Enquiries

Name, content, products

Category

Orderer

Date of publication From: to:

Deadline for making offers From: to:

Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Orderer
151. Zakup części zamiennych rozpylacza F-100 w ilości 20 szt. 2019-08-02 09:31 2019-08-20 12:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
152. 25/UI/2019 Wykonanie sygnalizacji rozdzielni elektrycznych "A" i "B" SN 2019-08-01 14:21 2019-08-19 12:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
153. Remont zbiornika siarki A 201 - podest, konstrukcja wsporcza i orurowanie pomp. 2019-08-01 13:07 2019-08-19 15:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
154. Przetarg 140/P/2019 Rozbudowa stokażu fenolu (Etap II) w formule "pod klucz" 2019-07-16 07:13 (updated: 2019-08-01 12:43) 2019-08-21 10:00 Grupa Azoty S.A.
155. Wykonanie prac branży elektrycznej obejmujących budowę ogrzewania elektrycznego dla obiektów K50, H66 i węzła antyzbrylacza 2019-08-01 10:13 2019-08-19 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
156. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej modernizacji automatyki zabezpieczeniowej dwóch linii technologicznych produkcji amoniaku w Jednostce Biznesowej Nitro Grupy Azoty Police 2019-08-01 09:15 2019-08-26 10:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
157. Remont (prze brukowanie) powierzchni parkingu z kostki brukowej o wymiarach 4 cm x 6 cm w ilości około 600m2, zlokalizowanego w obrębie Willi Kwiatkowskiego przy ul. Jarzębinowej 9 w Tarnowie. 2019-07-31 13:33 2019-08-19 10:00 Grupa Azoty S.A.
158. Wykonanie robót branży: montażowej, AKPiA, elektrycznej i budowlanej /konstrukcyjnej w ramach proj. nr 1085 p.n. „Zagospodarowanie emisji gazów odpadowych z węzła produkcji roztworu azotanu amonu na Wydziale Saletry i RSM” 2019-07-31 12:58 2019-08-21 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
159. Depozyt materiałów elektrycznych 2019-07-29 14:11 (updated: 2019-07-30 14:06) 2019-08-20 12:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
160. Projekt nr 210055695/EC2/19 pt. „Remont pomiarów przepływu wody uzupełniającej CO Miasta - branża pomiarowa. 2019-07-30 12:49 (updated: 2019-07-30 13:54) 2019-08-19 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
161. Remont maszynowni Suwnicy Kone 73DB 210/216 2019-07-29 12:20 2019-08-19 13:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
162. Wykonanie prac projektowych dla Zamierzenia Inwestycyjnego nr 892 pn.Budowa instalacji fotowoltaicznej do 1 MW 2019-07-29 09:13 2019-08-30 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
163. Ochrona terenu i obiektów Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. 2019-07-26 14:45 2019-08-22 10:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
164. Przetarg nieograniczony na wymianę sprężarek parowych K-2 i K-3 sprężających amoniak gazowy na nowe elektryczne sprężarki na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. 2019-06-19 12:44 (updated: 2019-07-25 11:45) 2019-08-21 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
165. Migracja i rozbudowa systemu wizualizacji ICONICS GENESIS64 wraz z dostawą infrastruktury sprzętowej i licencji 2019-07-25 09:17 2019-08-19 15:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
166. Dostawa alkoholu furfurylowego w ramach POIR, lata 2014-2020 Konkurs 1/4.1.2/2018 RANB: „Opracowanie i wdrożenie produkcji innowacyjnych proekologicznych żywic furfurylowych” w ilości ok. 30 Mg (+/- 20%) 2019-07-25 08:28 2019-08-27 12:00 Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.
167. Dostawa i montaż wciągnika linowego elektrycznego przejezdnego o DOR 5 t i wysokości podnoszenia ~ 30 m w budynku produkcyjnym Oddziału Produkcji Nieorganicznej na terenie Zakładów Azotowych Chorzów S.A. 2019-07-24 14:01 2019-08-21 14:00 Zakłady Azotowe Chorzów S.A
168. Wykonanie kompletnej dokumentacji we wszystkich niezbędnych branżach dla Projektu Inwestycyjnego nr 1133 pn. „Zakup i zabudowa turbosprężarki powietrza technologicznego 110 C10 z turbiną parową typu kondensacyjnego” 2019-07-24 08:40 2019-09-02 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
169. Zakup usługi - Wypracowanie oraz integracja strategii Spółki i prognozowania finansowego. 2019-07-23 13:59 2019-08-20 10:00 Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.
170. Wykonanie robót braanży montażowej i izolacyjnej, na dostawę i montaż rurociagów wraz z podporami i konstrukcjami wsporczymi 2019-07-23 11:54 2019-08-20 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
171. Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja węzła półspalania na Wydziale Amoniaku 2019-06-18 12:28 (updated: 2019-07-22 14:22) 2019-08-30 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
172. Zaprojektowanie oraz wykonanie robót pogłębiarskich z 10,5 na 12,5 m w ramach inwestycji pn. „Polimery Police" 2019-07-18 16:19 2019-09-09 10:00 PDH Polska S.A.
173. Wykonanie Projektu Inwestycyjnego nr 1131 p.n. „Zakup i montaż układu pomiarowo-regulacyjnego na wodzie zdekarbonizowanej w budynkach pompowni wody obiegowej E-117 i D-118” 2019-07-17 11:56 2019-08-23 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
174. 64/UM/2019 Wykonanie prac remontowych drogi wjazdowej na nabrzeże Chemików 2019-07-17 10:39 2019-08-20 12:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
175. wykonania prac projektowych w zakresie dokumentacji koncepcyjnej wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów. 2019-07-17 07:53 2019-08-19 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
176. Dzierżawa 45 wagonów węglarek serii Eaos 2019-06-07 15:06 2019-08-30 12:00 Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.