Enquiries

Name, content, products

Category

Orderer

Date of publication From: to:

Deadline for making offers From: to:

Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Orderer
151. Wykonanie przeglądu i ewentualna regeneracja zasuwy 14” #300 wody TCW, na Syntezie Amoniaku, GA ZCH Police SA 2020-05-20 06:45 2020-06-03 09:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
152. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych (podesty, słupy, belki wciągników) 2020-05-19 12:30 2020-06-02 14:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
153. Remont suszarni nawozów 311 Y PN-1 2020-05-19 11:55 2020-06-02 12:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
154. 68/UA/2020 - Świadczenie usług przeglądów i usuwania zgłoszonych awarii oraz dokonywania bieżących napraw sterowników PLC, HMI i układów AKP na terenie GZNF "FOSFORY" Sp. z o.o. 2020-05-18 13:55 (updated: 2020-05-19 10:00) 2020-06-08 14:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
155. 19A/UI/2020 - Wymiana wyeksploatowanych rozdzielnic żeliwnych na nowe szafy zasilająco-sterownicze w pomieszczeniu kondensacji w budynku EC II na terenie "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Kujawska 2. 2020-05-19 07:39 2020-06-02 09:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
156. 68/UM/2020 - Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji urządzenia przeładunkowego ABR 654 na terenie GZNF "FOSFORY" Sp. z o.o. 2020-05-18 14:32 2020-06-08 15:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
157. 68/UA/2020 - Świadczenie usług przeglądów i usuwania zgłoszonych awarii oraz dokonywania bieżących napraw sterowników PLC, HMI i układów AKP na terenie GZNF "FOSFORY" Sp. z o.o. 2020-05-18 13:55 2020-06-08 14:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
158. Projekt pt. „Wywóz i utylizacja gruzu budowlanego i porozbiórkowego z terenu Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy” S.A.”. 2020-05-18 09:50 2020-06-15 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
159. Zakup i dostawa - Farby, rozpuszczalniki i lakiery 2020-05-18 09:24 2020-06-01 15:00 Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.
160. 67/UM/2020 - Wykonanie obliczeń wytrzymałościowych oraz dokumentacji istniejących zbiorników magazynowych kwasu fosforowego na terenie GZNF "FOSFORY" Sp. z o.o. wraz z dokonaniem ich rejestracji w jednostce Urzędu Dozoru Technicznego. 2020-05-15 14:16 2020-06-04 15:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
161. 66/UM/2020 - Wykonanie prac remontowych kompaktora HP1 800/400 na terenie GZNF "FOSFORY" Sp. z o.o. 2020-05-15 12:07 2020-06-04 13:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
162. 80/UM/2020 - Wykonanie prac remontowych przenośników kubełkowych P2 i P3 na terenie GZNF "FOSFORY" Sp. z o.o. 2020-05-15 11:43 2020-06-04 12:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
163. 78/UM/2020 - Wykonanie prac remontowych estakady taśmociągu TSP3 na WPN w GZNF "FOSFORY" SP. Z O.O. 2020-05-15 11:15 2020-06-04 12:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
164. 37/UI/2020 - Dostawa i montaż segmentu nr VII gazociągu D216Y z tworzywa PP 2020-05-15 10:15 2020-06-04 11:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
165. Przetarg 62/P/2020 Zakup i dostawa elementów do budowy instalacji pilotowej otrzymywania katalizatorów 2020-05-15 09:15 2020-06-03 10:00 Grupa Azoty S.A.
166. Wykonanie usług w branży mechanicznej na terenie Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie, dla Zakładu Chemicznego w Dobrowie w czasie postoju remontowego od 01.08.2020r. do 31.08.2020r. 2020-05-14 14:37 2020-06-04 13:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
167. Wykonanie prac branży elektrycznej, tj. budowa instalacji siły o napięciu 230/400 V; budowa instalacji oświetlenia, budowa instalacji odgromowej 2020-05-14 06:48 2020-06-05 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
168. Zakup i zabudowa pomp diagonalnychwody obiegowej dla instalacji kwasu azotowego 2020-05-13 10:21 2020-06-12 11:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
169. Przebudowa przyłącza kablowego 110 kV wraz z kablem światłowodowym oraz kablami sterowniczymi w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 2020-05-12 15:19 2020-06-05 11:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
170. Inwentaryzacja obwodów elektrycznych budynków zlokalizowanych w Grzybowie 2020-03-13 14:40 (updated: 2020-05-11 13:51) 2020-06-15 15:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
171. Zakup taśm przenośnikowych w szacowanej ilości 8 220 metrów 2020-05-08 07:57 2020-05-31 23:59 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
172. Zakup i dostawa pomp o symbolu P-0101 i P-0111 2020-04-28 12:36 2020-06-08 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
173. Modernizacja izolacji trójdrożnego rurociągu Pola Górniczego Kopalni Siarki „Osiek” na obszarze sterowni S-2 2020-03-16 09:29 (updated: 2020-04-15 13:48) 2020-06-15 15:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
174. Inwentaryzacja obwodów elektrycznych budynków zlokalizowanych w Grzybowie 2020-03-13 14:40 (updated: 2020-04-14 14:34) 2020-06-15 15:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
175. Zakup i dostawa pomp o symbolach 2P-551 C/D 2020-03-31 09:13 2020-06-08 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
176. Zapytanie ofertowe na dostawę turbosprężarki powietrza technologicznego 110C10 z turbiną parową typu kondensacyjnego w ramach projektu inwestycyjnego nr 1133 2020-03-03 14:35 2020-06-15 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.