Enquiries

Name, content, products

Category

Orderer

Date of publication From: to:

Deadline for making offers From: to:

Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Orderer
101. Zakup i dostawa szkła lab., mat. pom., materiałów filtracyjnych - 475 szt., w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Projekt: „Nowe formulacje wysokoazotowych nawozów typu CRF/SRF na bazie azotanu amonu i powłok biodegradowalnych” 2022-06-22 11:14 2022-07-04 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
102. Dostawa baterii akumulatorów 220VDC typoszereg 6OPzV (106 ogniw, 300Ah) + stojak pod baterię 2022-06-22 11:14 2022-06-30 12:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
103. Remont klatki schodowej w ob. 601 2022-06-22 10:48 2022-06-29 11:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
104. zakup i dostawa rur preizolowanych fi.139 i fi.168 - 500mb 2022-06-22 10:26 2022-06-28 10:00 Grupa Azoty Prorem sp. z o.o.
105. Zakup i dostawa zaworu kulowego 1/2" w gat. 1.4361 (306) - 2 szt i kuli zaworowej AISI316 DN80 - 4 szt 2022-06-22 10:17 2022-06-29 10:00 Grupa Azoty Prorem sp. z o.o.
106. Zakup i dostawa szkła laboratoryjnego - 60 szt., w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Projekt: „Nowe formulacje wysokoazotowych nawozów typu CRF/SRF na bazie azotanu amonu i powłok biodegradowalnych” 2022-06-22 10:16 2022-07-04 10:30 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
107. Zakup i dostawa szkła laboratoryjnego - 120 szt., w ramach ”Nowe formulacje wysokoazotowych nawozów typu CRF/SRF na bazie azotanu amonu i powłok biodergradowalnych” realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2022-06-22 09:52 2022-07-04 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
108. Zakup i dostawa Płaskowników i Profili 2022-06-22 09:16 2022-06-29 09:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
109. Wybranie oraz załadunek koparką obrotową zanieczyszczonej ziemi przy instalacjach w Kędzierzynie-Koźlu i jej transport na składowisko odpadów w Tarnowie, w ilości ok. 1000 ton 2022-06-22 09:09 2022-06-29 12:00 Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.
110. Zakup i dostawa palet fitosanitarnych Melamina - 500 szt 2022-06-22 08:57 2022-06-27 08:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
111. Modernizacja układu zasilania wody obiegowej w Wydziale Estrów - realizacja w formule EPC 2022-05-25 08:54 (updated: 2022-06-22 08:24) 2022-06-30 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
112. Zakup i dostawa armatury - łącznie 38 szt. 2022-06-22 06:22 2022-06-27 10:00 Remzap
113. 23707 - Wykonanie prac remontowych poszycia budynków na WPN w Grupie Azoty "FOSFORY" 2022-06-21 14:55 2022-07-04 12:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
114. Likwidacja środków trwałych Instalacji Przerobu Tłuszczów na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Chorzów S.A. 2022-06-21 14:24 2022-07-22 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
115. Zakup i dostawa: WKŁADY FILTRACYJNE: WF-W-400/05-925/145 - szt. 4 i WF-W-200/03-450/150 - szt. 12 2022-06-21 14:11 2022-06-28 10:00 Grupa Azoty S.A.
116. Naprawa dennic krystalizatorów 2022-06-21 14:03 2022-07-08 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
117. Zakup i dostawa odłączników OW i wyłączników VD4 - 7 pozycji - zgodnie z SIWZ BOR14/603/2022 2022-06-21 13:52 2022-06-30 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
118. Projekt nr 250007328/EC3/22 pt. „Modernizacja panelu operatorskiego HMI na Stacji Uzdatniania Wody” - branża pomiarowa. 2022-06-21 13:43 2022-07-05 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
119. Zakup i dostawa grzechotek firmy Jonnesway szt.7 - zestawu naprawczego grzechotki Jonnesway ½ R 5104 szt.10 2022-06-21 12:24 2022-06-28 12:30 Grupa Azoty S.A.
120. „Budowa zbiornika magazynowego Ługu sodowego wraz ze stanowiskiem rozładunku autocystern” 2022-06-21 12:20 2022-07-06 10:00 Grupa Azoty S.A.
121. Zakup i dostawa: zawory bezpieczeństwa wg specyfikacji - 4 szt. 2022-06-21 11:38 2022-06-27 09:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
122. Zakup i dostawa pływaka do poziomowskazu 4szt. - zgodnie z SIWZ BOR14/602/2022 2022-06-21 11:18 2022-06-28 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
123. Zakup i dostawa pretów gwintowanych i nakrętek w ilości 72 szt. 2022-06-21 11:14 2022-06-28 11:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
