Enquiries

Name, content, products

Category

Orderer

Date of publication From: to:

Deadline for making offers From: to:

Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Orderer
51. Zakup i dostawa odzieży dla Wewnętrznej Służby Ochrony 12 pozycji -396 elementów 2021-09-15 12:56 2021-09-22 08:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
52. Zakup i dostawa: Trzewiki PPO Strzelce Opolskie model 0373 - 7 par 2021-09-15 12:34 2021-09-22 13:00 Grupa Azoty S.A.
53. Usługa montażu worków filtracyjnych i tkaniny fluidyzacyjnej 2021-09-14 13:42 (updated: 2021-09-15 12:32) 2021-09-17 12:00 Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.
54. Zakup części do pomp SA 80.03, SK 6.03 SK 4.02, KS-5 2021-09-15 12:01 2021-09-22 09:00 Grupa Azoty Prorem sp. z o.o.
55. Wykonanie prac branży elektrycznej obejmujących budowę instalacji siły w ramach Projektu nr 971 2021-09-15 11:39 2021-09-29 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
56. Zakup i dostawa zaworów membranowych ASAHI TYP14 PP/EPDM (8 szt.) oraz przepustnic ASAHI TYP 57 PP/EPDM (6 szt.) 2021-09-15 11:37 2021-09-22 11:40 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
57. Zakup i dostawa taczek budowlanych w ilości 6 szt. 2021-09-15 11:34 2021-09-22 11:00 Grupa Azoty S.A.
58. 22580 - Zakup i dostawa części i podzespołów do ładowarek kołowych - 129 szt 2021-09-15 11:27 2021-09-27 12:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
59. Usługa - Dostawa i uruchomienie oprogramowania rozliczeniowo-monitorującego Dialog. 2021-09-15 11:21 2021-09-17 10:00 Remzap
60. Wykonanie prac branży AKPiA dla zadania pn. „Roboty budowlane związane z budową obiektu dla Instalacji Stężonego Kwasu Azotowego (obiekt F-59 i F-59a) wraz z przewiązką do istniejącego budynku F-61”. 2021-09-15 11:07 2021-09-23 10:00 Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.
61. 22446 - Zakup i dostawa sprzęgła FLENDER FULDEX, wkładek N-EUPEX, bezpieczników topikowych 2021-09-15 10:26 2021-09-27 11:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
62. Zakup i dostawa sznurka PP 2500 TEX - 300 kg 2021-09-15 09:26 2021-09-22 09:30 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
63. Zakup Wiertarki do podkładów kolejowych Skalmierzyce WP-2S nowa z wózkiem Wiertarki do szyn kolejowych , Podbijak kolejowy Robel 2021-09-15 09:03 (updated: 2021-09-15 09:06) 2021-09-22 11:00 Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.
64. Zakup i dostawa kabli i przewodów..=533 m 2021-09-15 08:31 2021-09-22 08:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
65. Bieżące utrzymanie ruchu instalacji elektrycznej 6/0,4 kV do rozdziału i przesyłu energii elektrycznej w branżach: elektroenergetycznej, pomiarowej i urządzeń automatyki na terenie Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Narutowicza 15 2021-09-14 09:06 (updated: 2021-09-15 08:15) 2021-10-08 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
66. Zakup i dostawa farby chlorokauczykowej w ilośći 10 l., farby epoksydowej do metalu 10l. i foli malarskiej 20szt. 2021-09-15 07:37 (updated: 2021-09-15 08:05) 2021-09-22 08:00 Grupa Azoty S.A.
67. Remont ciągu komunikacyjnego 1x10m przy stokażu hydroksyloaminy D-187 Wydziału Laktamu Jednostki Produkcyjnej Tworzyw w Tarnowie 2021-09-14 14:54 2021-09-24 15:00 Grupa Azoty S.A.
68. Zakup i dostawa palników pilotowych z zapalarką do pochodni - 2 szt. 2021-09-14 14:32 2021-09-21 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
69. Przetarg nieograniczony na remont - naprawę główną torów nr 125 oraz nr 127 na bocznicy kolejowej 2021-09-13 13:40 (updated: 2021-09-14 13:57) 2021-09-27 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
70. Zakup i dostawa łopat z metalowym stylem szt.40 2021-09-14 10:48 (updated: 2021-09-14 13:43) 2021-09-21 11:00 Grupa Azoty S.A.
71. Zakup i dostawa oleju Cyliten N460 w ilości 10 080 kg 2021-09-14 12:58 2021-09-21 08:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
72. Projekt nr 250007099/WGM/21 pt. „Modernizacja drogi nr 1 na wysokości bud. E-20A w terenie ogrodzonym GA ZAP”- branża budowlana. 2021-09-14 12:37 2021-09-28 23:59 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
73. Modernizacja układu sterowania instalacji workowania siarki SNII 2021-09-14 11:44 2021-09-28 15:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
74. Zakup i dostawa maseczek 13000 szt, płyn 250 l, rękawiczki 2250 par, kombinezon 200 szt 2021-09-14 11:37 2021-09-21 12:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
75. Zakup i dostawa ekspres SAECO GRANAROMA SM6580/00 1 szt. 2021-09-14 11:07 2021-09-21 12:00 Grupa Azoty S.A.
76. 43/RI/2021 - Wymiana zbiornika ekspedycyjnego kwasu siarkowego nr 4 wraz z fundamentem i podestem na terenie Grupy Azoty "Fosfory" sp. z o.o. 2021-09-14 11:03 2021-09-29 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
