Enquiries

Name, content, products

Category

Orderer

Date of publication From: to:

Deadline for making offers From: to:

Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Orderer
51. 01/RI/2023 Wykonanie, dostawa oraz montaż filtra kwasu siarkowego na wieży absorpcyjnej na Wydziale Produkcji Kwasu Siarkowego na terenie Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2023-01-26 08:58 2023-02-17 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
52. Zakup i dostawa stycznik OKYM 250W22 230VAC szt.3 2023-01-26 08:56 2023-02-02 10:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
53. 10/PM/2023 Wykonanie i dostawa ramion oraz obejm do mieszalników 14 / 15 / 114 / 115 do zakładu Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Kujawska 2 2023-01-26 08:43 2023-02-10 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
54. Zakup i dostawa: Rękawice Mapa TEMP-ICE 700 - 20 par 2023-01-26 08:31 2023-02-02 09:00 Grupa Azoty S.A.
55. Zakup i dostawa: Gogle ochronne 3M Gear 501 z nieparującą powłoką - 15 szt. 2023-01-26 08:25 2023-02-02 09:00 Grupa Azoty S.A.
56. Dostawa i zakup: Vialki 20 ml z nakrętkami - 2 op. (200 szt.) 2023-01-25 13:06 (updated: 2023-01-26 07:59) 2023-02-01 10:00 Grupa Azoty S.A.
57. Zakup i dostawa materiałów elektrycznych 27 szt. w/g specyfikacji. 2023-01-26 07:57 2023-02-02 09:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
58. Zakup i dostawa części zamiennych do zaworu kulowego - 172 sztuk wg.specyfikacji w opisie produktu. 2023-01-26 07:41 2023-02-02 08:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
59. Zakup i dostawa tkanin filtracyjnych w ilości 100 szt 2023-01-26 07:37 2023-02-02 08:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
60. 05/RI/2023 Wykonanie, dostawa oraz montaż chłodnicy kwasu siarkowego dla Wydziału Produkcji Kwasu Siarkowego na terenie zakładu Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2023-01-25 15:46 2023-02-22 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
61. Zakup i dostawa "glikol etylenowy" - 600 kg 2023-01-25 14:47 2023-01-30 12:00 Grupa Azoty S.A.
62. Zakup i dostawa uszczelnienia mechanicznego 60A12/D0-QYT1MG szt.4 2023-01-25 14:45 2023-02-01 14:00 Grupa Azoty S.A.
63. Wykonanie i dostawa części zamiennych do pomp - według wykazu - pozycji 10 - SIWZ nr BOR10/1084/2022. 2023-01-25 13:58 2023-02-01 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
64. Zakup i dostawa: ściski - 40 szt. BOO5/140/2023 2023-01-25 13:53 2023-02-01 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
65. „Remont węzła gazów nitrozowych na instalacji KDC – Ekonomizer poz. E7 w Jednostce Biznesowej Nawozy ” 2023-01-25 13:41 2023-02-13 10:00 Grupa Azoty S.A.
66. Zakup i dostawa: materiały laboratoryjne-49 opakowań- zapotrzebowanie roczne. 2023-01-25 13:20 2023-02-01 14:00 Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.
67. Dostawa i zakup: Fiolki szklane z nakrętkami - 1 op. (100 szt.) 2023-01-25 13:13 2023-02-01 10:00 Grupa Azoty S.A.
68. Przetarg 163/P/2022 Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego, środków ochrony indywidualnej, sprzętu bhp i p.poż oraz usługa: prania, naprawy, konserwacji i unieszkoliwiania/utylizacji odzieży dla GA S.A. Tarnów 2023-01-17 12:36 (updated: 2023-01-25 13:03) 2023-02-14 10:00 Grupa Azoty S.A.
69. Projekt nr 210074820/EC1/23 pt. „Remont budowlany fundamentu młyna węglowego EM-70, 3 szt.” - branża mechaniczna. 2023-01-25 12:54 2023-02-08 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
70. Przetarg 10/P/2023 Przebudowa części roboczej chłodni wentylatorowej M1 na instalacji WKS i SHA branża budowlano - montażowa 2023-01-24 09:29 (updated: 2023-01-25 11:55) 2023-02-16 10:00 Grupa Azoty S.A.
71. Zakup i dostawa taśm przenośnikowych produkcji DUNLOP w ilości 463m 2023-01-25 11:48 2023-02-08 12:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
72. Dostawa i zakup: Strzykawka chromatograficzna HAMILTON - 5 szt. 2023-01-25 11:20 2023-02-01 10:00 Grupa Azoty S.A.
73. Dostawa i zakup: Strzykawka jednorazowa 2 ml. - 100 szt. 2023-01-25 11:13 2023-02-01 10:00 Grupa Azoty S.A.
