Enquiries

Name, content, products

Category

Orderer

Date of publication From: to:

Deadline for making offers From: to:

Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Orderer
51. „REMONT POSZYCIA BUDYNKU PRODUKCYJNEGO INSTALACJI KWASU AZOTOWEGO STĘŻONEGO I” 2022-09-22 11:19 (updated: 2022-10-03 11:35) 2022-10-14 10:00 Grupa Azoty S.A.
52. 24851 - Miernik, multimetr, tester napięcia 2022-10-03 10:52 2022-10-12 11:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
53. Zakup i dostawa : Błona defektoskopowa structurix D5 NIF 10x72/100 , 1 pozycja, 6 paczek 2022-10-03 10:42 2022-10-10 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
54. Dostawa i uruchomienie 1 szt. młynka kulowego miksującego 2022-09-28 10:39 (updated: 2022-10-03 10:37) 2022-10-05 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
55. Usługa wykonania i montażu konstrukcji podestów i drabin na kolumnach kwasu azotowego. 2022-10-03 09:55 2022-10-10 10:00 Remzap
56. Zakup i dostawa przepon gumowych w ilości 20 szt 2022-10-03 09:27 2022-10-10 10:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
57. Zakup klucza kątowego akumulatorowego 6000Nm - 1 szt. 2022-10-03 09:27 2022-10-10 10:00 Grupa Azoty Prorem sp. z o.o.
58. Zakup wraz z dostawą elementów infrastruktury kolejowej. 2022-10-03 08:49 2022-10-07 10:00 Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.
59. 24847 Wykonanie przeglądu okresowego przy przepracowanych 5000mth oraz wyczyszczenie układu zasilania żurawia SENNEBOGEN 850E Special 2016r. silnik Cummins QSL9 C300 CM2350 moc 224kW. 2022-10-03 08:23 2022-10-13 08:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
60. Wyposażenie budynku Wydziału Produkcji w system sygnalizacji pożarowej. na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Chorzów S.A. 2022-08-29 08:19 (updated: 2022-10-03 07:52) 2022-10-10 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
61. Usługa wykonania podpór i zawieszeń wg wykazu. 2022-10-03 07:52 2022-10-10 10:00 Remzap
62. Przetarg 110/P/2022 Świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia dachów poprzez ich odśnieżanie, usuwanie sopli i nawisów śnieżnych oraz wywozu śniegu i lodu z obiektów budowlanych będących w zarządzaniu Grupy Azoty S.A. 2022-09-30 06:55 (updated: 2022-10-03 06:36) 2022-10-13 10:00 Grupa Azoty S.A.
63. Wykonanie usługi deratyzacji (odszczurzania), dezynfekcji i dezynsekcji (odmrówczania) 2022-09-30 15:28 2022-10-10 10:00 Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.
64. 24852 Wykonanie wg rysunku technicznego i dostawa zespołu dyfuzora palnika dla Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2022-09-30 15:08 2022-10-10 11:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
65. Zakup i dostawa fabrycznie nowego przepływomierza Coriolisa na zagazowany amoniak- sztuk 1 2022-09-30 14:40 2022-10-07 15:00 Grupa Azoty S.A.
66. Zakup i dostawa fabrycznie nowych separatorów iskrobezpiecznych do strefy Ex - sztuk 20 2022-09-30 14:26 2022-10-07 15:00 Grupa Azoty S.A.
67. Budowa rurociągu technologicznego przedmagistralnego za drogą krajową nr 79 wraz z drogą serwisową na terenie Zakładu Górniczego Kopalni Siarki „Osiek” 2022-09-12 15:04 (updated: 2022-09-30 14:19) 2022-10-11 15:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
68. Zakup 15 telefonów Samsung Galaxy A33 2022-09-30 14:08 2022-10-13 14:00 Agrochem Puławy Sp. z o.o.
69. Zakup i dostawa krat pomostowych oc., stopni schodowych różne wymiary oraz uchwytów mocujących kraty w ilości 260 szt. 2022-09-30 14:07 2022-10-07 10:00 Grupa Azoty S.A.
70. Zakup i dostawa fabrycznie nowego podnośnika koszowego na przyczepie - 1 komplet 2022-09-30 13:54 (updated: 2022-09-30 14:05) 2022-10-07 14:00 Grupa Azoty S.A.
71. Zakup i dostawa palet drewnianych fitosanitarnych 1200 mm x 1000 mm gat, I - 550 sztuk 2022-09-30 13:47 2022-10-05 14:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
72. Zakup i dostawa farby chlorokauczykowej w ilości 20 l., 2022-09-30 13:45 2022-10-07 13:00 Grupa Azoty S.A.
73. Koncepcja oczyszczania ścieków przemysłowych na Zakładzie Chemicznym 2022-09-21 13:12 (updated: 2022-09-30 13:35) 2022-10-14 15:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
74. Zakup i dostawa uszczelek spiralnych - szt.46 2022-09-30 13:22 2022-10-07 13:00 Grupa Azoty S.A.
