Enquiry creation date: 2019-08-14

Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL9930177482

Enquiry No. Z13/289208/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Change content (update):

Zmiana dotyczy ilości radiotelefonu. Zwiększono z ilości 1kpl do 12 kpl.

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na dostawę Radiotelefonu przenośnego. Zapraszamy do składania ofert.

Dodatkowe informacje:

Skład zestawu:

1. Radiotelefon Motorola VX-452:

- radiotelefon

-bateria 2300mAh Li-on

-ładowarka

-klips baterii

-antena

-dokumentacja

2.Mikrofonogłośnik do VX-451

3.Pokrowiec


Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00

Oferta powinna zawierać:

- termin ważności oferty 30 dni,

- termin dostawy: najkrótszy możliwy, bez minimum logistycznego,

- warunki płatności – przelew minimum dni 30 po wpływie faktury do Zamawiającego,

- warunki gwarancji,

Osobą do kontaktu pozostaje Izabela Jurczyk tel. 726150074, email:izabela.jurczyk@grupaazoty.com, Krzysztof Łempicki tel.881968816, email:krzysztof.lempicki@grupaazoty.com

Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. radiotelefon 12 KPL - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. Warranty - 20%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup radiotelefonu przenośnego"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...