Enquiries

Name, content, products

Category

Orderer

Date of publication From: to:

Deadline for making offers From: to:

Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Orderer
151. Zakup i dostawa fabrycznie nowych kart radiowych Kamstrup do ciepłomierzy Kamstrup Multical 603 - sztuk 50 2021-09-09 10:13 2021-09-17 11:00 Grupa Azoty S.A.
152. 1. nr 250007078/PPM2/21 – pt. „Modernizacja aparatu kontaktowego 10A1112 – wymiana rur osłonowych” – branża mechaniczna - Projekt 1, 2. nr 250007077/PPM2/21 – pt. „Modernizacja aparatu kontaktowego 10A1212 – wymiana rur osłonowych I, II i IV pólka” – branża mechaniczna - Projekt 2 2021-09-09 09:55 (updated: 2021-09-09 10:06) 2021-09-30 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
153. 22299 - Wykonanie prac remontowych barierek ochronnych na ekspedycji superfosfatu-pakowni w Grupie Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. 2021-09-09 09:44 (updated: 2021-09-09 09:51) 2021-09-27 08:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
154. Zakup i dostawa fabrycznie nowych hydrantów naziemnych przecizłamaniowych , model N7,DN 80 - sztuk 10 2021-09-09 09:38 2021-09-17 10:00 Grupa Azoty S.A.
155. Zakup i dostawa motopompy WT 30X - 1 sztuka 2021-09-09 09:25 2021-09-17 10:00 Grupa Azoty S.A.
156. Zakup i dostawa nasuwek-łączników RR DN 100 w ilości 8 szt 2021-09-09 08:48 2021-09-16 22:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
157. Zakup i dostawa kurków stożkowych STD-F-2 PN 40, DN 80 szt 2 2021-09-09 08:46 2021-09-17 09:00 Grupa Azoty S.A.
158. Kursu obsługi przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach. 2021-09-08 14:35 2021-09-23 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
159. Kursu Obsługi Wyciągów Towarowych I WT (Wyciąg Amunda) wraz z organizacją egzaminów 2021-09-08 14:09 2021-09-22 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
160. Wybór dostawcy prasy filtracyjnej/ agregatu chłodniczego/ wciągnika linowego/ wagi platformowej w ramach projektu inwestycyjnego nr 1128 pod nazwą: „Wzmocnienie potencjału Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w zakresie prowadzenia działalności B+R+I”. 2021-09-08 12:12 2021-10-11 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
161. Przetarg nieograniczony pn.: Zabudowa elektrycznego grzejnika rozruchowego na Wydziale Amoniaku 2021-07-15 11:30 (updated: 2021-09-08 11:48) 2021-09-17 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
162. Dostawa, zabudowa i uruchomienie wideodomofonów 2021-09-08 07:34 2021-09-24 09:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
163. Przetarg 108-P-2021 „Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie reaktora do syntezy żywic” 2021-09-07 14:00 2021-09-20 10:00 Grupa Azoty S.A.
164. Kurs manewrowego oraz wewnętrzny egzamin manewrowego. 2021-09-07 13:42 2021-09-17 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
165. Zakup i dostawa: Drukarka do etykiet - szt. 1 2021-09-07 12:15 2021-09-17 14:00 Grupa Azoty S.A.
166. Remont kapitalny silnika FRCRA 450 L6 B3 450kW 994 obr. 6kV 2021-09-07 12:12 2021-09-21 10:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
167. Zakup, dostawa: Zgrzewarka próżniowa komorowa do worków Alu - szt. 1 2021-09-02 09:58 (updated: 2021-09-07 12:04) 2021-09-24 14:00 Grupa Azoty S.A.
168. Zakup i dostawa 50 szt. kontenerów do transportu coolant-u® - zgodnie z zał. SIWZ nr BZ2/66/2021 2021-09-07 11:49 2021-09-17 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
169. 38/RI/2021 Nadzór nad prawidłowym wykonaniem koncepcji techniczno-ekonomicznej modernizacji turbozespołu parowego wraz z siecią ciepłowniczą na terenie zakładu Grupa Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Kujawska 2. 2021-09-07 11:45 2021-09-27 08:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
170. 37/RI/2021 - Zakup i dostawa przemysłowej kamery dźwiękowej/ultradźwiękowej dla Grupa Azoty Fosfory sp. z o.o. 2021-09-07 11:38 2021-09-21 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
171. Zakup i dostawa - zestaw notes i długopis z logo 2021-09-07 09:37 2021-09-20 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
172. Zakup i dostawa nowego kompaktora wraz z usługą serwisową, do obsługi składowiska odpadów „za rzeką Biała”, zlokalizowanego przy ul. Czystej w Tarnowie 2021-09-07 08:36 2021-09-21 12:00 Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.
