Enquiry creation date: 2021-09-08

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z130/216623/aktualizacja3

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Aktualizacja III z dnia 08.09.2021 r.:
Zamawiający informuje, że:
- Termin składania ofert został wydłużony do dnia 17.09.2021 r.
- Korekcie uległ pkt VIII.7 oraz VIII.9 SIWZ.
- zaktualizowany został Projekt Umowy, stanowiący załącznik nr 2 SIWZ.

Zamawiający załącza zaktualizowany SIWZ oraz Projekt Umowy.

Aktualizacja II z dnia 2.09.2021 r.:
Zamawiający zaktualizował plik SIWZ w pkt VIII.7 oraz VIII.9.

Aktualizacja I z dnia 30.07.2021 r.
Zamawiający informuje, iż zmianie uległy terminy ujęte w SIWZ, tj.:
- Termin zgłoszenia na wizję został wydłużony do dnia 10.08.2021 r.
- Termin wizji lokalnej został ustalony na dzień 12.08.2021 r.
- Termin składania ofert został ustalony na dzień 09.09.2021 r.

Pozostałe warunki postępowania bez zmian. W załączeniu zaktualizowana SIWZ.

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest zabudowa rozruchowego grzejnika elektrycznego wraz z podłączeniem go do istniejącej infrastruktury oraz przeprowadzeniem prac rozruchowych. Zadanie będzie realizowane na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. w Jednostce Produkcyjnej Nawozy. 
Zamawiający w ramach odrębnej umowy zlecił dostawę oraz nadzór nad montażem grzejnika elektrycznego. 
Parametry elektrycznego grzejnika rozruchowego ujęto w Dokumentacji technicznej. Zasady otrzymania Dokumentacji technicznej ujęto w pkt VI SIWZ.

Zamawiający:
⎯ nie dopuszcza składania ofert częściowych;
⎯ wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia i dokonania własnych obmiarów;
⎯ wymaga wniesienia wadium.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Zabudowa elektrycznego grzejnika rozruchowego na Wydziale Amoniaku 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 90%
  2. Delivery date - 10%

Additional formal conditions:

Warunki formalne zostały określone w SIWZ, stanowiącej załącznik do zapytania.

Questions to the inquiry "Przetarg nieograniczony pn.: Zabudowa elektrycznego grzejnika rozruchowego na Wydziale Amoniaku"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...