Enquiry creation date: 2020-03-27

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z25/318684/aktualizacja3

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Change content (update):

Dodatkowe wyjaśnienia plik pio 1
Zmiana terminu składania ofert do dnia 7.04.2020 r.
Dodatkowe wyjaśnienia: W związku z zaistniałą sytuacją zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia lub przesunięcia terminu wykonania prac.
Załączony HR-F załącznik nr 9 dopuszcza możliwość dokonania płatności za dostawę materiałów na miejsce wykonania prac.
Zamawiający informuje iż w chwili obecnej nie są brane pod uwagę działania zmierzające do zamknięcia Zakładów.

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej modernizacji przenośnika taśmowego
U-410 poprzez dostawę materiałów, wykonanie prac demontażowych i montażowych, przeprowadzenie rozruchu technologicznego, przekazanie części zamiennych, przekazanie dokumentacji jakościowej oraz powykonawczej i udzielenie gwarancji na zrealizowany zakres. Realizacja zadania w formule EPC.

W celu realizacji zadania konieczne jest:

  1. Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego

  2. Na bazie powyższej dokumentacji wykonanie całości zabudowy

   Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ - „Specyfikacja Techniczna”.

Realizacja prac będzie mogła być przeprowadzona podczas postoju letniego 2020 r

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Modernizacja przenośnika taśmowego 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

 1. Place of delivery: place of the orderer
 2. Transport cost: attributable to the supplier
 3. I have read and confirm that I have read the information clause
 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
 5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

 1. Price - 100%

Additional formal conditions:

zgodnie z SIWZ

Questions to the inquiry "Modernizacja przenośnika taśmowedgo U-410 formuła EPC"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...