Enquiry creation date: 2020-03-27

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z309/199837

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Czyszczenie chłodnic na Wydziale WKS i SHA.

1. Sprężarka Linde 1 i Linde 3

2. Skraplacz poziomy nr 8 i 9 centrala chłodnicza Nr 1

3. Skraplacz poziomy nr 16 i 17 centrala chłodnicza nr 6

Urządzenia podlegają pod UDT

Prace wykonywane na pracujących urządzeń czynnych instalacji  Wydziału Kwasu i Central chłodniczych nr 1 6

Wymagana wizja lokalna 

Termin wykonania usługi: możliwy najkrótszy


Potencjalny Wykonawca usługi zobowiązany jest do uczestnictwa w jednorazowym szkoleniu zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym dot. Zasad organizowania i prowadzenia obowiązkowego szkolenia, dokształcania i doskonalenia pracowników zatrudnionych w Spółce G.A. w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Koszt jednorazowego szkolenia wynosi 28 PLN netto/na 1 pracownika Wykonawcy podejmującego pracę na terenie nadzorowanym przez Grupę Azoty S.A.

Szkolenie prowadzą uprawnieni pracownicy Działu BHP Zamawiającego przed podjęciem pracy.


Po weryfikacji ofert drugim etapem wyboru będzie aukcja elektroniczna.

Wybrany Oferent do realizacji zamówienia zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wylicytowanej ceny.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Czyszczenie chłodnic na Wydziale WKS i SHA 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. Service quality - 10%
  3. Delivery date - 10%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Usługa: Czyszczenie chłodnic na Wydziale WKS i SHA"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...