Enquiry creation date: 2020-03-26

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z100/335529

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!


Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową i zaprasza do składania ofert.


Dodatkowe informacje:


W sprawach technicznych dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00="background-attachment:>

Pan Wojciech Dereń – kontakt: tel.: +48 77 4813218, e-mail: wojciech.deren@grupaazoty.com

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00

Kisielewicz Szymon – kontakt: tel.: +48 77 4812354, e-mail: szymon.kisielewicz@grupaazoty.com

Oferta powinna zawierać:


- cenę jednostkową,

- termin ważności oferty 30 dni,

- termin dostawy: najkrótszy możliwy, bez minimum logistycznego,

- warunki dostawy: DDP Magazyn Odbiorcy - wg Incoterms 2010,

- warunki płatności – przelew minimum 30 dni po dostawie,

- warunki gwarancji,


Zamawiający zastrzega prawo podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego dostawcy.


Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

W sprawach technicznych związanych z obsługą Platformy Zakupowej Logintrade proszę o kontakt z:

nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net


="background-attachment:>="background-attachment:>

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Uszczelnienie mechaniczne art. nr S27100 2 ST - Read
2. Przedni osiowy element ochronny art. nr B31028 stal nierdzewna 1 ST - Read
3. Tylny osiowy element ochronny art. nr B31048 2 ST - Read
4. Obwodowy element ochronny art. nr B41230 2 ST - Read
5. Element mocujący art. nr B41361 4 ST - Read
6. Śruba M10 x 40 art. nr Z39410 8 ST - Read
7. Podkładka A10x16x1,5 art. nr Z31309 8 ST - Read
8. Wierzchołek tłoka rotacyjnego lewy art. nr R3213L9 3 ST - Read
9. Wierzchołek tłoka rotacyjnego prawy art. nr R3223R9 3 ST - Read
10. Rdzeń tłoka lewy(brąz) art. nr R2210L9B 1 ST - Read
11. Rdzeń tłoka prawy(brąz) art. nr R2210R9B 1 ST - Read
12. Tarcza uszczelniająca art. nr C70814 2 ST - Read
13. O-ring 110x3 art. nr O35708 2 ST - Read
14. O-ring 67x4 art. nr O35808 4 ST - Read
15. Śruba M8x20 art. nr Z38208/Z38251 8 ST - Read
16. Śruba M20x50 art. nr Z38154 2 ST - Read
17. Podkładka A 21x26 art. nr K22408 2 ST - Read
18. Uszczelka wału 55x80x10 art. nr S16137 1 ST - Read
19. Uszczelka wału 80x100x12 art. nr S16308 2 ST - Read
20. Tuleja utwardzana 70x80x25 art. nr S16208 2 ST - Read
21. Tuleja utwardzana 50x55x20 art. nr S16008 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. I have read and confirm that I have read the information clause
  3. Warunki dostawy: DDP - magazyn Grupa Azoty ZAK S.A.

Offer evaluation criteria

  1. Delivery date - 10%
  2. Price - 90%

Additional formal conditions:

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz Dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa - Zestaw naprawczy pompy rotacyjnej BOERGER FL1036 - 1szt"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Warning! Buyer request a confirmation of participation until 2020-04-01 14:00:00

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...