Enquiries

Name, content, products

Category

Orderer

Date of publication From: to:

Deadline for making offers From: to:

Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Orderer
151. Zakup i dostawa przepustnic kołnierzowych PN63 2 pozycje - łącznie 4szt 2024-02-22 06:54 2024-03-06 07:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
152. Zakup i dostawa przetwornik ΔP 2szt. przetwornik radarowy 2szt, - zgodnie z SIWZ BOR14/82/2024 2024-02-21 14:37 2024-03-06 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
153. Projekt nr 250007809/EC4/24 pt. „Modernizacja wywrotnicy wagonowej - wymiana kruszarki węgla” - branża mechaniczna. 2024-02-21 14:11 2024-03-07 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
154. Przetarg 18/P/2024 Remont Wieży granulacyjnej nr 1 w Grupie Azoty S.A. w formule „pod klucz” 2024-02-21 14:11 2024-03-15 10:00 Grupa Azoty SA Tarnów
155. Przetarg 17/P/2024 Remont chłodziarki fluidalnej ciąg nr. 1 w Grupie Azoty S.A. w formule „pod klucz” 2024-02-21 14:05 2024-03-15 10:00 Grupa Azoty SA Tarnów
156. Wymiana rurociągów tłocznych recyrkulatu (w formule EPC) 2024-02-16 12:49 (updated: 2024-02-21 13:42) 2024-03-11 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
157. Zakup z dostawą odolejacza do ścieków wodnych. 2024-02-21 13:13 2024-03-06 13:30 Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.
158. Wykonanie naprawy okresowej P3 lokomotywy SM42 nr 2636 dla GA "KOLTAR" Sp. z o.o., ul. Mostowa 30F, 47-223 Kędzierzyn-Koźle 2024-02-21 12:58 2024-03-06 15:00 Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.
159. Dostawa aktywatora w procesie odmycia CO2 z gazu procesowego – węzeł Benfielda w JB AGRO 2024-02-21 12:44 2024-03-06 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
160. „Remont stokażu kwasu stężonego - zbiornik VS7 w Jednostce Biznesowej Nawozy ” 2024-02-21 09:55 2024-03-05 10:00 Grupa Azoty SA Tarnów
161. Zakup i dostawa: cybant kabłąkowy do rury DN15 i DN25 w ilości 40 szt. 2024-02-21 09:49 2024-03-01 10:00 Grupa Azoty SA Tarnów
162. Przetarg 15/P/2024 REMONT RUROCIĄGÓW WODY GRZEWCZEJ DN65 DO MYJALNI CYSTERN 2024-02-20 14:29 2024-03-06 10:00 Grupa Azoty SA Tarnów
163. Wykonanie i dostawa - Łańcuch zgrzebłowy-ogniwowy górniczy dwunitkowy - 84 szt. 2024-02-20 10:56 2024-03-05 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
164. Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, założenie książek obiektów budowlanych oraz sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynków w Grupie Azoty ZAK S.A. 2024-02-20 10:50 2024-03-05 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
165. Zakup i dostawa łańcucha zgrzebła kotła OP-230 w ilości 50 kpl. 2024-02-20 08:58 2024-03-05 09:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
166. Zakup i dostawa taśm przenośnikowych w ilości 1000 m 2024-02-20 07:21 2024-03-05 23:59 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
167. Samochód osobowy Renault Laguna ZPL57712 - 17000206 2024-02-19 13:12 2024-03-05 13:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
168. Zakup palet CP4 oraz CP7 albo zakup wraz z usługą poolingu palet CP4 dla spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. 2024-02-19 11:31 2024-03-05 12:00 Grupa Azoty Polyolefins S.A.
169. Pojazd samochodowy Jelcz nr rej. ZPLF 733 - 17000085 2024-02-19 11:17 2024-03-05 13:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
170. Samochód operacyjny 4X4 osobowy Nissan -17000155 2024-02-19 11:11 2024-03-05 13:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
171. Projekt branży mechanicznej nr 250007807/WGMK/24 pt. „Modernizacja przejazdu kolejowo-drogowego nr 26 ” – branża mechaniczna. 2024-02-19 10:22 2024-03-15 20:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
172. 94/RI/2023 Wykonanie, dostawa oraz montaż czerpni powietrza do dmuchawy z układem filtracyjnym i nagrzewnicą dla Wydziału Produkcji Kwasu Siarkowego na terenie GA "FOSFORY" Sp. z o.o. 2024-02-19 09:08 2024-03-04 12:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