124. 49/RI/2022 - Wykonanie prac modernizacyjnych elewacji Budynku Produkcji Nawozów na poziomie +22.25 m w Grupie Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. 2022-06-21 10:55 2022-06-28 11:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
125. Dostawa przetwornicy częstotliwości 2022-06-21 10:37 2022-07-01 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
126. Zakup i dostawa zaworów membranowych ZMA DN 65_80_100 (31 szt.) 2022-06-21 10:28 2022-06-28 10:30 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
127. 24389 Zakup i dostawa śrub, nakrętek i podkładek do przenośnika zgrzebłowego dla Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2022-06-21 10:20 2022-06-28 12:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
128. Zakup i dostawa Komory teflonowe z korkami 15ml do Milestone Ultrawave -15 szt 2022-06-21 10:18 2022-06-28 11:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
129. Zakup i dostawa Komora 900 ml do urządzenia Milestone Ultrawave -1 szt. 2022-06-21 09:41 2022-06-28 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
130. Zakup i dostawa:9m3 Pierścieni Białeckiego 35x35x0,7 kwasoodporne 2022-06-21 09:33 2022-06-28 09:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
131. Zakup 10 do 30 szt. wagonów samowyładowczych serii Tads 2022-06-21 09:10 2022-07-06 10:00 Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.
132. Zakup i dostawa uszczelnień mechanicznych w ilości 2 szt 2022-06-21 09:03 2022-06-28 09:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
133. Zakup i dostawa ustawnik pozycyjny 3730-3 4szt. - zgodnie z SIWZ BOR14/597/2022 2022-06-21 08:15 2022-06-27 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
134. Zakup i dostawa stali w gat. S235JR- łącznie 2 051,4kg 2022-06-21 08:03 2022-06-28 09:30 Remzap
135. 24290 Przetwornik dla sond pH Liquiline 2022-06-21 07:59 2022-07-01 08:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
136. Usługa montażu kompletnej obudowy budynków -Indorama 2022-06-21 07:07 2022-06-28 09:30 Remzap
137. Przetarg 80-P-2022 „Remont laboratorium w budynku A-62 Grupa Azoty S.A. w Tarnowie” 2022-06-20 16:01 (updated: 2022-06-20 19:15) 2022-06-27 10:00 Grupa Azoty S.A.
138. Zakup i dostawa przekaźników kontroli stanu izolacji IR425-D4-2 0-300V AC/DC - 4 szt. 2022-06-20 14:42 2022-06-27 09:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
139. 24363 Elektrody spawalnicze 2022-06-20 14:38 2022-07-01 15:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
140. Zakup i dostawa opraw przeciwwybuchowych . EXL210LED-1200-E4-35E-30-10P20-GRP-PC końcowe - 10 szt. 2022-06-20 14:36 2022-06-27 09:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
141. Zakup i dostawa opraw LED 150W 400K VT-154ST SKU 21962 - 45 szt. 2022-06-20 14:22 2022-06-27 09:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
142. 24423 Łaźnia wodna z wytrząsaniem 2022-06-20 14:11 2022-07-04 14:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
143. Zakup i dostawa oleju turbinowego Shell Turbo T32 (opak. 180 kg= ok. 209 litr.) 2022-06-20 13:58 2022-06-27 14:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
144. Wykonanie modernizacji stropów III piętra budynku hali głównej Wydziału Produkcji na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Chorzów S.A. 2022-06-20 13:56 2022-07-20 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
145. Zakup i dostawa smaru i olejów Fuchs 2022-06-20 13:47 2022-06-27 14:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
146. Zakup i dostawa kompletnego złącza typu Rotabolt M 45 x 4,5 x 345 w ilości 18 kpl. 2022-06-20 13:46 2022-06-27 11:00 Grupa Azoty S.A.
147. Zakup i dostawa oleju do przekładni hydrokinetycznych Shell TEGULA V32 (beczka 209L) - ilość 1045 L 2022-06-20 13:35 2022-06-27 14:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
148. Zakup zasuw klinowych DN300 i DN200 w ilości 21 szt. 2022-06-20 13:17 2022-07-04 14:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
149. Zakup i dostawa motoreduktora i sprzęgła - łącznie 2szt 2022-06-20 12:43 2022-07-04 13:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
150. Sprzedaż odpadów złomu zgromadzonych na terenie GA "Police". 2022-06-20 12:37 2022-06-27 12:00 Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o.