77. 22789 - Wymiana silników na Wydziale Produkcji Kwasu Siarkowego - 1 kpl (19 silników) 2021-09-02 11:37 (updated: 2021-09-14 11:00) 2021-09-17 12:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
78. Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników, 7 poz. 2021-09-14 10:59 2021-09-21 13:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
79. Projekt nr 250007118/WGM/21 pt. „Modernizacja skarbca w budynku E-19 przez wykonanie okienka podawczego.”- branża mechaniczna. 2021-09-14 10:39 2021-09-27 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
80. Oprogramowanie Microsoft Windows Server 2019 Standard PL 2021-09-13 09:46 (updated: 2021-09-14 10:28) 2021-09-24 12:00 Agrochem Puławy Sp. z o.o.
81. Zakup i dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem - 8szt. 2021-09-14 10:21 2021-09-21 11:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
82. Zakup i dostawa wkrętaków Haupa szt.5,szczypiec Knipex szt.2, pistolet Metabo szt.2,narzędzi Bosch szt. 5, pilników szt.5,ściernica listkowa szt.1 i kątomierz stolarski szt.1 2021-09-14 10:10 2021-09-21 10:00 Grupa Azoty S.A.
83. Zakup i dostawa termometru laboratoryjnego 0-50st.C, 15szt. 2021-09-14 10:00 2021-09-21 11:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
84. Zakup i dostawa: ethylenediamine 99% 100 ml, hexamethylenediamine 98% 100g, 1,3 diaminopropane 99% 25g,...bibuła jakościowa średnia. 2021-09-14 09:42 2021-09-21 10:00 Grupa Azoty S.A.
85. Zakup i dostawa łaźni termostatowanej LP-T5, 1szt. 2021-09-14 09:39 2021-09-21 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
86. Wydanie opinii potwierdzającej prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej 2021-09-14 08:49 2021-09-21 09:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
87. Zakup i dostawa gazu kalibracyjnego O2, CO. H2S, LEL - 2szt. 2021-09-14 08:47 2021-09-21 09:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
88. Zakup i dostawa materiałów elektrycznych zgodnie z załączonym zestawieniem 2021-09-14 08:33 (updated: 2021-09-14 08:40) 2021-09-22 09:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
89. Zakup i dostawa szkła WPL, 2poz. 2021-09-14 08:23 2021-09-21 09:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
90. Zakup 2 sztuk Półzwrotnic do Rz 49E1-190-1:9 ssd , 2 sztuk Krzyżownic zwyczajnych do Rz 49E1-190-1:9 2021-09-14 08:13 2021-09-20 10:00 Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.
91. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego (laptop-4 szt., dysk zewnętrzny 2 szt.) 2021-09-14 08:04 2021-09-21 08:30 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
92. Wyk. prac br. budowlanej.Wyk. konstr. stalowej gł. pola aparaturowego;Estakady w osi X=9374,5;Estakady przy kanale K-4 cz. I i cz. II;Fundam. kolumny bielącej; Konstrukcji pomoc.pola aparaturowego; Tymczasowych podparć ruroc. wody obiegowej Dn600, proj. 1010 Modernizacja instal. kwasu azotowego oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego, neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego. Modernizacja linii technologicznej nr 211 2021-09-14 07:33 2021-09-30 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
93. Druk ulotek, 16 wersji, 881 100 sztuk 2021-09-13 16:01 2021-09-17 09:00 Grupa Azoty S.A.
94. Wykonanie prac projektowych w ramach Zamierzenia Inwestycyjnego nr 935 pod nazwą: ”Oczyszczanie gazów odlotowych z lotnych związków organicznych (LZO) na Wydziale Produkcji Opakowań w budynku J-97”. 2021-09-13 14:35 2021-09-27 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
95. 22917 - Zakup i dostawa silnika wibracyjnego: AVITEQ typ: UVK 79W-A1.1; 7 kW; 1000 obr/min - 1 szt 2021-09-13 14:19 2021-09-22 12:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
96. 44/RI/2021 - Wykonanie prac modernizacyjnych pomieszczeń II piętra budynku Administracyjno-Biurowego w Grupie Azoty Fosfory sp. z o.o. 2021-09-13 14:05 2021-09-28 14:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
97. Zakup i dostawa środków smarnych 5 pozycji o łącznej ilości ok.1 tony 2021-09-13 13:05 2021-09-20 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
98. Sprzedaż odpadów złomu zgromadzonych na terenie GA "Police". 2021-09-13 13:04 2021-09-20 12:00 Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o.
99. Realizacja prac branży budowlanej i drogowej – Modernizacja węzła sprężania gazu syntezowego na potrzeby Wytwórni Amoniaku 2021-08-26 14:44 (updated: 2021-09-13 12:39) 2021-09-22 14:00 Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.
100. Zakup i dostawa silników: SILNIK WEN.W-26 18,5KW,1500O/MIN,IMB3IE3 - 1 szt.; SILNIK DO P-PY C-2-6/1-18,5kW:3000 OBR/M - 1 szt. 2021-09-13 12:21 2021-09-20 13:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.