Enquiries

Name, content, products

Category

Orderer

Date of publication From: to:

Deadline for making offers From: to:

Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Orderer
101. Zakup i dostawa taboretów laboratoryjnych - 2 szt. 2019-08-09 14:44 2019-08-19 09:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
102. Zakup szafy do suszenia odzieży roboczej 2019-08-09 13:20 2019-08-21 10:00 Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.
103. Zakup i dostawa olejów - 500l 2019-08-09 12:54 2019-08-19 10:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
104. Projekt nr 250006400/HL3/19 pt. „Modernizacja instalacji oświetleniowej hali regeneracji w budynku J-97” – branża elektryczna. 2019-08-08 13:13 (updated: 2019-08-09 12:48) 2019-08-21 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
105. Zakup i dostawa przenośnego komputera Dell XPS 15 9570 z Windows 10 Professional, w ilości 1 szt. 2019-08-09 12:24 2019-08-19 12:00 Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.
106. Zakup, dostawa i montaż mebli 37szt. 2019-08-09 11:26 2019-08-19 10:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
107. Zakup i dostawa membrany do pompy dozującej w ilości 3 szt. 2019-08-09 10:22 2019-08-20 22:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
108. Remont – naprawa główna toru nr 17 i rozjazdów na bocznicy kolejowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 2019-08-08 15:16 (updated: 2019-08-09 10:06) 2019-08-27 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
109. Zakup i dostawa zaworu regulacyjnego HV-404 - sztuk 1 2019-08-09 09:54 (updated: 2019-08-09 09:58) 2019-08-23 12:00 Grupa Azoty S.A.
110. odbiór odpadów złomu metalowego (kod odpadu: 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07 i 17 04 11), zgromadzonych na terenie Spółki, w polach zakładowych nr G-3 oraz N-9 2019-08-09 08:23 2019-08-21 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
111. Okresowa kontrola systemów detekcji gazów 2019-08-08 12:18 2019-08-26 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
112. Zakup i dostawa tkanin filtracyjnych w ilości 150 sztuk 2019-08-08 11:39 2019-08-19 22:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
113. Zakup i dostawa kompensatorów oraz zaworów gumowych w ilości 30 sztuk 2019-08-08 11:21 2019-08-19 22:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
114. Zakup i dostawa fartuchów uszczelniajacych w ilości 340 mb 2019-08-08 11:05 2019-08-19 22:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
115. Zakup i dostawa sit tkanych wg rys. w ilości 30 sztuk 2019-08-08 10:31 2019-08-19 22:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
116. Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji - węzła neutralizacji, podrozdzielni, obiekt K-81 dla pr. nr 1010 2019-08-08 08:05 2019-08-22 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
117. Zakup i dostawa przepływomierz wirowy Vortex DN100 PN40 1szt.. - zgodnie z SIWZ BOR14/6720/2019 2019-08-08 07:23 2019-08-19 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
118. Przetarg 145/P/2019 Dostawa i zabudowa turbozespołu upustowo przeciwprężnego 4,0 MPa dla Elektrociepłowni Grupy Azoty S.A. oraz turbodmuchawy dla Segmentu Biznesowego Tworzyw Grupy Azoty S.A. w formule „pod klucz”. 2019-08-07 10:40 (updated: 2019-08-07 14:35) 2019-09-09 10:00 Grupa Azoty S.A.
119. Poprawa warunków pracy silników pomp VD600 w pompowni W21 2019-07-23 08:44 (updated: 2019-08-07 13:27) 2019-08-23 23:59 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
120. Projekt nr 250006244/PPN1/19 pt. Remont pomieszczeń w budynku H-45. 2019-08-07 13:24 2019-08-29 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
121. Adaptacja pomieszczeń i remont w budynku kompresorów dla obsługi 2019-08-07 12:01 2019-08-19 15:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
122. Dostawa odzieży roboczej około 900 szt. 2019-08-07 11:51 2019-08-21 12:00 Grupa Azoty Automatyka sp. z o.o.
123. Zakup lub leasing 1szt. zwyżki montowanej na przyczepie 2019-08-07 11:29 2019-08-22 15:00 Grupa Azoty Automatyka sp. z o.o.
124. Zakup lub leasing 1szt. stołu montażowo-spawalniczego ze wskazanymi akcesoriami 2019-08-07 11:20 2019-08-22 15:00 Grupa Azoty Automatyka sp. z o.o.
125. Dostawa i zakup: Pochłaniacz Micro-Bag 2g, o wymiarach 25x45 mm – 500 szt. 2019-08-07 10:57 2019-08-19 12:00 Grupa Azoty S.A.
126. Dostawa i zakup: Torebki PA/PE 70 µ 300x400 mm (op. 1000 szt.) – 1 op. 2019-08-07 10:48 2019-08-19 12:00 Grupa Azoty S.A.
