Enquiries

Name, content, products

Category

Orderer

Date of publication From: to:

Deadline for making offers From: to:

Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Orderer
151. 34/UM/2020 - Wykonywanie wymiany taśm tkaninowo-gumowych na przenośnikach taśmowych na terenie GZNF "Fosfory" Sp. z o.o 2020-08-04 09:22 2020-08-24 09:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
152. Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06 2020-07-31 16:01 (updated: 2020-08-04 08:17) 2020-08-14 10:00 Grupa Azoty Polyolefins S.A.
153. Projekt nr 210061434/WGM/20 pt. „ Wymiana kratek wema w budynku C-167 C-167A” - branża mechaniczna. 2020-08-03 13:10 2020-08-12 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
154. Zakup usługi przygotowywania, dostaw i wydawania posiłków profilaktycznych/regeneracyjnych dla pracowników GA KOLTAR Sp. z o.o. w Tarnowie 2020-08-03 11:53 2020-08-11 13:00 Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.
155. Zakup i dostawa płyt drogowych betonowych 300 cm x 150 cm x 18 cm w ilości 180 sztuk 2020-08-03 11:53 2020-08-17 12:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
156. Opracowanie Koncepcji Technicznej dla zamierzenia: "Ocena stosowanych rozwiązań oraz propozycja zmian w węzłach Instalacji Estrów Specjalnych" 2020-07-21 12:47 (updated: 2020-08-03 10:47) 2020-08-14 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
157. Trzewiki ochronne około 300 par 2020-07-30 13:40 (updated: 2020-08-03 10:33) 2020-08-13 14:00 Grupa Azoty Automatyka sp. z o.o.
158. Przetarg 91-P-2020 „Dostawa i instalacja oprogramowania klasy BPM wraz z licencjami oraz wdrożeniem 4 obiegów dokumentów dla Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty” 2020-08-03 10:07 2020-08-20 10:00 Grupa Azoty S.A.
159. Zakup i montaż klimatyzatorów 2020-08-03 09:32 2020-08-17 10:00 Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.
160. Wymiana kolektora amoniaku ciekłego DN150 2020-07-03 14:25 (updated: 2020-08-03 09:08) 2020-08-14 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
161. Projekt nr 250006754/PPM2/20 pt. Modernizacja wyparki atmosferycznej 10W1205 nr fabr 3410 z linii 2 instalacji Melaminy 1 - branża mechaniczna 2020-07-28 12:41 (updated: 2020-08-03 06:53) 2020-08-11 13:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
162. Zakup i dostawa: ZAWÓR gw. zew. 5/8" 300 bar CEDEOX -100 szt. 2020-07-31 14:47 2020-08-12 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
163. Przetarg 93/P/2020 Wykonanie analizy procesów biznesowych oraz przygotowanie zakresu i warunków wdrożenia S/4 HANA w Spółkach Grupy Azoty z wykorzystaniem SAP Model Company 2020-07-29 10:43 (updated: 2020-07-31 14:24) 2020-08-28 10:00 Grupa Azoty S.A.
164. Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i placów na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. 2020-07-31 09:39 2020-08-14 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
165. Zakup i dostawa gaśnic przewoźnych śniegowych w ilości 20 szt. 2020-07-31 06:07 2020-08-14 11:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
166. Dobór wysokociśnieniowej smarownicy kompresora wodoru nr technologiczny K-131 2020-07-30 12:30 2020-08-31 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
167. Zakup i dostawa kontrolera tyrystorowego WA4/40-410 - 1 sztuka 2020-07-30 11:01 2020-08-17 11:00 Grupa Azoty S.A.
168. Zakup i dostawa Samochodu Strażackiego z HDS-EM w ilości 1 szt 2020-07-30 07:22 2020-08-17 11:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
169. 20964 - Wykonanie prac remontowych elewacji budynków na WPN w GZNF "FOSFORY" Sp. z o.o. 2020-07-29 14:56 2020-08-18 15:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
170. Przetarg 90-P-2020 Przeprowadzenie remontu układu jezdnego suwnicy na wydziale Maszynowni i Gospodarki Wodnej w Centrum Energetyki G.A. 2020-07-29 12:14 2020-08-12 10:00 Grupa Azoty S.A.
171. 98/UM/2020 -Wykonanie prac remontowych ładowarki kołowej Hyundai HL960 - 1 kpl. 2020-07-28 13:31 2020-08-17 12:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