173. Przesyłamy zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dwóch Projektów branży mechanicznej: Projekt nr 250007806/WGM/24 pt. „Modernizacja drogi J na odcinku od drogi 2 do 5” zwany dalej Projektem 1. Projekt nr 250007808/WGM/ 24 „Modernizacja placu postojowego przy budynku J-67, L1” zwany dalej Projektem 2. 2024-02-19 08:49 2024-03-07 20:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
174. Sprzedaż 5 szt. wagonów samowyładowczych typu 421Vb 2024-02-16 12:45 2024-03-01 10:00 Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.
175. 15/PM/2024 Wykonanie prac remontowych zsypu mlewa z taśmy T12 do reaktora CX na terenie Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2024-02-16 08:45 2024-03-04 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
176. 11/PM/2024 Wykonanie prac remontowych instalacji WKS 100 na terenie Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2024-02-16 08:43 2024-03-04 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
177. Zakup i dostawa rękawa foliowego FFS dla Spółek Grupy Azoty w 2 kw. 2024 r. - ok 613.900 kg 2024-02-15 11:22 2024-03-08 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
178. Zakup i dostawa rękawa foliowego typu stretch hood dla Spółek Grupy Azoty w 2 kw. 2024 r. - 169.000 kg 2024-02-15 11:21 2024-03-08 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
179. Zakup i dostawa Big-bag dla Spółek Grupy Azoty w 2 kw. 2024 r. - 1.280.600 szt. 2024-02-15 11:20 2024-03-08 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
180. Usługa: Wykonanie Biznes Planu 2024-02-12 11:08 (updated: 2024-02-15 10:56) 2024-03-04 10:00 Grupa Azoty SA Tarnów
181. Przetarg 13/P/2024 Remont wkładów do kotłów utylizatorów Jednostki Syntezy Nr 1 i Jednostki Syntezy nr 3 na Wydziale Amoniaku, Jednostka Biznesowa Nawozy 2024-02-15 08:28 2024-03-01 10:00 Grupa Azoty SA Tarnów
182. Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji układu rozładunku i magazynowania kamienia na Instalacji Młynowni 2024-02-14 10:30 2024-03-13 11:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
183. Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. posiada do wynajęcia 55 szt. wagonów samowyładowczych typu 204V z odmianami. 2024-02-13 13:35 2024-03-13 14:00 Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.
184. Wykonanie dokumentacji koncepcyjnej wielobranżowej oraz ZZK - Modernizacja układów pompowych wody obiegowej 2024-02-13 11:53 2024-03-05 23:59 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
185. Wykonanie dokumentacji koncepcyjnej wielobranżowej oraz ZZK - Zakup i zabudowa stacji redukcyjnej pary nienasyconej 3,2 MPa do 1,4 MPa na Wydziale Amoniaku 2024-02-13 11:25 2024-03-05 23:59 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
186. DOSTAWA DWÓCH TRANSFORMATORÓW OLEJOWYCH ROZDZIELCZYCH SN/nn 800 kVA 2024-02-12 09:39 2024-03-08 14:15 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
187. Wymiana płuczki 334Y na instalacji nawozów PN-2 w ob. 118 2024-02-09 11:34 2024-04-05 23:59 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
188. 02/RI/2024 Zakup, dostawa oraz montaż agregatu pompowego do załadunku melasy na statek dla zakładu Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2024-02-06 08:55 2024-03-11 12:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
189. Modernizacja bramy wjazdowej do Portu Barkowego 2024-01-31 12:52 2024-03-15 23:59 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
190. Zakupu usług przewozowych polipropylenu - Zasady zawarcia Umowy Ramowej / Purchase of polypropylene transport services - Rules to conclude the Framework Agreement 2023-07-25 09:56 2024-11-30 23:59 Grupa Azoty Polyolefins S.A.
191. Zaprojektowanie i budowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych - Wariant po oczyszczeniu ścieków z melaminy. Design and construction of the Central Industrial Wastewater Treatment Plant" - Variant after treatment of wastewater from melamine 2023-03-08 12:48 2024-04-30 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.