Enquiries

Name, content, products

Category

Orderer

Date of publication From: to:

Deadline for making offers From: to:

Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Orderer
151. Dostawa i montaż kondensatora niskociśnieniowego E-109 (formuła EPC) 2020-10-09 09:02 (updated: 2020-10-19 12:54) 2020-11-13 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
152. Zakup i dostawa odczynników - 5 sztuk 2020-10-19 12:33 2020-10-26 13:00 Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.
153. Zakup i dostawa: wiieńca łamacza żużla wg rys. (razem 10 szt.); SIWZ nr BOR15/3042/2020 2020-10-19 12:25 2020-10-26 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
154. 21256 - Zakup motoreduktorów do urządzenia pakującego Haver 2020-10-19 12:11 2020-11-03 12:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
155. Sprzedaż odpadów złomu zgromadzonych na terenie GA "Police". 2020-10-19 12:09 2020-10-26 12:00 Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o.
156. Zakup i dostawa gaśnic w ilości 22 szt 2020-10-19 11:30 2020-10-26 12:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
157. Remont łazienki w obiekcie P-11 i O-140. 2020-10-19 09:44 2020-10-26 10:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
158. Zakup i dostawa siatki zbrojeniowej - 6924 kg. 2020-10-19 09:23 2020-10-26 09:00 Remzap Sp z o.o
159. Zakup i dostawa: pompa NURT 50 PZM 1,5 / SP-2 - 1 szt. 2020-10-19 09:07 2020-10-26 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
160. Zakup i dostawa Zestawu naprawczego - 1kpl 2020-10-19 08:22 2020-10-26 08:30 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
161. TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW SZKODLIWYCH 2020-10-19 08:06 2020-10-26 08:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
162. Zakup i dostawa zaworu kulowego prod. A+R wraz z osprzętem (1 kpl) 2020-10-19 08:06 2020-10-26 08:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
163. Zakup i dostawa profili stalowych - łącznie 7009 kg. 2020-10-19 08:03 2020-10-26 09:00 Remzap Sp z o.o
164. 94/UE/2020 - Świadczenie usług: serwisowych, usuwania awarii oraz dokonywania bieżących napraw oświetlenia przeszkodowego kominów zainstalowanych na terenie GZNF Fosfory sp. z o.o. 2020-10-16 14:08 2020-11-05 10:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
165. Przetarg 119-P-2020 Zakup i Dostawa nadmanganianu potasu dla Grupy Azoty S.A 2020-10-16 13:32 2020-11-02 10:00 Grupa Azoty S.A.
166. Zakup i dostawa azotanu amonu czda, 500kg 2020-10-16 10:16 2020-10-26 07:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
167. Projekt nr 250006831/EC1/20 pt. „Modernizacja budynku C-98 - zabudowa konstrukcji stalowej wraz z kratami w miejscu odstojników O-401 i O-402” - branża mechaniczna. 2020-10-15 13:50 2020-10-29 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
168. Zakup i dostawa żwiru filtracyjnego w ilości 15 ton. 2020-10-15 13:37 2020-10-27 12:00 Grupa Azoty S.A.
169. Modernizacja instalacji pomiaru poziomu zbiorników magazynowych wraz z odtworzeniem instalacji uziemiającej zbiorników Stokażu Kwasu Azotowego na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. 2020-10-15 13:23 2020-10-26 14:00 Zakłady Azotowe Chorzów S.A
170. Prace branży montażowej obejmujące wykonanie i montaż stołu na siatkę katalityczną – dla instalacji kwasu 2020-10-15 11:46 2020-10-29 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
171. „Zakup ,dostawa i uruchomienie pieca kalcynacyjnego do katalizatora miedziowego typu obrotowego tzw: „DRUM FURNACE” dla Jednostki Biznesowej Katalizatory w Grupie Azoty S.A. w Tarnowie w ilości 1 szt.” 2020-10-15 10:31 2020-11-03 10:00 Grupa Azoty S.A.
172. Zakup i dostawa sit tkanych w gat. 1.4301 o wym: 1800 x 2880 mm w ilości 2 szt. oraz siatki zgrzewanej z drutu 3mm w ilości 3m2. 2020-10-14 15:22 2020-10-26 12:00 Grupa Azoty S.A.
173. Zakup kompleksowej realizacji w formule „pod klucz” modernizacji wentylatorów poz. 74V1101A oraz 74V1101B chłodni wentylatorowej 2020-10-13 15:51 (updated: 2020-10-14 14:44) 2020-11-02 16:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
174. Dostawa i zakup: Sonda AFM SCANASYST-AIR - 5 op. 2020-10-14 14:42 2020-10-30 10:00 Grupa Azoty S.A.
