Enquiries

Name, content, products

Category

Orderer

Date of publication From: to:

Deadline for making offers From: to:

Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Orderer
151. Wykonanie i dostawa płytek bezpieczeństwa DN80 typ.BT-STAR-3 - sztuk 6 - SIWZ nr BOR10/7966/2019 z dnia 29-11-2019. 2019-12-02 09:37 2019-12-10 09:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
152. Zakup i dostawa armatury zaporowej i regulacyjnej szt. 59 2019-12-02 08:19 2019-12-13 16:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
153. Zakup i dostawa betonu ogniotrwałego - łącznie 24 t. 2019-12-02 08:05 2019-12-09 08:00 Remzap Sp z o.o
154. Zakup i dostawa łaczników wbijanych z trzpieniem metalowym do kotwienia wełny - 4262 szt. 2019-12-02 06:33 2019-12-09 08:00 Remzap Sp z o.o
155. Zakup i dostawa środków higieny osobistej - część 7 - 6 pozycji 2019-11-29 16:04 2019-12-13 13:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
156. Zakup i dostawa rękawic roboczych i ochronnych na rok 2020 - część 6 - 21 pozycje 2019-11-29 16:02 2019-12-13 13:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
157. Zakup i dostawa odzieży dla Strazy Pożarnej na 2020i - część 4 - 19 pozycji 2019-11-29 16:01 2019-12-13 13:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
158. Zakup i dostawa ochrony osobistej w 2020 roku- część 5 - 37 pozycji 2019-11-29 16:00 2019-12-13 13:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
159. Zakup i dostawa odzieży roboczej, dla eletryków i automatyków - część 3 - 4 pozycje 2019-11-29 15:58 2019-12-13 13:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
160. Zakup i dostawa odzieży roboczej, na rok 2020 - część 2 - 47 pozycji 2019-11-29 15:57 2019-12-13 13:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
161. Zakup i dostawa obuwia na rok 2020 - część 1 - 21 pozycji 2019-11-29 15:55 2019-12-13 13:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
162. Wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji do otrzymywania inhibitora ureazy - 1 szt. 2019-11-29 14:56 2019-12-27 15:00 Zakłady Azotowe Chorzów S.A
163. Dostawa - Agregat pompowy P-301B typ CAM 52/3 - 1 szt. 2019-11-29 12:43 2019-12-14 18:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
164. Projekt nr 210056776/HL2/19 pt. Remont układu wagowego WI-11507 - branża pomiarowa 2019-11-29 09:27 2019-12-12 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
165. Wykonanie prac branży mechanicznej, budowlanej, pomiarowej- proj.1010 „Modernizacja instalacji kwasu azotowego oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego, neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego” 2019-11-29 08:05 2019-12-19 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
166. Projekt nr 250006502/EC5/19 pt. „Renowacja kanalizacji bytowej DN200 na „Przedpolu hotelowym” - branża mechaniczna. 2019-11-29 07:58 2019-12-20 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
167. Zakup i dostawa kompletnej stacjonarnej pompy zatapialnej wody surowej wg załączonej dok. nr M-00.52-05.000; SIWZ nr BOR15/7511/2019 rew.1 2019-11-28 15:48 2019-12-10 16:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
168. Zakup i dostawa dwóch kompletnych pomp odśrodkowych zatapialnych z urządzeniem rozdrabniającym wg dok. nr M-00.54-01.000; SIWZ nr BOR15/7510/2019 rew.1 2019-11-28 15:44 2019-12-17 16:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
169. Generalny remont próżniowej, rotacyjnej pompy łopatkowej BUSCH R5 RA 0063/0100 F o wydajności 100 m3/h-1szt. 2019-11-28 13:56 2019-12-12 12:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
170. Wykonanie prac remontowych bramy wjazdowej Wydziału UM -1szt. 2019-11-28 13:34 2019-12-12 12:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
171. Wykonanie usługi - Remont wagonów kolejowych polegających na wymianie poszycia i pracach spawalniczych 2019-11-27 12:21 (updated: 2019-11-28 08:00) 2019-12-10 12:00 Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.
172. „Wykonanie odwodnienia rekultywowanego sektora AB-2 na składowisku odpadów „za rzeką Biała” przy ul. Czystej w Tarnowie” 2019-11-27 14:35 2019-12-11 12:00 Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.
173. Zakup usługi „Digitalizacja dokumentacji urządzeń objętych dozorem technicznym” zgodnie z SIWZ BZ2/144/2019 2019-11-27 13:06 2019-12-13 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
174. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa poziomego biegu ewakuacyjnego przechodzącego przez część socjalną ZLIII wraz z dobudową zadaszonej klatki schodowej ewakuacyjnej dla Oddziału Produkcji Nieorganicznej”. 2019-11-27 12:33 2019-12-16 13:00 Zakłady Azotowe Chorzów S.A
175. Wykonanie prac branży sanitarnej, budowlanej, mechanicznej i pomiarowej obejmujących wykonanie przyłączy wody obiegowej WOZ 250 i WOP 250 zasilającej instalacjie RSM - Projekt nr 1103 2019-11-26 14:42 2019-12-17 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
