Enquiry creation date: 2020-03-27

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z73/290569

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na zakup i dostawę śrub 600 szt. i nakrętek 600 szt. i zaprasza do składania ofert.

Dodatkowe informacje:

ŚRUBA M8x60 DIN933 A4 -100 szt.
ŚRUBA M6X60 DIN933 A4 -100 szt.
ŚRUBA M16X65 DIN933 A4 -200 szt.
ŚRUBA M12X60 DIN933 A4 -200 szt.
NAKRĘTKA M8 DIN934 A4 -100 szt.
NAKRĘTKA M6 DIN934 A4 -100 szt.
NAKRĘTKA M16 DIN934 A4 -200 szt.
NAKRĘTKA M12 DIN934 A4 -200 szt.

Wymagany Atest 3.1


Zawartość oferty:

W ofercie należy określić:

• cenę jednostkową netto (powinna zawierać koszt transportu)

• warunki gwarancji

czas realizacji zamówienia


Prosimy o dołączenie specyfikacji technicznej / rysunku


Po weryfikacji i akceptacji ofert pod względem technicznym drugim etapem wyboru dostawcy może być aukcja elektroniczna, o której zakwalifikowani oferenci zostaną poinformowani.

Oferent zobowiązany jest do przesłania skanu oferty podpisanej przez osobę upoważnioną.


Składanie ofert:

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.W kwestiach obsługi Platformy Logintrade prosimy o kontakt: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net
Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. ŚRUBA M8x60 DIN933 A4 100 ST - Read
2. ŚRUBA M6X60 DIN933 A4 100 ST - Read
3. ŚRUBA M12X60 DIN933 A4 200 ST - Read
4. ŚRUBA M16X65 DIN933 A4 200 ST - Read
5. NAKRĘTKA M8 DIN934 A4 100 ST - Read
6. NAKRĘTKA M6 DIN934 A4 100 ST - Read
7. NAKRĘTKA M12 DIN934 A4 200 ST - Read
8. NAKRĘTKA M16 DIN934 A4 200 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Warunki dostawy: DDP - magazyn Grupa Azoty Kędzierzyn
  2. spełnienie parametrów zgodnie z treścią zapytania
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I have read and confirm that I have read the information clause
  6. Wymagany Atest 3.1
  7. Terms of payment: 30 days
  8. Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz Dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:Questions to the inquiry "Zakup i dostawa śrub 600 szt. i nakrętek 600 szt."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...