172. Odbiór opkowań po odczynnikach chemicznych. 2020-07-28 13:27 2020-08-19 10:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
173. Remont pomieszczenia biurowego w budynku JBN 2020-07-28 12:36 2020-08-12 09:00 Grupa Azoty S.A.
174. Projekt nr 250006746/EC5/20 pt. „Modernizacja rurociągów szlamu R1 oraz R2” - branża mechaniczna. 2020-07-28 11:08 2020-08-11 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
175. Dostawa pomp inhibitora ureazy P-2A/B, P-3 i P-3A/B - pięć (5) kpl wraz z nadzorem nad montażem i uruchomieniem oraz szkoleniem obsługi 2020-07-28 10:14 (updated: 2020-07-28 10:33) 2020-08-13 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
176. Dostawa silnika wentylatora G406 280 kW 2020-07-28 08:28 2020-08-11 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
177. Projekt nr 270001661/EC3/20 pt. „Remont znaczący zatoczki poborowej Pompowni nr 1 wraz z przynależnymi obiektami” - branża mechaniczna. 2020-07-27 14:35 2020-08-13 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
178. Usługa remontu instalacji produkcji PET - prace remontowe. 2020-07-27 06:52 2020-08-13 08:00 Remzap Sp z o.o
179. Usługa - Wykonanie fundamentu separatora B-202, stacji redukcji 8,2/4,0, stacji redukcji 4,0/1,5 oraz przebudowa sieci kanalizacji przemysłowej - ZA Kędzierzyn S.A. 2020-07-22 07:31 (updated: 2020-07-24 10:35) 2020-08-12 09:00 Remzap Sp z o.o
180. Zakup i dostawa chłodziarko-zamrażarki przenośnej CFX3 55 Dometic, 1 szt. 2020-07-24 07:30 2020-08-12 08:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
181. Przetarg 92/P/2020 Zakup i dostawa liczniczków pomiarowych energii elektrycznej w ilości 170 szt. 2020-07-23 16:24 2020-08-17 10:00 Grupa Azoty S.A.
182. Zamierzenie inwestycyjne nr 921 pn. Modernizacja węzła sprężonego powietrza dla Pakowni Mocznika oraz produkcji Pulgran, Pulgran S 2020-07-23 11:59 2020-08-12 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
183. Zakup i dostawa odczynników chemicznych dla laboratoriów Grupy Azoty Zakłady Chemiczne 'Police 2020-07-14 11:02 (updated: 2020-07-22 08:58) 2020-08-11 12:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
184. Przetarg 85/P/2020 Regeneracja katalizatora zabudowanego w II ciągu kotła nr 5 OP-230 w Centrum Energetyki 2020-07-21 13:46 2020-08-21 10:00 Grupa Azoty S.A.
185. Połączenie rurociągu gazu ziemnego z rurociągiem gazu koksowniczego 2020-07-21 09:00 2020-08-21 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
186. Usługa remontu instalacji produkcji PET - naprawa, wyważanie wentylatorów. 2020-07-20 11:46 2020-08-17 09:00 Remzap Sp z o.o
187. Zakup i montaż urządzenia do załadunku nawozów na statki z modernizacją przenośników taśmowych P37 i P39 z szerokości taśmy BT 800 na BT 1000 oraz modernizacją istniejącego torowiska 2020-07-16 11:58 2020-09-16 23:59 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
188. Remont generalny turbozespołu TG-3 2020-06-25 09:57 (updated: 2020-07-02 11:47) 2020-08-21 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
189. Zakup kompleksowej realizacji wariantu 1 projektu w formule "pod klucz" uwzględniającej opracowanie niezbędnej dokumentacji, dostawę materiałów, urządzeń i wykonanie robót we wszystkich wymaganych branżach 2020-06-17 15:44 (updated: 2020-06-19 11:37) 2020-08-21 18:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
190. Zakup szkolenia pracowników GA Prorem (zakłady w Kędzierzynie i Tarnowie) w zakresie odnowienia / uzyskania uprawnień energetycznych II i III stopnia dla pracowników fizycznych oraz II stopnia dla kadry dozorowej - łącznie 125 osób 2020-05-28 10:06 (updated: 2020-06-17 09:16) 2020-09-30 10:00 Grupa Azoty Prorem sp. z o.o.
191. Zakup i dostawa: odzieży robocze, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej szczegółowo opisanej w SIWZ 2020-06-04 11:24 2020-08-19 12:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
192. Zapytanie ofertowe na dostawę turbosprężarki powietrza technologicznego 110C10 z turbiną parową typu kondensacyjnego w ramach projektu inwestycyjnego nr 1133 2020-03-03 14:35 2020-09-15 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.