173. Usługa kompleksowego utrzymania czystości w Domu Wczasowym „Jawor” - zgodnie z zał. SIWZ nr BZ2/73/2021 2021-09-07 07:39 2021-09-17 23:59 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
174. Projekt nr 250007089/HL3/21 pt. Modernizacja budynku J-97- wymiana bramy automatycznej - branża mechaniczna. 2021-09-06 14:17 2021-09-20 17:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
175. Wykonanie prac montażowych obejmujących wykonanie kompletu naklejek na 400 zbiorników z materiału PE o pojemności 22m3 wraz z wykonanie oklejenia tych zbiorników 2021-09-06 14:03 2021-09-16 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
176. Zakup i dostawa dwuchromianu sodu w ilości 20 ton dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie 2021-09-06 13:52 2021-09-20 10:00 Grupa Azoty S.A.
177. Wykonanie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w obiektach Spółki. 2021-09-06 11:35 2021-09-20 12:00 Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o.
178. Wykonanie prac branży budowlanej - wykładzina chemoodporna, zgodnie z z Projektem Wykonawczym dla zadania "Poprawa bezpieczeństwa ppoż instalacji produkcyjnych Wytwórni Cykloheksanolu z Fenolu w formule "pod klucz" 2021-09-06 11:24 2021-09-17 12:00 Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.
179. Wykonanie prac branży elektrycznej zgodnie z z Projektem Wykonawczym dla zadania "Poprawa bezpieczeństwa ppoż instalacji produkcyjnych Wytwórni Cykloheksanolu z Fenolu w formule "pod klucz" 2021-09-06 11:04 2021-09-17 12:00 Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.
180. Wybór dostawcy urządzeń/zbiorników w ramach projektu inwestycyjnego nr 1128 pod nazwą: „Wzmocnienie potencjału Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w zakresie prowadzenia działalności B+R+I”. 2021-09-06 08:51 2021-10-07 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
181. Zakup wraz z sukcesywnymi dostawami zestawów kołowych typu 1XTa, 1XT, 25TN 2021-09-03 14:51 2021-09-17 13:00 Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.
182. Wyk. prac br. elektrycznej.Budowa i rozbudowa instalacji monitoringu w oparciu o platformę wideo Axxon Net. Proj. 1010 Modernizacja instalacji kwasu azotowego oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego, neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego (nowa instalacja kwasu i neutralizacji). 2021-09-03 13:31 2021-09-20 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
183. Zakup i dostawa silnik energooszczędny 1000kW 6000V 1szt. - zgodnie z BOR14/1371/2021 2021-09-02 11:12 2021-09-24 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
184. „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji rozdzielni 6kV Stacji PG-1 Etap 1.” . 2021-09-02 10:50 2021-09-21 15:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
185. Zakup części zamiennych do pompy PLS 350-71 w ilości 2 sztuki 2021-09-02 09:22 2021-09-23 10:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
186. 55/PM/2021 - Wykonanie prac remontowych pomieszczenia laboratoryjnego w Grupie Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. 2021-09-02 08:59 2021-09-21 12:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
187. Dostawa taśm przenośnikowych w szacowanej ilości 26 000 m – Umowa ramowa na 2 lata 2021-09-02 08:05 2021-09-30 15:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
188. Dobór, dostawa i montaż 2 pomp kondensatu B-5-7/1,2 2021-07-28 08:38 (updated: 2021-09-01 11:58) 2021-09-17 13:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
189. Zakup i dostawa 1 szt. analizatora do oznaczania CO i CO2 - zgodnie z zał. SIWZ nr BZ2/68/2021 2021-09-01 07:59 2021-09-17 23:59 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
190. Zakup i dostawa wózka widłowego spalinowego napędzanego LPG 2021-08-23 12:04 2021-09-17 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
191. Dostarczenie i montaż urządzeń do rozbrylania worków typu Big-Bag oraz worków 25 kg dla Grupy Azoty Zakładów Azotowych Chorzów S.A. 2021-08-23 07:25 2021-09-21 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
192. Wykonanie częściowej przebudowy wraz z rozbudową o zewnętrzną klatkę schodową budynku Wydziału Produkcji na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Chorzów S.A. 2021-08-19 13:56 2021-09-20 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
193. Zakup zespołów wirujących wentylatora w ilości 6 kompletów 2021-07-28 13:58 2021-09-17 11:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.