175. Wykonanie robót branży projektowej, mechanicznej/montażowej, budowlanej i pomiarowej w formule „pod klucz” w ramach Projektu Inwestycyjnego nr 1163. 2020-10-14 09:48 2020-10-30 23:59 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
176. Dostawa paczek mikołajkowych dla dzieci pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. w 2020 roku 2020-10-13 14:37 2020-10-27 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
177. 84/UM/UE/2020 - Świadczenie usługi serwisowej badań stanu technicznego maszyn i urządzeń zainstalowanych na terenie GZNF Fosfory sp. z o.o. oraz wymiany napędów elektrycznych. 2020-10-13 13:51 2020-10-30 12:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
178. Zakup i dostawa serwerów - łącznie 2 szt. 2020-10-13 12:37 2020-10-29 09:00 Remzap Sp z o.o
179. Zakup i dostawa 20 szt. aparatów powietrznych z maskami i systemem telemetrii nadzorującym pracę ratowników w strefie zagrożenia 2020-10-13 08:21 2020-10-27 23:59 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
180. Projekt nr 250006838/PPN1/20 pt. „Modernizacja budynku H-54 – zakup i zabudowa klimatyzatora na mistrzówce” - branża mechaniczna i elektryczna. 2020-10-13 07:30 2020-10-27 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
181. Zaprojektuj i wybuduj - „Modernizacja rozdzielni potrzeb własnych 400230 V AC Stacji GSZ 110150,4 kV.”. 2020-10-12 14:38 2020-10-27 14:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
182. Przygotowanie do legalizacji i legalizacja wagi automatycznej porcjującej BIG BAG Goodtech Portabulk 2020-10-12 13:08 2020-10-26 13:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
183. Przygotowanie do legalizacji i legalizacja wag Pakowni LP1: WASA-O i Radwag WPT 2020-10-12 10:07 2020-10-26 11:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
184. Przygotowanie do legalizacji i legalizacja wagi automatycznej porcjującej BIG-BAG Cronus Packing System 2020-10-12 09:30 2020-10-26 10:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
185. Przygotowanie do legalizacji i legalizacja wagi automatycznej odważającej typu WASA-O o numerze technologicznym 301B 2020-10-12 09:12 2020-10-26 09:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
186. Zakup i dostawa Samochodu Strażackiego z HDS-EM w ilości 1 szt 2020-10-12 08:48 2020-11-16 11:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
187. Projekt inwestycyjny nr 1169 pn.: Zakup i zabudowa pomp kondensatu 150 P 5/6 - 3 szt. (silnik z pompą) 2020-10-12 08:12 2020-11-02 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
188. Przetarg nieograniczony pn.: Dostawa i montaż nowego wymiennika gorącego E-1004 na Wydziale Amoniaku w Jednostce Produkcyjnej Nawozy 2020-10-09 08:29 (updated: 2020-10-09 09:55) 2020-10-30 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
189. Zakup i cykliczne dostawy wraz z montażem mebli biurowych oraz cykliczne dostawy krzeseł i foteli wg SIWZ BZ2/149/2020 2020-10-09 08:33 2020-10-30 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
190. Modernizacja węzła przygotowania sprężonego powietrza dla Pakowni Mocznika oraz produkcji Pulgran, Pulgran S 2020-10-08 14:31 2020-10-30 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
191. Wybór wykonawcy robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach Projektu Inwestycyjnego nr 1114 p.n. „Zakup i zabudowa kabin ciszy (7 szt.).” 2020-10-08 09:05 2020-11-10 23:59 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
192. Dostawa agregatu pompowego 220 P24A oraz agregatu pompowego 220 P25A w ramach Projektu Inwestycyjnego nr 1134 p.n. „Modernizacja stacji załadunku kwasu azotowego” 2020-10-07 12:31 2020-10-28 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
193. Wycena maszyn warsztatowych szt.10 2020-10-07 11:47 2020-10-29 10:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
194. Zakup części zamiennych do pompy VAP 14 EMTECH 65-315 (7 sztuk.) 2020-10-06 11:35 2020-10-27 12:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
195. Zakup usługi uzupełnienia SAP ECC 6.0 o funkcjonalności wymagane w ramach Projektu Polimery Police 2020-09-30 17:37 2020-11-04 10:00 Grupa Azoty Polyolefins S.A.