rysunkami nr: 2270-0000-C55-001-000-00, 2270-0000-P02-001-00-00, 2270-0000-P80-001-000-00 oraz koncepcją techniczną o nr 2270-0000-W51-001-000-02.


Szczegółowy zakres zamówienia określono w Koncepcji Technicznej stanowiącej załącznik nr 13 do SIWZ oraz załącznik 14 do SIWZ – wersja elektroniczna dokumentów możliwa do pobrania po przesłaniu na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com Oświadczenia o zachowaniu poufności- według wzoru stanowiącego Załącznik 12 do SIWZ.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. usługi budowlane 1 US - Read

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 114/P/2019.

Questions to the inquiry "Przetarg 114/P/2019 Budowa stanowiska załadowczego kwasu azotowego technicznego do i z cystern samochodowych – wykonanie dokumentacji i realizacja w formule pod klucz."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...