Enquiries

Name, content, products

Category

Orderer

Date of publication From: to:

Deadline for making offers From: to:

Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Orderer
151. Zakup i dostawa poziomowskaz Krohne BM26A-6000Ex 3szt. - zgodnie z SIWZ BOR14/850/2022 2022-09-27 13:38 2022-10-05 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
152. Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla projektu z obszaru nawozów, realizowanego przez Grupę Azoty S.A. 2022-09-27 12:49 2022-10-06 10:00 Grupa Azoty S.A.
153. Zakup i dostawa - taśmy filtracyjne PET 2022-09-27 12:29 2022-10-05 13:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
154. Remont taśmowego podajnika przejezdnego 02 wg zakresu 2022-09-27 11:47 (updated: 2022-09-27 11:51) 2022-10-12 09:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
155. Zakup i dostawa zaworów zaporowych i zwrotnych 3 pozycje - łacznie 21szt 2022-09-27 11:46 2022-10-07 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
156. Zakup i dostawa przepustnicy kołnierzowej DN400 - 3szt 2022-09-27 11:33 2022-10-07 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
157. Sprzedaż produktu ubocznego popioły lotne z węgla produkowanego przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. 2022-09-27 10:48 2022-10-17 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
158. Odbiór i gospodarowanie odpadem kod 10 01 05 stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania spalin (gips) wytwarzanymi przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz sprzedaż produktu ubocznego gips produkowanego przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. 2022-09-27 10:44 2022-10-17 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
159. Odbiór i gospodarowanie odpadami wytwarzanymi przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.: a) kod 10 01 20* osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne b) kod 10 01 21 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20 2022-09-27 10:39 2022-10-17 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
160. Sprzedaż produktu ubocznego żużel ze spalania węgla produkowanego przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. 2022-09-27 10:36 2022-10-17 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
161. Zakup i dostawa łożysk - pozycje 2022-09-27 09:36 2022-10-05 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
162. Zakup i dostawa krat pomostowych i uchwytów 2022-09-27 09:21 2022-10-05 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
163. Zakup i dostawa: kosz zasypowy do kotla E06 - E08 wg WTZ i dokumentacji technicznej - 5 szt.; SIWZ nr BOR15/729/2022 2022-09-27 09:16 2022-10-11 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
164. Modernizacja zasilania układu filtracji dwutlenku tytanu – realizacja w formule EPC 2022-09-27 09:10 2022-10-14 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
165. Zakup i dostawa zaworów kołnierzowych kulowych do kwasu siarkowego DN 25/32/50 (14 szt.) 2022-09-26 13:13 2022-10-05 11:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
166. Zakup i dostawa manometrów przemysłowych - łącznie 4 szt 2022-09-26 13:03 2022-10-05 14:00 Remzap
167. 24710 zakup klimatyzacji do pomieszczenia dyspozytorni WKS 2022-09-26 12:14 2022-10-18 12:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
168. „Montaż, demontaż oraz wynajem rusztowań na podstawie umowy ramowej” 2022-09-26 11:54 2022-10-10 20:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
169. Wykonanie usługi pomiaru objętości składu węgla na terenie Grupy Azoty S.A. w Tarnowie na działce 4/53 metodą lotniczego skaningu laserowego. 2022-09-26 11:13 2022-10-10 12:00 Grupa Azoty S.A.
170. 24302 Dostawa komputera przemysłowego wraz z uruchomieniem i sprawdzeniem poprawności działania wagi kolejowej. 2022-09-26 09:17 2022-10-21 09:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
171. 45/PM/2022 Wykonanie napraw / przeglądów wagonów kolejowych Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w 2023 roku 2022-09-23 13:54 2022-10-14 14:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
172. Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania produktu niezgodnego z wymaganiami – roztworu siarczanu amonu IOS, zgodnie z SIWZ nr BZ2/124/2022 2022-09-23 13:23 2022-10-07 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
173. Wykonanie robót ogólnobudowlanych na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. 2022-09-23 12:21 2022-10-14 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
174. Wykonanie bieżącej konserwacji i remontu dachów na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. 2022-09-23 12:11 2022-10-14 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
175. Specjalistyczne usługi doradcze i/lub brokerskie z obszaru ubezpieczeń 2022-09-23 10:53 2022-10-13 16:00 Grupa Azoty S.A.