176. Przetarg nieograniczony na budowę kompresorowni tlenu na Wydziale Amoniaku w Jednostce Produkcyjnej Nawozy 2019-11-26 13:10 2020-02-20 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
177. Projekt nr 250006497/EC2/19 pt. „Modernizacja – wymiana wkładu rurowego wymiennika podstawowego nr 22”- branża mechaniczna. 2019-11-26 13:02 2019-12-13 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
178. „Przygotowanie i dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników Grupy Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o." 2019-11-26 12:57 2019-12-09 12:00 Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.
179. Prace serwisowe oraz przeglądy konserwacyjne i usuwanie zgłoszonych awarii systemu wentylacji i klimatyzacji - HVAC w Świnoujściu 2019-11-26 12:49 2019-12-10 13:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
180. Wykonanie robót w formule „pod klucz” modernizacji instalacji oleum na Wydziale Nieorganicznym i BOŚ Zakładu Kaprolaktamu w ramach Projektu Inwestycyjnego nr 1018. 2019-11-26 12:10 2019-12-18 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
181. Świadczenie usług w zakresie sprzątania oraz utrzymywania w czystości pomieszczeń użytkowanych przez Grupę Azoty, zlokalizowanych w budynku Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51 w Warszawie w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r 2019-11-26 10:07 2019-12-12 15:00 Grupa Azoty S.A.
182. Wykonanie prac projektowych dla Projektu Inwestycyjnego nr 1146 pn. Oczyszczanie z zanieczyszczeń mechanicznych i olejowych roztworu mocznika podawanego do instalacji Melaminy II i III 2019-11-26 08:04 2019-12-09 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
183. Przetarg nieograniczony na modernizację węzłów refrigeracji powietrza technologicznego na instalacji granulacji III i IV 2019-11-25 13:06 2020-01-15 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
184. Remont wymiennika schładzania siarki HE-111 na instalacji do pastylkowania siarki w Kopalni Siarki „Osiek” w Osieku 2019-11-25 13:04 2019-12-09 15:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
185. Przetarg 205/P/2019 Wykonanie modernizacji instalacji rozpałkowej ze zmianą oleju ciężkiego na lekki olej opałowy dla kotła K5 na terenie Centrum Energetyki ECII w Grupie Azoty S.A. w formule „pod klucz” 2019-11-25 11:01 2020-01-07 10:00 Grupa Azoty S.A.
186. 101/UM/2019- Wykonanie prac demontażowych 10 wagonów typu 206 Se i kupno złomu stalowego. 2019-11-22 14:46 2019-12-10 12:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
187. Przetarg 197/P/2019 Realizacja usług konserwacji bieżącej bocznicy kolejowej dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie w okresie od 01.03.2020 do 28.02.2022 2019-11-22 11:41 2019-12-19 10:00 Grupa Azoty S.A.
188. Projekt nr 230000628/PPN3/19 pt. „Likwidacja budynku pudrowania saletry H-63” – branża mechaniczna. 2019-11-22 09:37 2019-12-16 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
189. Projekt nr 250006510/EC2/19 pt. „ Modernizacja instalacji poboru próbek fizykochemicznych na Wydziale Maszynowni - branża pomiarowa. 2019-11-21 10:08 2019-12-13 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
190. Zakup i dostawa 2 sztuk przepustnic Weco® Butterfly Valves 8” Model 22 (przepustnica centryczna); 2019-11-21 09:54 2019-12-10 15:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
191. Przetarg nieograniczony pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku 671 na pracownię przygotowania szkła laboratoryjnego” Realizacja w trybie EPC 2019-11-19 13:35 2019-12-11 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
192. Przetarg 194-P-2019 „Instalacja i urządzenia do produkcji gazu syntezowego VRM – Remont pieca rozkładczego AR3-1 Etap I” 2019-11-19 11:44 2019-12-09 10:00 Grupa Azoty S.A.
193. Zakup oraz dostawa odczynników i szkła laboratoryjnego - umowa 3 letnia. 2019-11-19 09:44 2019-12-20 10:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
194. Remont estakady ciąg XIV na odcinku od słupa nr 2 do słupa nr 21 2019-11-15 14:24 2019-12-09 15:00 Grupa Azoty S.A.
195. Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych nr 210, 211, 212, 213, 214 i 215 oraz części korytarza w obiekcie P-112 2019-11-15 13:07 2019-12-11 11:00 Grupa Azoty Polyolefins S.A.
196. Remont rurociągu wody chłodzącej do kolumny K1 instalacja KDC w Jednostce Biznesowej Nawozy 2019-11-15 12:42 2019-12-17 10:00 Grupa Azoty S.A.
197. Sukcesywny odbiór odpadów z Zakładów Azotowych S.A. w Chorzowie 2019-11-15 12:40 2019-12-09 10:00 Zakłady Azotowe Chorzów S.A
198. Modernizacja orurowania kompresorowni bud. 1001 na Wydziale Amoniaku Jednostki Produkcyjnej Nawozy 2019-11-14 09:13 2019-12-12 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
199. Zakup i dostawa przepustnicy DN300 PN25 - Vanessa, z napędem Auma (1 szt.); 2019-11-04 15:42 2019-12-10 12:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
200. Zakup i dostawa przepustnicy DN200 PN40 - Vanessa (2 szt.); 2019-11-04 15:39 2019-12-10 12:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.