127. Przetarg 155/P/2019 Demontaż wypełnienia chłodni wentylatorowej 5 CE wykonanego z płyt falistych zawierających azbest na terenie spółki Grupa Azoty S.A. 2019-08-07 10:19 2019-08-21 10:00 Grupa Azoty S.A.
128. Wykonanie prac branży mechanicznej i izolacyjnej. Zasilanie azotanem amonu z węzłem regulacji temperatury – II linia (poza SSE), proj. 971 pod nazwą: „Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej” 2019-07-18 11:32 (updated: 2019-08-07 10:07) 2019-08-26 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
129. Remont wózka MELEX 2019-08-07 09:29 2019-08-19 15:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
130. Zakup i dostawa pompy oraz dodatkowego zbiornika do wagopakowaczki 1kpl. 2019-08-07 09:22 2019-08-20 10:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
131. Prace serwisowe, konserwacyjne, usługi techniczne dla elementów systemów parkingowych w Grupie Azoty S.A. w okresie od 1.10.2019r. do 30.09.2021r. 2019-08-06 14:32 2019-08-20 10:00 Grupa Azoty S.A.
132. „ Zaprojektowanie i wykonanie wraz z przyłączami, modułów kontenerów socjalno-biurowych w ilości 4 szt. na Bocznicy Kolejowej w Osieku.” 2019-08-06 08:36 (updated: 2019-08-06 14:23) 2019-08-19 13:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
133. Zakup, dostawa, wniesienie, montaż i uruchomienie spektrometru ICP- OES - 1 szt. 2019-08-06 13:37 2019-08-21 14:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
134. Zakup i dostawa folii nakrywowej- 1000 kg 2019-08-06 12:43 2019-08-20 13:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
135. Zakup i dostawa przekładek tekturowych - 2000 kg 2019-08-06 12:08 2019-08-20 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
136. Zakup i dostawa sznurka pp 2500 tex - 400 kg. 2019-08-06 11:42 2019-08-20 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
137. Analiza benchmarking study 2019-08-06 09:51 2019-08-19 12:00 Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.
138. Wykonanie remontu zadaszenia wiaty przystankowej w bud. 102 na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. 2019-08-06 09:16 2019-08-19 11:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
139. „Zakup, transport i montaż kontenerów socjalno-biurowych o całkowitej powierzchni ok.170 m2 wraz z dokumentacją projektową oraz niezbędnymi pozwoleniami na wykonanie inwestycji w Dziale Remontu Cystern na działce o nr 1313/13.” 2019-08-06 08:44 2019-08-19 14:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
140. Przegląd i legalizacja ponowna trzech wag samochodowych wraz z wymianą sumatorów 2019-08-06 08:30 2019-08-20 09:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
141. Przetarg 154/P/2019 Zakup i dostawa krat wciskanych ocynkowanych oraz uchwytów w ilości 3 981 sztuk dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie 2019-08-05 14:47 (updated: 2019-08-05 14:51) 2019-08-20 10:00 Grupa Azoty S.A.
142. Przetarg 157/P/2019 Zakup i dostawa Pierścieni do dławicy 146/030.F w ilości 3 kpl. do Pompy cyrkulacyjnej Burchardt Nr 4 przeznaczonej do postoju instalacji na Wydziale Amoniaku Jednostka Biznesowa Nawozy dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie 2019-08-05 13:24 2019-08-20 10:00 Grupa Azoty S.A.
143. Przetarg 156-P-2019 „Zakup i dostawa: Hak szynowy do cysterny kolejowej (wersja mechaniczna) CG-ARM, typ VZ20 w Wydziale Amoniaku Jednostka Biznesowa Nawozy Grupa Azoty S.A. w Tarnowie w ilości 5 szt." 2019-08-05 12:15 2019-08-21 10:00 Grupa Azoty S.A.
144. Remont wjazdu pod wieżę gran. nr I 2019-08-05 11:43 2019-08-19 12:00 Grupa Azoty S.A.
145. Remont podjazdu stacji zawrotu nawozów 2019-08-05 11:23 2019-08-19 12:00 Grupa Azoty S.A.
146. Sprzedaż nieruchomości gruntowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. położonej w Suwałkach 2019-08-05 11:20 2019-09-03 23:59 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
147. Zakup usługi pn.: Odświeżenie systemu identyfikacji wizualnej Segmentu OXO uwzględniające zmiany w strategii komunikacji marketingowej związane w szczególności z wprowadzeniem do palety produktowej nowych plastyfikatorów nieftalanowych. 2019-08-05 10:18 2019-08-30 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
148. Projekt nr 250006284/ZBO/19 pt. „Modernizacja Budynku G-20”- branża mechaniczna. 2019-08-02 14:25 2019-08-19 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
149. Remont podestów obsługowych - Instalacja Absorbcji 2019-08-02 13:06 2019-08-19 13:00 Grupa Azoty S.A.
150. Przetarg 134/P/2019 Wykonanie stałej makiety oraz składu, druku i dystrybucji biuletynu Grupy Azoty dla Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. 2019-08-02 12:36 2019-08-19 10:00 Grupa Azoty S.A.