Enquiries

Name, content, products

Category

Orderer

Date of publication From: to:

Deadline for making offers From: to:

Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Orderer
51. Zakup i dostawa zawór zaporowy typ 677 DN 10 szt 40 2024-07-19 13:26 2024-07-26 09:00 Grupa Azoty SA Tarnów
52. Zakup usługi wykonania badań w próbkach pobranych przez zlecającego celem dokonania oceny narażenia zawodowego na stanowiskach pracy w Grupie Azoty ZAK S.A. 2024-07-19 12:28 2024-07-26 13:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
53. Miernik rezystaancji uziemienia i rezystywności gruntu MRU - 30 z certyfikatem kalibracji WMPLMRU30 Sonel 2024-07-19 12:06 2024-07-26 13:00 PROZAP
54. Zakup i dostawa sygnalizatorów ciśnienia prod. BETA BV (2 szt) 2024-07-19 12:01 2024-07-26 12:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
55. Zakup i dostawa śmigła trzyłopatkowego d=560 wg. rys. CH.563.0004.00.A1 w ilości 7 szt. 2024-07-17 13:13 (updated: 2024-07-19 11:40) 2024-07-26 22:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
56. Wykonanie usługi przeprowadzki wyposażenia pomieszczeń biurowych między budynkami na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. 2024-07-19 10:51 2024-07-26 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
57. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego na potrzeby realizacji zadania pn.: „Remont dachu i pomieszczeń poddasza budynku Willi Kwiatkowskiego” 2024-07-19 10:21 2024-07-31 12:00 Grupa Azoty SA Tarnów
58. Zakup i dostawa przepustnic Atlac Copco szt 7 2024-07-19 09:04 2024-07-26 09:00 Grupa Azoty SA Tarnów
59. Zakup i dostawa filtrów patronowych w ilości 200 szt 2024-07-19 08:58 2024-07-26 09:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
60. Dostawa 1 szt. zaworu redukcyjnego bezpośredniego działania 2024-07-12 10:51 (updated: 2024-07-19 08:35) 2024-07-26 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
61. Zakup i dostawa części do pompy 5KAN25, 5KAN32, 3KAN20 zgodnie z katalogiem producenta, wg specyfikacji i WTZ – 5 pozycji; SIWZ nr BOR15/362/2024 2024-07-18 14:29 2024-07-25 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
62. Zakup i dostawa elementów z drewna OKAN do mieszadła reaktora wg dokumentacji zamawiającego w ilości 10 szt. 2024-07-18 13:01 2024-07-25 22:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
63. Wykonanie w formule „pod klucz” w zakresie opracowania pełno branżowej dokumentacji projektowej wykonawczej, dobór i dostawę 1 sztuki filtra samoczyszczącego oraz wszelkich materiałów niezbędnych do jego prawidłowego montażu wraz z wykonaniem robót branży: montażowej, elektrycznej, pomiarowej, budowlanej oraz sanitarnej na jednym ciągu produkcyjnym Wydziału Przygotowania Gazu w ramach PI - 1232 pod nazwą: „Filtracja wody przemysłowej produkcyjnej dla chłodnic E-401B na jednym ciągu produkcyjnym Wydziału Przygotowania Gazu”. 2024-07-12 14:08 (updated: 2024-07-18 12:21) 2024-08-02 14:30 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
64. Sukcesywny odbiór odpadów o kodzie 06 10 02* z terenu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w Chorzowie 2024-07-18 11:43 2024-08-09 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
65. Wyk. prac br. projektowej, elektrycznej, budowlanej, instalacyjnej obejmujących modernizację lub budowę nowej rozdzielni elektrycznej o napięciu znamionowym 6kV (GRR-W) wg jednego z wariantów -w1 lub w2 w ramach projektu nr 1229. 2024-07-18 11:13 2024-08-09 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
66. Przetarg 53/P/2024 USŁUGA HELPDESK-u IT ORAZ PROBLEM MANAGEMENT-u DLA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY 2024-07-18 09:45 2024-08-12 10:00 Grupa Azoty SA Tarnów
67. Zakup i dostawa:śrub, nakrętek, podkładek.. 2024-07-18 08:44 2024-08-06 10:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
68. Zakup i dostawa: Kurtka strażacka - polar męski, czarny, model: Infantry Duty Fleece Jacket - 4 szt. 2024-07-17 13:04 2024-07-31 14:00 Grupa Azoty SA Tarnów
69. Wykonanie analizy bezpieczeństwa procesowego/analizy zagrożeń i zdolności operacyjnych HAZOP wraz ze sporządzeniem raportu końcowego 2024-07-17 09:41 2024-08-02 10:00 Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.
70. Projekt Inwestycyjny nr 1123 pn. Zakup i zabudowa urządzenia do produkcji oraz robota do pakowania suchego lodu wraz z kompleksową modernizacją hali produkcyjnej 2024-07-16 11:46 2024-07-31 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
