Enquiries

Name, content, products

Category

Orderer

Date of publication From: to:

Deadline for making offers From: to:

Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Orderer
151. „Remont stokażu kwasu stężonego - zbiornik VS6 w Jednostce Biznesowej Nawozy ” 2023-01-23 08:30 2023-02-14 10:00 Grupa Azoty S.A.
152. Modernizacja pomieszczeń budynku 108 na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. (formuła EPC) 2022-12-27 12:43 (updated: 2023-01-23 08:28) 2023-02-03 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
153. 14/RI/2023 Dostawa i wymiana separatora gazów wylotowych do komina instalacji produkcji nawozów ciągu technologicznego Y na terenie zakładu Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2023-01-23 08:21 2023-02-13 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
154. 13/RI/2023 Wykonanie prac modernizacyjnych przenośnika kubełkowego nr 124 na Wydziale Produkcji Nawozów w Grupie Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2023-01-23 08:19 2023-02-13 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
155. 09/PM/2023 Wykonanie prac remontowych zasobników podziarna ciągu produkcyjnego X i Y na terenie Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2023-01-23 08:16 2023-02-13 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
156. Przetarg 9-P-2023 Remont estakady strunobetonowej wraz z przyległymi słupami nośnymi od słupa nr P26 do P32 2023-01-23 08:15 2023-02-06 10:00 Grupa Azoty S.A.
157. 07/PM/2023 Wykonanie prac remontowych zrzutu mlewa z taśmy T112 do reaktora oraz rurociągów pulpy na Wydziale Produkcji Nawozów w Grupie Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2023-01-23 08:13 2023-02-13 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
158. 06/PM/2023 Wykonanie prac remontowych komory spalania ciągu technologicznego X na Wydziale Produkcji Nawozów w Grupie Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2023-01-23 08:10 2023-02-13 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
159. Zakup i dostawa tkanin filtracyjnych w ilości 100 szt 2023-01-23 07:18 2023-01-30 08:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
160. Wykonanie prac związanych z budową Zbiornika cyrkulacyjnego II° poz. T-215 z mieszadłem cieczy cyrkulacyjnej II° poz. AG-215, nie podlegającego dozorowi technicznemu UDT w formule „pod klucz” zaprojektuj i wybuduj 2023-01-20 19:01 2023-02-03 19:30 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
161. 60/PM/2022 Zakup oraz dostawa części do pomp Warman 2/1,5 oraz pomp Warman 4/3 do zakładu Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Kujawska 2 2023-01-10 20:18 (updated: 2023-01-20 15:45) 2023-01-31 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
162. Zakup i dostawa 3 poz. części zamiennych do pomp bagrowych typ 250NBB-450-75 wg rysunków; SIWZ nr BOR15/35/2023 2023-01-20 15:42 2023-01-30 16:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
163. Wykonanie przyłączy, instalacji mediów do pola B-3 oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku laboratorium 2023-01-20 10:44 (updated: 2023-01-20 11:02) 2023-02-10 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
164. 25437 Wykonanie przeglądu i remontu wag taśmociągowych mlewa ciągu technologicznego X i Y na Wydziale Produkcji Nawozów w Grupie Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2023-01-19 21:15 2023-02-03 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
165. 25436 Wykonanie prac remontowych 8 szt. silników elektrycznych łyżek wibracyjnych BX 90/4; 0,7kW; 0,4kV, firmy RHEWUM znajdujących się na terenie zakładu Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2023-01-19 20:22 (updated: 2023-01-19 20:31) 2023-02-07 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
166. 25431 Wykonanie remontu silników elektrycznych elewatorów nr 33, 133, 24, 124, 27, 28 znajdujących się na terenie Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2023-01-19 19:23 2023-02-07 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
167. 08/RI/2023 Wykonanie oraz dostawa łańcucha do przenośnika kubełkowego nr 124 wraz z elementami złącznymi dla zakładu Grupy Azoty "FOSFORY" w Gdańsku, ul. Kujawska 2 2023-01-19 16:14 2023-02-07 12:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
168. Projekt branży mechanicznej nr 220007241/PPM1/23 pt. Czyszczenie basenu chłodni kominowej D-119 z instalacji Mocznik 1. 2023-01-18 06:51 (updated: 2023-01-19 13:40) 2023-02-01 20:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
169. Projekt nr 210074827/L2/23 pt. „Przegląd serwisowy filtra pulsacyjnego typu FK3x44x1800 nr seryjny: 001/2013 oraz osprzętu pomocniczego w 2023 roku” - branża mechaniczna. 2023-01-19 11:43 2023-02-01 23:59 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
170. Przetarg 8/P/2023 Zakup i dostawa nadmanganianu potasu dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie w ilości 10 ton 2023-01-19 11:08 2023-02-03 10:00 Grupa Azoty S.A.
171. 09/RI/2023 Wykonanie prac modernizacyjnych zbiornika kwasu siarkowego 17,5 m3 na Wydziale Produkcji Nawozów w Grupie Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2023-01-19 08:39 2023-02-09 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
172. 04/PM/2023 Wykonanie prac remontowych zbiornika neutralizatora w Grupie Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2023-01-19 08:37 2023-02-09 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
173. 25407 Wykonanie ekspertyzy trzech kominów stalowych na terenie Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2023-01-18 21:00 2023-02-02 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
174. 25433 Wykonanie przeglądu transformatorów A1, A2, B1, B2, B3, D1, D2, D3, E1, E2, F1, F2 w Grupie Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2023-01-18 15:56 2023-02-01 12:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
