Enquiry creation date: 2021-08-10

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

Tax Identification Number: 7160001822

Enquiry No. Z39/198583/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Zmiana terminu spływu ofert do dnia 20.08.2021r.
Zmieniono załącznik - Część C SIWZ (załączony został nieodpowiedni plik).

Enquiry contents:

Prace branż pomiarowej i informatycznej obejmujące dostawę, montaż i uruchomienie 400 czujników poziomu wraz z urządzeniami transmisyjnymi oraz rozbudowę istniejącego systemu informatycznego Connect Sensor firmy Kingspan lub budowę nowego systemu, pozwalającego na przetwarzanie danych z ww. 400 czujników, a także 1615 istniejących realizowane w rachach projektu inwestycyjnego nr 1180 pod nazwą "Zakup 400 zbiorników PE z systemem telemetrii i odbiorami w terenie"


Miejsce wykonania prac: teren RP - zgodnie z docelowa lokalizacja zakupionych zbiorników.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie pełnego zakresu rzeczowego prac określonego SIWZ nr BOI/1-2240/210/2021 z dnia 29.07.2021r. 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  3. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Dostawa, montaż i uruchom. 400 czujników poziomu wraz z urządzeniami transmisyjnymi oraz rozbudowa istniejącego systemu informatycznego Connect Sensor firmy Kingspan lub budowa nowego systemu, pozwalającego na przetwarzanie danych z ww. 400 czujników, a także 1615 istniejących. "

Item Question title Date of question Status
1. Serwer bazy danych 2021-08-16 15:08
2. Kto jest właścicielem układów pomiarowych zabudowanych na istniejących zbiornikach 2021-08-16 14:58
3. Oprogramowanie do kontroli i serwisowania układu 2021-08-16 14:56
4. Udostępnienie API (pytanie kolejne) oraz zmiana SIWZ 2021-08-16 12:31
5. Dokładność pomiarów 2021-08-16 11:28
6. Częstotliwość pomiarów na zbiorniku 2021-08-16 11:16
7. Udostępnienie API (pytanie kolejne) 2021-08-16 09:46
8. Protokół komunikacyjny 2021-08-04 20:55
9. Udostępnienie API 2021-08-06 10:44
10. Parametry umożliwiające identyfikacje zbiornika 2021-08-05 16:11
11. Wymagania techniczne 2021-08-03 13:02

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...