Enquiry creation date: 2020-03-26

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z172/264583

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową i zaprasza do składania ofert, przedmiotem zakupu jest zakup i dostawa:

       - USZCZELKA SPETOGRAF 4054x3994x5 - 1 szt.
       - USZCZELKA E109 DRYFLEX 2725X2695 - 1 szt.
       - USZCZELKA E108 MWK304L/GRAFIT1870X1840X5 - 1 szt.
       - USZCZELKA E111/E118 MWK18 1770X1740 - 1 szt.

- Nie dopuszcza się oferowania wyrobów zamiennych

Wymagane dokumenty:

- Do proponowanego produktu wymagany jest certyfikat 3.1

- Prosimy o załączenie karty oferowanego produkty

_____

II etapem wyboru dostawcy będzie aukcja elektroniczna, o której zakwalifikowani dostawcy zostaną poinformowani.

Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00

Pytania z zakresu handlowego oferty: Łukasz Sterkowicz – kontakt: tel.: +48 77 481 3395, e-mail: lukasz.sterkowicz@grupaazoty.com

Pytania z zakresu technicznego oferty: Roland Rudner - kontakt: tel. 695 380 900, e-mail: roland.rudner@grupaazoty.com

Oferta powinna zawierać:

- cenę jednostkową netto,

- termin ważności oferty 30 dni,

- termin dostawy: najkrótszy możliwy, bez minimum logistycznego,

- warunki dostawy: DDP Magazyn Odbiorcy - wg Incoterms 2010,

- warunki płatności – przelew minimum 30 dni od daty wystawienia faktury,

- warunki gwarancji,

- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający zastrzega prawo podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego dostawcy.

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz Dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.


W sprawach technicznych związanych z obsługą Platformy Zakupowej Logintrade proszę o kontakt z: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. USZCZELKA SPETOGRAF 4054x3994x5 1 ST - Read
2. USZCZELKA E108 MWK304L/GRAFIT1870X1840X5 1 ST - Read
3. USZCZELKA E109 DRYFLEX 2725X2695 1 ST - Read
4. USZCZELKA E111/E118 MWK18 1770X1740 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause

Offer evaluation criteria

  1. Delivery date - 10%
  2. Price - 90%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa – Uszczelki grafitowe oraz wielokrawędziowe - 4 szt."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...