71. Zakup i dostawa części zamiennych do armatury - 9 kpl 2024-07-16 11:13 2024-07-31 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
72. Zakup i dostawa zestawów krążnikowych nieckowych górnych 3K C-1200 oraz krążników stalowych gładkich fi 133 x 315 x 14” – ilość 1200 szt 2024-07-15 13:36 2024-07-29 14:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
73. Projekt branży mechanicznej/elektrycznej 250007857/WGM/24 pt. „Modernizacja pom. 119 w budynku E-102 na potrzeby służb IUA”. 2024-07-02 08:39 (updated: 2024-07-15 13:20) 2024-07-26 20:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
74. Zakup i dostawa: Pierścienie tłokowe do sprężarki HOWDEN typ P 166H165csh S/N P0000163 w ilości 2 komplety 2024-07-15 11:34 2024-07-30 10:00 Grupa Azoty SA Tarnów
75. Zakup i dostawa: Mikrodozownik WAMGROUP Typ: MBF114AD2M014023 wykonanie identyczne jak nr 03MB180002209 w ilości 1 sztuka 2024-07-15 11:11 2024-07-26 12:00 Grupa Azoty SA Tarnów
76. Przetarg 49/P/2024 Świadczenie usług przewozowych transportem drogowym palet w relacjach krajowych w roku 2024-2025 2024-07-15 08:41 2024-08-07 12:00 Grupa Azoty SA Tarnów
77. Wykonanie i wymiana 8 sztuk chłodnic płaszczowo-rurowych na ciągu 4 i 5 Wydziału Kwasu Siarkowego 2024-05-17 06:19 (updated: 2024-07-12 11:26) 2024-08-05 23:59 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
78. „Budowa przepompowni odcieków zbieranych w rowie opaskowym sektora „AB-2”, w rejonie nowego brodzika samochodowego” 2024-07-12 08:31 2024-07-26 12:00 Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.
79. „Budowa pompowni odprowadzającej wody gruntowe z rejonu ul. Zagumnie i PSO w Klikowej do kolektora grawitacyjnego odprowadzającego wody gruntowe do rzeki Biała” 2024-07-12 08:08 2024-07-26 12:00 Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.
80. Projekt nr 210080907/L1/24 pt. „Remont, naprawa, usunięcie awarii systemu termowizyjnego.” – branża pomiarowa. 2024-07-05 10:35 (updated: 2024-07-10 14:08) 2024-08-05 13:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
81. Zakup i dostawa: Dres sportowy KEEZA ACTIVEWEAR ARSENAL, kolor niebieski - 2 kpl. 2024-07-10 13:19 2024-07-31 14:00 Grupa Azoty SA Tarnów
82. Zakup i dostawa: Buty do biegania męskie Kalenji Jogflow 100.1 - 4 pary 2024-07-10 12:20 2024-07-31 13:00 Grupa Azoty SA Tarnów
83. Wykonywanie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usług i prac związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną ppoż. dla Agrochem Puławy Sp. z o.o. Baza Dobre Miasto 2024-07-09 13:08 2024-07-26 13:00 Agrochem Puławy Sp. z o.o.
84. 240000785 Sporządzenie audytu efektywności energetycznej dla Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2024-07-09 10:12 2024-08-02 12:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
85. Wykonanie Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku laboratorium G-107A ramach projektu inwestycyjnego nr 1128 pn. „Wzmocnienie potencjału Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w zakresie prowadzenia działalności B+R+I”. 2024-07-08 11:10 2024-07-26 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
86. Zakup i dostawa kół jezdnych filtra Prayona w ilości 50 sztuk 2024-06-20 13:26 2024-07-26 23:59 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
87. Modernizacja kopuły ekspandera B1-2 (realizacja w formule EPC) 2024-06-20 07:40 2024-07-26 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
88. Akcja ofertowa nr LA/R/2024 na świadczenie usług przewozu autocysternami chemicznymi produktów ciekłych neutralnych i ADR transportem drogowym w relacjach krajowych i międzynarodowych w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2026r. 2024-05-29 08:31 (updated: 2024-05-29 11:10) 2024-09-05 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
89. Zakupu usług przewozowych polipropylenu - Zasady zawarcia Umowy Ramowej / Purchase of polypropylene transport services - Rules to conclude the Framework Agreement 2023-07-25 09:56 2024-11-30 23:59 Grupa Azoty Polyolefins S.A.
90. Zaprojektowanie i budowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych - Wariant po oczyszczeniu ścieków z melaminy. Design and construction of the Central Industrial Wastewater Treatment Plant" - Variant after treatment of wastewater from melamine 2023-03-08 12:48 2024-08-30 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.