176. Usługa zaprojektowania LINI ROZŁADUNKU, ZAŁADUNKU POPIOŁU, wykonania, dostawy, montażu, podłączenia, serwisu, uruchomienia, opracowania dokumentacji powykonawczej , zgłoszenia UDT i ZDiET na zadanie w zakładzie Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk - (pod klucz) 2022-09-15 13:45 (updated: 2022-09-23 07:46) 2022-10-05 09:30 Remzap
177. Przetarg 119/P/2022 Zakup, dostawa oraz uruchomienie przewoźnego wentylatora dla Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty S.A. 2022-09-23 07:29 2022-10-06 10:00 Grupa Azoty S.A.
178. "Opracowanie projektu placu przeładunkowego na terenie bazy przeładunkowej położonej na działce ewidencyjnej nr 339/4, obręb 0012 Rzędów, gmina Tuczępy powiat buski”. 2022-08-18 14:07 (updated: 2022-09-22 14:20) 2022-10-06 15:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
179. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Narutowicza 15 2022-09-22 13:14 2022-10-14 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
180. Usługa montażu i demontażu rusztowań w ramach realizacji inwestycji dla Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. 2022-09-22 11:55 2022-10-07 09:30 Remzap
181. Wykonanie prac branży mechanicznej i izolacyjnej, tj. zabudowa odwadniacza pływakowego kołnierzowego na r-r kondensatu po wymienniku 43E-06 2022-09-22 10:49 2022-10-11 23:59 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
182. 38/PM/2022 Świadczenie usług demontażu oraz montażu termoizolacji (blacha aluminiowa, wełna mineralna) obiektów na terenie Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2022-09-21 14:41 2022-10-05 15:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
183. Realizacja w formule „pod klucz” w ramach Projektu Inwestycyjnego 1205 „Zakup i wymiana aparatu E-E6 i E-E6bis” 2022-09-21 14:05 2022-10-14 16:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
184. Zakup i dostawa części zamiennych (19 szt.) do pomp amoniakalnych Worthington 2022-09-21 12:07 2022-10-19 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
185. Remont pomieszczenie laboratoryjnego w budynku C-46 w Jednostce Biznesowej Nawozy 2022-09-21 11:34 2022-10-05 12:00 Grupa Azoty S.A.
186. Remont pomieszczenie biurowego w budynku C-46 w Jednostce Biznesowej Nawozy 2022-09-21 11:24 2022-10-05 12:00 Grupa Azoty S.A.
187. Zakup i dostawa rotametrów, przetworników ciśnienia, czujników temperatury oraz przepływomierzy - łącznie 8 szt. 2022-09-21 06:33 2022-10-05 09:30 Remzap
188. Zabudowa separatorów na układzie amoniaku gazowego ze zbiornika A-100 do kompresorowni oraz na rurociągu gazów zrzutowych do pochodni X-100 2022-09-20 12:58 2022-10-10 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
189. Dostawa chromatografu siarki całkowitej 2022-09-09 07:34 (updated: 2022-09-20 09:15) 2022-10-07 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
190. Wybór wykonawcy robót branży instalacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej oraz budowlanej w zakresie wykonania przyłączy, instalacji i elementów budowlanych w budynkach: G-107, G-107A, G-111 i ich obrębie w projekcie nr 1128 pod nazwą: „Wzmocnienie potencjału Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w zakresie prowadzenia działalności B+R+I” 2022-09-16 12:10 2022-10-21 16:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
191. Wykonanie mebli biurowych + meble kuchenne do biura 2022-09-16 10:22 2022-12-29 12:00 Agrochem Puławy Sp. z o.o.
192. Wybór dostawcy instalacji pilotażowej w projekcie pt. „Przyjazne dla środowiska nawozy o spowolnionym uwalnianiu składników”, której realizacja planowana jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Konkurs 7/1.1.1/2019 Szybka ścieżka) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) 2022-09-15 09:51 2022-10-17 16:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
193. Wykonanie Koncepcji Techniczno-Ekonomicznej dla zamierzenia pn.: Modernizacja czerpni powietrza TKV 2022-09-15 08:10 2022-10-12 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
194. Przebudowa tras słupów TS-12, TS-13 i TS-15 2022-09-14 09:57 (updated: 2022-09-14 10:27) 2022-10-07 14:00 Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.
195. Zakup i dostawa 3848 szt. hamulcowych wstawek kompozytowych LL 320 2022-09-14 08:22 2022-10-10 23:59 Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.
196. Wykonanie prac w ramach pracy rozwojowej pod nazwą :"Zwiększenie skuteczności filtracji gazu syntezowego w filtrze B-402" 2022-09-14 08:20 2022-10-11 23:59 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
197. Zakup i dostawa 540 szt. kompletnych zestawów kołowych monoblokowych do wagonów 2022-09-14 08:20 2022-10-10 23:59 Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.
198. Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i szkła laboratoryjnego dla Laboratorium Grupy Azoty Polyolefins S.A. 2022-09-12 17:33 2022-10-06 10:00 Grupa Azoty Polyolefins S.A.
199. 52/ri/2022 Wykonanie w formie "zaprojektuj i wybuduj" instalacji siarki płynnej zasilającej pieco-kocioł KS-13 na Wydziale Produkcji Kwasu Siarkowego na terenie GA "FOSFORY" Sp. z o.o. 2022-09-06 12:41 2022-10-11 13:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.