Enquiries

Name, content, products

Category

Orderer

Date of publication From: to:

Deadline for making offers From: to:

Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Orderer
51. Zakup i dostawa- Zestawy świąteczne Wielkanocne 2024-02-29 07:04 2024-03-06 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
52. 16/PM/2024 Świadczenie usług ramowych w zakresie: drobnych remontów, usuwania awarii, prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych obiektów na terenie Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2024-02-28 17:07 2024-03-13 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
53. Wykonanie stanu surowego otwartego nowego budynku produkcyjnego dekarbonizacji wody w ramach Projektu Inwestycyjnego nr 1026 p.n. „Rozbudowa stacji dekarbonizacji wody na Wydziale Przygotowania i Preparowania Wody Zakładu Elektrociepłowni w GAZAP.” 2024-02-28 15:29 2024-03-20 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
54. Zakup i dostawa opon wąskich do Melxa szt.4 2024-02-28 14:13 2024-03-06 14:00 Grupa Azoty SA Tarnów
55. 250007813 - Opracowanie dokumentacji na zabudowę studni wód głębinowych nr II, VI, XI 2024-02-28 13:46 2024-03-08 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
56. Zakup i dostawa kłódki energetycznej oraz kluczy energetycznych w ilości 30 szt. 2024-02-28 13:38 2024-03-06 11:00 Grupa Azoty SA Tarnów
57. Zakup i dostawa odczynników chemicznych - wzorzec BZT 2024-02-28 13:06 2024-03-06 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
58. Zakup i dostawa: Przekładnia walcowa Lenze g500-H3000 typ G50BH230NVCK2N2H w ilości 1 sztuka 2024-02-28 12:13 2024-03-06 10:00 Grupa Azoty SA Tarnów
59. Zakup i dostawa powłoki RP 501 Resichem CRSG w ilości 16l.,powłoki 506 RESICHEM ALUPRIME w ilości 5l. i powłoki RP 511 RESICHEM UCEN w ilości 64l. 2024-02-28 12:04 2024-03-06 12:00 Grupa Azoty SA Tarnów
60. Zakup i dostawa – uszczelki spiralne grafitowe i PTFE - 10 szt. 2024-02-28 12:00 2024-03-06 13:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
61. Zakup i dostawa uszczelek Spetoring RTJ-R - szt.226 i Spetomet MWK 050 soft szt..40 2024-02-28 11:45 2024-03-06 12:00 Grupa Azoty SA Tarnów
62. Zakup i dostawa: Pompa Tofama typ 4KAN25 ze sprzęgłem w ilości 1 sztuka 2024-02-28 11:42 2024-03-06 10:00 Grupa Azoty SA Tarnów
63. Zakup i dostawa ograniczników przepięć DEHNventil TNC255 z modułem DEHNsignal DV - 8 szt. 2024-02-28 11:26 2024-03-06 09:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
64. Zakup i dostawa – uszczelki - 58 szt. 2024-02-28 10:34 (updated: 2024-02-28 11:25) 2024-03-06 11:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
65. Zakup i dostawa – USZCZELNIENIA PYRO-TEX RT-GP: 16x16 - 8 opa., 8x8 - 3 opa. 2024-02-28 11:05 2024-03-06 11:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
66. Zakup i dostawa tlenomierza i sondy tlenowej do tlenomierza firmy WTW - 2 pozycje 2024-02-28 11:01 2024-03-06 11:30 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
67. Zakup wraz z dostawą: beczek z tworzywa sztucznego 220 l z korkiem w ilości 80 szt. oraz kanistrów 60 l z tworzywa sztucznego z nakrętką w ilości 150 szt. - regenerowanych, czystych, szczelnych. Dopuszcza się nieznaczne odchylenie ilości w celu dopasowania do dostawy całosamochodowej 2024-02-28 10:35 2024-03-08 10:00 Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.
68. Zakup i dostawa - Radarowy przetwornik poziomu LC 3767 - 1szt, Radarowy przetwornik poziomu LC 3766 - 1szt 2024-02-28 10:08 2024-03-06 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
69. Zakup i dostawa części zamiennych pompy PW.7 prod. Hydro-Vacuum wg zestawienia - ilość 8 szt. 2024-02-28 09:56 2024-03-06 10:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
70. Zakup i dostawa : Środki ochrony indywidualnej, 4 pozycje 2024-02-28 09:38 2024-03-06 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
71. Sukcesywny odbiór/zagospodarowanie odpadów zakaźnych, pochodzących z pracowni mikrobiologicznej, zawierających substancje niebezpieczne o kodzie 16 03 05*. 2024-02-28 09:17 2024-03-08 08:00 Grupa Azoty SA Tarnów
72. Przetarg 19-P-2024 REMONT RUROCIĄGU PARY 0,9 MPa DO ZAKŁADU KARNEGO 2024-02-28 09:10 2024-03-14 10:00 Grupa Azoty SA Tarnów
73. Zakup i dostawa: części do łamaczy P402/3,4 firmy MAKRUSZ - 1 komplet 2024-02-28 09:04 2024-03-06 08:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
74. Zakup i dostawa: Części zamienne do wózka akumulatorowego Melex w ilości 10 sztuk 2024-02-28 08:15 2024-03-06 10:00 Grupa Azoty SA Tarnów
75. Zakup i dostawa - Ekspertyza i wycena ewentualnej naprawy konduktometru CC-401 - 1 usługa 2024-02-23 07:34 (updated: 2024-02-28 07:46) 2024-03-01 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
