Enquiry creation date: 2019-06-17

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.

Grzybów

28-200 Staszów

Tax Identification Number: 8660001369

Enquiry No. Z38/278512

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej ogrzewania budynku SUW znajdującego się na terenie Zakładu Chemicznego w Dobrowie, obejmującej zaprojektowanie kotłowni na potrzeby części socjalnej oraz promiennikowego systemu grzewczego na potrzeby ogrzewania powierzchniowego hali wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji uprawniających do rozpoczęcia robót budowlanych oraz wykonanie w/w prac na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Projekt i wykonanie ogrzewania budynku SUW 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

  1. Price - 90%
  2. Warranty - 10%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Projekt i wykonanie ogrzewania budynku SUW"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...