74. Dostawa i zakup: Statywy na pipety Transferpette BRAND - 3 szt. 2023-01-25 11:07 2023-02-01 10:00 Grupa Azoty S.A.
75. Dostawa i zakup: Butelki laboratoryjne z niebieską nakrętką - 320 szt. 2023-01-25 11:00 2023-02-01 10:00 Grupa Azoty S.A.
76. Naprawa dachu i orynnowania O-315 2023-01-25 10:54 2023-02-01 10:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
77. Dostawa i zakup: Butelki LDPE - 110 szt. 2023-01-25 10:44 2023-02-01 10:00 Grupa Azoty S.A.
78. Wykonanie prac branży mechanicznej obejmujących demontaż trzech istniejących kotłów typu LaMonta oraz montaż w ich miejsce trzech kompletnych nowych kotłów. 2023-01-25 10:41 2023-02-03 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
79. Dostawa i zakup: Szkło laboratoryjne - 40 szt. 2023-01-25 10:37 2023-02-01 10:00 Grupa Azoty S.A.
80. Zakup i dostawa odbojnic gumowych w ilości 7 szt 2023-01-25 10:32 2023-02-01 11:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
81. „Wykonanie projektu zamknięcia i rekultywacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, znajdującego się na Zakładzie Górniczym w Osieku” 2023-01-25 10:29 2023-02-01 15:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
82. Dostawa i zakup: Szkło miarowe kl. A - 24 szt. 2023-01-25 10:28 2023-02-01 10:00 Grupa Azoty S.A.
83. Dostawa i zakup: Ochronne nośniki na butelki - 2 szt. 2023-01-25 10:21 2023-02-01 10:00 Grupa Azoty S.A.
84. 4/P/2023 Opracowanie koncepcji na wymianę systemu sterowania ruchem kolejowym na terenie bocznicy kolejowej Grupy Azoty S.A. w Tarnowie. 2023-01-20 09:57 (updated: 2023-01-25 10:21) 2023-02-13 10:00 Grupa Azoty S.A.
85. Dostawa i zakup: Pojemnik z PVC bursztynowy kwadratowy 300 ml z nakrętką szer. szyja - 20 szt. 2023-01-25 10:17 2023-02-01 10:00 Grupa Azoty S.A.
86. Siwz- meble 2023-01-25 09:28 2023-02-08 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
87. Zakup i dostawa płyt w ilości 45 szt 2023-01-25 09:26 2023-02-01 10:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
88. Zakup i dostawa łożysk - 8 szt 2023-01-25 09:13 2023-01-30 09:00 Grupa Azoty Prorem sp. z o.o.
89. Zakup i dostawa – wełna mineralna do izolacji termicznej rurociągów sieci cieplnych - 189m2. 2023-01-25 09:07 2023-02-01 09:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
90. Sprzedaż mokrej mikrosfery (kod odpadu: 100181) wraz z odbiorem i zagospodarowaniem odpadu zgodnie z załączonym SIWZ nr BZ2/3/2023 2023-01-25 09:05 2023-02-01 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
91. Zakup i dostawa – hydrant nadziemny DN-100 PN-10 H=1900 - 20 szt. 2023-01-24 15:14 2023-02-01 09:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
92. Zakup i dostawa - kraty pomostowe - 380 szt. 2023-01-24 14:40 2023-02-01 09:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
93. Przetarg 16/P/2023 Remont klatki schodowej wschodniej instalacji K-116 na Wydziale Siarczanu Amonu 2023-01-24 14:08 2023-02-09 10:00 Grupa Azoty S.A.
94. Zakup i dostawa - szczotki czyszczące dla taśmy B800 z napędem - 5 szt. 2023-01-24 14:03 2023-02-01 08:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
95. Zakup i dostawa: zawór bezpieczeństwa typ SFA15; inlet size 13 mm; ciśnienie 24 bar - 1 szt 2023-01-24 13:56 2023-01-31 08:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
96. Zakup i dostawa zaworów membranowych ZMA DN 100 (10 szt.), zaworów membranowych ZM DN 150 (8 szt.) oraz membran do zaworu ZM-100 (20 szt.) 2023-01-24 13:18 2023-01-31 13:30 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
97. Zakup, dostawa i montaż regałów magazynowych oraz wózków dla Inwestycji „SYVENTO – ADAPTACJA I WYPOSAŻENIE HALI” 2023-01-24 13:16 2023-02-07 14:00 Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.
98. Dostawa i zakup: Kuwety laboratoryjne PVC - 8 szt. 2023-01-24 13:00 2023-01-31 10:00 Grupa Azoty S.A.
99. Remont łazienki w budynku administracyjnym 2023-01-24 12:54 2023-01-31 12:00 Grupa Azoty S.A.
100. Zakup i dostawa łożysk i pierścieni - 46 sztuk wg.opisu produktu 2023-01-24 12:54 2023-01-31 12:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.