76. Wykonanie dokumentacji technologicznej zabudowy układu sit i łamaczy na Granulacji III 2024-02-27 14:33 2024-03-19 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
77. Zakup opon oraz usług wulkanizacyjnych dla samochodów służbowych dla Grupa Azoty Polyolefins S.A. 2024-02-27 14:32 2024-03-13 10:00 Grupa Azoty Polyolefins S.A.
78. Usługi sprzętu ciężkiego w okresie maj-lipiec 2024 2024-02-27 13:54 2024-03-05 15:00 Grupa Azoty SA Tarnów
79. Zakup i dostawa części zamiennych do 181PSV66 prod. LESER (26 szt.) 2024-02-27 12:53 2024-03-04 14:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
80. Zakup i dostawa przetwornicy częstotliwości FC102P30KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 131F5454 - 2 szt. 2024-02-27 12:29 2024-03-05 09:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
81. Zakup i dostawa 1 kpl. zestawu uszczelek 2024-02-27 12:25 2024-03-05 13:00 Grupa Azoty SA Tarnów
82. Zakup i dostawa: Szkła wodowskazowe refleksyjne Klinger razem z uszczelkami w ilości 30 kompletów 2024-02-27 12:13 2024-03-05 10:00 Grupa Azoty SA Tarnów
83. Zakup i dostawa kapturów foliowych z PP do okrywania palet z wyrobem gotowym na placu składowym oraz folii płaskiej do zabezpieczenia worków z granulatem na palecie. 2024-02-27 11:37 2024-03-12 13:15 Grupa Azoty Polyolefins S.A.
84. Zakup i dostawa zaworu membranowego ASV Stubbe typ MV310 DN100 PVDF/PTFE PN10 (1 szt.) 2024-02-27 11:27 2024-03-05 11:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
85. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) – kurs pedagogiczny dla prowadzących instruktaże BHP” 2024-02-27 11:13 2024-03-13 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
86. 26983 Zakup i dostawa przepustnic GEFA serii KG6 DN250 DN10 dla Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2024-02-27 10:56 2024-03-04 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
87. Przeprowadzenie analizy akustycznej oraz pomiarów emisji hałasu do środowiska w porze dziennej i nocnej, na granicy terenów najbliższej zabudowy mieszkaniowej wokół zakładu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w Chorzowie 2024-02-27 09:54 2024-03-13 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
88. Przeprowadzenie okresowych pomiarów stężeń i emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych ze źródeł zlokalizowanych na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w Chorzowie 2024-02-27 09:41 2024-03-13 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
89. Zakup i dostawa: sodowy diwodorofosforan czda 1kg, sodu wodorotlenek 500 ml, ... aspergillus brasiliensis. 2024-02-27 09:23 2024-03-05 10:00 Grupa Azoty SA Tarnów
90. Modernizacja kolektora kanalizacji przemysłowej w polu M-9 od budynku 1120 do istniejącego kolektora DN 600 przy studni L9/2 w polu L-9 2024-02-15 13:18 (updated: 2024-02-27 09:21) 2024-03-07 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
91. Zakup i dostawa: Tuleja Taper Lock i koło pasowe pod tuleję w ilości 2 sztuki 2024-02-27 09:15 2024-03-05 10:00 Grupa Azoty SA Tarnów
92. Zakup i dostawa szczeliw 9 poz. - łącznie 270kg 2024-02-27 08:52 2024-03-12 09:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
93. Zakup i dostawa: Wariator typ TW-005 w ilości 3 sztuki 2024-02-27 08:48 2024-03-05 10:00 Grupa Azoty SA Tarnów
94. ZZ 119 Zkup zaworu membranowego DN80 PN10 z PVC 2024-02-27 08:42 2024-03-01 09:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
95. ZZ 26973 Zakup demineralizatora HLP5 z kompletem przyłączy. 2024-02-27 08:28 2024-03-01 09:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
96. Zakup i dostawa: Plandeki ochronne PE o gramaturze min. 200gr/m2, kolor ciemny, mrozo i wodoodporne o wymiarach 8x12 m w ilości 15 sztuk 2024-02-27 08:28 2024-03-05 10:00 Grupa Azoty SA Tarnów
97. Malowanie linii EX wydzielających strefy zagrożenia wybuchem dla Wydziału Amoniaku w Grupa Azoty S.A. 2024-02-27 07:33 2024-03-05 08:00 Grupa Azoty SA Tarnów
98. 18/PM/2024 Wykonanie prac remontowych napędu młyna kulowego typ 41.51 na terenie Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2024-02-26 16:47 2024-03-13 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
99. 17/PM/2024 Wykonanie prac remontowych wieży WS instalacji WKS100 na terenie Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2024-02-26 16:40 2024-03-13 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
100. Zakup i dostawa maszyny szorująco-czyszczącej dla Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. 2024-02-26 14:55 2024-03-05 12:00 Grupa Azoty Polyolefins S.A.