75. Zakup i dostawa produktu Belzona 4311 opak.1,5 kg. - w ilość 20 szt.i Belzona 9121 w opak.5l. szt.1 2022-09-30 13:06 2022-10-07 13:00 Grupa Azoty S.A.
76. Zakup i dostawa szaf do suszenia odzieży w ilości 4 szt 2022-09-30 12:43 2022-10-07 13:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
77. Zakup i dostawa wózeka akumulatorowego platformowego z przyczepką - 1 szt. 2022-09-30 12:30 2022-10-14 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
78. wykonanie gadżetów reklamowych 2022-09-30 12:22 2022-10-19 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
79. Usługa zakupu, montażu i uruchomienia osprzętu i pompy WOMA 1502 P26 2022-09-30 12:21 2022-10-07 10:00 Remzap
80. Zakup i dostawa tkaniny szklanej w ilości 1500m 2022-09-30 11:54 2022-10-07 12:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
81. Zakup i dostawa linkowych wyłączników bezpieczeństwa PRS 101 6A 230V/AC IP67 - 20 szt. 2022-09-30 11:48 2022-10-07 08:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
82. Zakup i dostawa linek stalowych, ogniw skręcanych, kausz, śrub, prętów gwintowanych- łącznie 1157 szt.; 2000 mb. 2022-09-30 11:39 2022-10-07 08:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
83. Zakup i dostawa taśmy przenośnikowej BT800 w ilości 300 m 2022-09-30 11:27 2022-10-07 12:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
84. Wymiana podestów drewnianych mostu T-2 Etap II 2022-09-30 11:21 2022-10-10 12:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
85. Zakup i dostawa radarowy przetwornik poziomu LEVELFLEX FMP52 szt.1 w/g załączonej specyfikacji. 2022-09-30 11:16 2022-10-07 12:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
86. Zakup i dostawa środków smarnych 2 pozycje w ilości 2 tony 2022-09-30 11:13 2022-10-07 08:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
87. Remont podestów obsługowych na terenie zakładu Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wg wskazanych zakresów 2022-09-30 11:03 2022-10-14 12:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
88. Zakup z dostawami odzieży roboczej ocieplanej i ochronnej dla GA KOLTAR Sp. z o.o. w okresie do końca 2022r. 2022-09-30 10:55 2022-10-07 14:30 Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.
89. Folia stretch 2022-09-30 10:23 2022-10-06 12:00 Agrochem Puławy Sp. z o.o.
90. 24862 Zakup i dostawa przepustnic międzykołnierzowych DN 200 dla Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2022-09-30 10:11 2022-10-07 12:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
91. 24863 - Zakup i dostawa kwasu askorbinowego - 500 kg 2022-09-30 09:49 2022-10-07 12:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
92. Usługa montażu izolacji termicznej rurociągów i urządzeń dla Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. 2022-09-23 07:34 (updated: 2022-09-30 09:41) 2022-10-05 09:30 Remzap
93. Zakup 12 laptopów Dell V3400 2022-09-30 09:19 2022-10-13 15:00 Agrochem Puławy Sp. z o.o.
94. Realizacja projektu w formule „pod klucz” opracowanie dokumentacji, dostawę materiałów, urządzeń i wykonanie robót we wszystkich wymaganych branżach w ramach Projektu Inwestycyjnego nr 1207 pod nazwą „Chłodnice gazu cyrkulacyjnego E-417-3A/B” 2022-09-13 10:40 (updated: 2022-09-30 08:23) 2022-10-21 18:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
95. Usługa wykonania corocznego przeglądu w sprężarkach spalinowych i elektrycznych. 2022-09-30 08:03 2022-10-07 09:00 Remzap
96. Modernizacja rurociągów gazu procesowego od wymiennika E-109 do separatora B-107 na Wydziale Amoniaku 2022-09-30 07:48 2022-10-21 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
97. Modernizacja Rozdzielni 6kV w Głównej Stacji Zasilającej 110/6kV Obszar Dystrybucyjny Dobrów w związku z przyłączeniem farmy fotowoltaicznej 2MWp w Zakładzie Chemicznym w Dobrowie 2022-09-30 07:39 2022-10-14 15:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
98. Zakup i dostawa stali w gat. S235JR - łącznie 2148,6kg. 2022-09-30 07:16 2022-10-07 09:30 Remzap
99. Zakup i dostawa kryz ograniczających przepływ - łącznie 3 szt. 2022-09-30 06:43 2022-10-07 09:00 Remzap
100. Zakup i dostawa głowicy i kasetki do frakcji wdychalnej na filtr fi 25mm, 2 pozycje 2022-09-30 06:43 2022-10-07 09:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.