Enquiry creation date: 2020-03-26

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z57/288916/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Change content (update):

Aktualizacja 26.03.2020 r. – Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 7.04.2020 r. do godz. 14:00

Enquiry contents:

Aktualizacja 26.03.2020 r. – Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 7.04.2020 r. do godz. 14:00

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części młyna Loesche`a oraz łamacza młotkowego, wedle specyfikacji zawartej w pkt II SIWZ.

Grupa Azoty ZAK S.A.:

- nie dopuszcza składania ofert częściowych;

- nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

="msonormal">

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Płyta pancerna wg rysunku nr 108195 2 ST ind_1 Read
2. Pierścień walca wg rysunku nr 108184 4 ST ind_2 Read
3. Rdzeń młyna wg rysunku nr 108183 2 ST - Read
4. Ruszt górny łamacza wg rysunku nr 98228/1 2 ST - Read
5. Ruszt dolny łamacza wg rysunku nr 98230/1 2 ST - Read
6. Ruszt oporowy wg rysunku nr 98229/1 2 ST - Read
7. Młotek wg. rysunku nr 98227/1.2 200 ST - Read
8. Płyta boczna wg. rysunku nr 98234/1.1 10 ST - Read
9. Płyta górna wg. rysunku nr 98234/1.4 10 ST - Read
10. Płyta dolna wg. rysunku nr 98234/1.2 10 ST - Read
11. Ruszt stopniowany wg. rysunku nr 98234/1.3 10 ST - Read
12. Ramię młotka – wg. rysunku nr 98227/1.1 30 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ

Questions to the inquiry "Przetarg nieograniczony na dostawę części młyna Loesche`a oraz łamacza młotkowego"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...