175. 25432 Wykonanie przeglądu silnika SASf-1732; 630 kW; 187,5 obr/min; 6 kV w Grupie Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2023-01-18 15:22 2023-02-01 12:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
176. Zakup i dostawa: pierścienie górne i dolne(łożyskowanie zgarniacza szlamu) - 4 poz. wg dokumentacji technicznej (specyfikacja i kpl. rysunków); SIWZ nr BOR15/22/2023 2023-01-18 14:54 2023-01-30 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
177. Zakup i dostawa przekładni Kumera typ RFM-3160H1-71-42F300 - 1 sztuka wg. specyfikacji 2023-01-18 11:57 2023-01-31 07:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
178. Świadczenie usług wykonywania przeglądu, konserwacji, napraw oraz pogotowia awaryjnego w roku 2023 dla urządzeń transportu bliskiego w Grupie Azoty Zakładach Azotowych Chorzów S.A. 2023-01-18 11:15 2023-01-31 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
179. Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie Autoklawu dla Inwestycji „SYVENTO – ADAPTACJA I WYPOSAŻENIE HALI” 2023-01-17 14:45 2023-01-31 14:00 Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.
180. 25434 Wykonanie przeglądu rozdzielni elektrycznej 22 polowej "A" 15 kV oraz rozdzielni dwu-systemowej 24 polowej "B" w Grupie Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2023-01-17 12:37 2023-01-31 13:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
181. Zakup i dostawa silnika 315 kW w ilości 1 sztuka. 2023-01-17 10:41 2023-01-31 11:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
182. „Zakup i dostawa Siarczanu Żelazowego PIX-113 w ilości 90 ton dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie” 2023-01-17 09:43 2023-01-30 10:00 Grupa Azoty S.A.
183. Zakup i dostawa: Komplet uszczelnień do układu sprężania sprężarki Nuovo Pignone nr 3 typ 4HF/4 nr fabryczny A10170 w ilości 1 komplet 2023-01-17 08:50 2023-02-07 10:00 Grupa Azoty S.A.
184. Zakup i dostawa 1 szt. transformatora olejowego o mocy 16MVA i napięciu znamionowym 30/6kV zgodnie z załączonym SIWZ nr BZ2/6/2023 2023-01-17 07:10 2023-02-11 23:59 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
185. Zakup i dostawa pożądanych ŚOI – Środków Ochrony Indywidualnej dla Grupy Azoty Zakładów Azotowych Chorzów S.A. 2023-01-16 14:58 2023-02-03 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
186. Przetarg 5/P/2023 Zakup i dostawa odlewów staliwnych do młyna MR19 kotła K5 Elektrociepłowni ECII Grupa Azoty S.A. w Tarnowie w ilości 272 szt. 2023-01-16 12:01 2023-01-31 10:00 Grupa Azoty S.A.
187. 25323 Regeneracja 15 kołnierzowych zaworów bezpieczeństwa podlegających pod UDT w Grupie Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2023-01-16 10:21 2023-01-30 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
188. Remont budynku 110-wejście zewnętrzne główne na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 2023-01-16 08:22 2023-01-30 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
189. Kompleksowa wymiana płuczki 334Y na instalacji PN2 w Jednostce Biznesowej Nawozy 2023-01-16 08:18 2023-02-28 08:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
190. 01/PM/2023 Wykonanie prac remontowych stalowego komina H=90.00m na Wydziale Kwasu Siarkowego w Grupie Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2023-01-13 20:41 2023-02-03 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
191. 07/RI/2023 Wykonanie prac modernizacyjnych odcinka gazociągu 216 ciągu X na Wydziale Produkcji Nawozów w Grupie Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2023-01-13 20:05 2023-02-03 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
192. 25322 Wykonanie przeglądu suszarni obrotowej typu SON ciągu technologicznego X oraz młyna kulowego 41.51 na terenie Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2023-01-13 16:38 2023-02-03 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
193. 02/PM/2023 Wykonanie prac remontowych rur zsypowych urządzeń przesypowych ciągu X na Wydziale Produkcji Nawozów w Grupie Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2023-01-13 15:44 2023-02-03 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
194. Zakup i dostawa: Komplet uszczelnień do układu sprężania sprężarki Nuovo Pignone nr 2 typ 4HF/4 nr fabryczny A08527 w ilości 1 komplet 2023-01-13 13:28 2023-02-03 10:00 Grupa Azoty S.A.
195. Zakup i dostawa: Komplet uszczelnień do układu sprężania sprężarki Nuovo Pignone nr 1 typ 4HF/4 nr fabryczny A08597 w ilości 1 komplet 2023-01-13 10:05 2023-02-03 10:00 Grupa Azoty S.A.
196. Projekt branży mechanicznej (prace budowlane) nr220007187/PPN3/23 pt. Remont pomieszczeń socjalnych w budynku H-65/66. 2023-01-12 13:11 2023-01-30 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
197. 24275 Wykonanie prac remontowych pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku administracyjno-biurowego w Grupie Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. 2023-01-12 11:56 2023-01-31 12:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
198. 64/PM/2022 Zakup i dostawa sprzęgła zębatego sprężynowego Rotogird TH1190 C-259 do suszarni na Wydziale Produkcji Nawozów Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Kujawska 2 2023-01-12 10:02 2023-02-01 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
199. 81/RI/2022 Wykonanie prac polegających na dostawie i montażu ramienia rozładowczego siarki oraz modernizacji składanych podestów stanowiska rozładunku siarki znajdującego się na terenie Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. 2023-01-11 20:01 2023-02-23 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
200. 77/RI/2022 Wykonanie oraz dostawa łańcucha do przenośnika zgrzebłowego 38 cX wraz z elementami złącznymi do zakładu Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Kujawska 2 2023-01-10 16:52 (updated: 2023-01-11 14:36) 2023-01-31 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.