Enquiry creation date: 2020-09-25

Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL9930177482

Purchaser:

Izabela ...

Enquiry No. Z7/362862/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Przedłużenie terminu złożenia oferty do 2 października 2020 r. godz. 9.00 (rozdz. 12 SIWZ), oraz uzupełnienie treści SIWZ w zakresie rozdz. 18 i 21.


Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na: Wykonanie prac modernizacyjnych na infrastrukturze kolejowej bocznicy Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

szczegóły zapytania w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (załącznik).

Zapraszamy do składania ofert.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie prac modernizacyjnych na infrastrukturze kolejowej bocznicy Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  6. Termin płatności 60 dni

Offer evaluation criteria

  1. Experience - 20%
  2. Price - 80%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry " Wykonanie prac modernizacyjnych na infrastrukturze kolejowej bocznicy Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.