Enquiry creation date: 2021-08-10

Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 7

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL5213508624

Enquiry No. Z90/246071/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Aktualizacja dokumentacji .

Enquiry contents:

Wykonanie prac branży instalacyjnej w ramach zadania inwestycyjnego " Budowa Pompowni i Chłodni Wentylatorowej dla Instalacji Stężonego Kwasu Azotowego II

Zakres:

Orurowanie technologiczne chłodni i pompowni wody chłodniczej

Montaż pomp KSB – dostawa Zamawiającego

Dostawa i montaż armatury

Podpory pod rurociągi

Zabezpieczenie antykorozyjne

Uszczelnienia przejść przez ściany


Termin realizacji 30.11.2021


Dokumentacja powykonawcza jakościowa

Udział w uruchomieniu i odbiorach organizowanych przez Zamawiającego i Inwestora

Szczegółowe informacje :Marian Pradel 785 781 221 marian.pradel@grupaazoty.com

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie prac branży instalacyjnej w ramach zadania inwestycyjnego Budowa Pompowni i Chłodni Wentylatorowej dla Instalacji Stężonego Kwasu Azotowego II 1 KPL - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Wykonanie prac branży instalacyjnej w ramach zadania inwestycyjnego Budowa Pompowni i Chłodni Wentylatorowej dla Instalacji Stężonego Kwasu Azotowego II"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...